Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Mikrozarządzanie jest passé. Autonomia w pracy jako utrzymujący się trend

Stała kontrola pracowników, czyli tzw. mikrozarządzanie, odeszło już dawno do lamusa. Od lat pracownicy sygnalizują, że autonomia jest kluczowym trendem w biznesie, bo decyduje o tak ważnych kwestiach, jak motywacja do pracy, zaangażowanie i odczuwana satysfakcja.
Kategoria: Wiadomości
29.02.2024
Midjourney

Autonomia w pracy oznacza co najmniej tyle, że pracownik, zamiast czuć się wyłącznie trybikiem w firmowej maszynerii, ma wpływ na sposób wykonywania swoich obowiązków i może wyrażać własne zdanie. Wobec tego autonomię pracownika definiują swoboda i wybór w zakresie organizowania sobie rytmu pracy, jej stylu, a także procedur i sposobów służących do realizowania swoich zadań.  

Autonomia w pracy to motywator 

Do jednych z najbardziej cenionych przez personel czynników motywujących należy swoboda przy wykonywaniu zadań. 

Współczesna praktyka zarządzania coraz częściej korzysta z motywatorów pozapłacowych, a autonomia staje się jednym z najbardziej cenionych czynników motywacyjnych. W warunkach większej swobody i możliwości wyboru, rozwija się motywacja wewnętrzna, która prowadzi do większego zaangażowania i efektywności w pracy

O motywacji wewnętrznej mówimy wówczas, gdy podejmowane przez nas działanie jest doświadczane jako autonomiczne, to znaczy nie zachodzi w warunkach kontroli i wzmocnień, które są uznawane za przyczyny działania.  

Autonomiczny pracownik 

Powszechnie wiadome jest, że autonomia w pracy podnosi poczucie osobistej odpowiedzialności za wyniki pracy i prowadzi do wzrostu wydajności oraz satysfakcji z pracy. Co więcej ma ogromne znaczenie dla doskonalenia relacji w organizacji (i poza nią!) oraz wspiera w podejmowaniu decyzji.  

Autonomiczny pracownik:

  • czuje większą motywację do pracy, 
  • jest w nią bardziej zaangażowany,  
  • doświadcza satysfakcji z pracy.  

Wydaje się więc, że autonomia w pracy pomaga zwiększyć ogólne poczucie sensu wykonywania swojej pracy. Autonomiczny pracownik to taki, który ma swobodę zarówno w realizacji własnego podejścia do pracy, jak i w urozmaicaniu jej. Dzięki temu ma możliwość stale stawiać sobie nowe wyzwania i uczyć się pracować na własny koszt, dzięki swobodzie w podejmowaniu samodzielnych decyzji. 

Rozwój pracownika a jego autonomia  

O zaangażowaniu pracownika w miejscu pracy decyduje zwykle nadzieja na coś więcej. Mowa oczywiście zarówno o budującym doświadczeniu, ale coraz częściej także o możliwości stałego rozwoju. Ludzie z definicji są aktywnymi podmiotami, co oznacza tyle, że jakaś ich część będzie chciała realizować tę autodeterminację, chęć do działania, właśnie w swojej pracy zawodowej.  

Szkolenia i treningi są kluczowe dla zapewnienia pracownikom odpowiednich kompetencji oraz do zapewnienia im większej autonomii. 

Wyszkolony pracownik to ten, który wie, jak działać w nagłych sytuacjach, w których zmuszony jest do podejmowania szybkich decyzji. Jednocześnie pracownik autonomiczny dzięki możliwości stałego poszerzania swoich kompetencji potrafi efektywniej zarządzać zwiększonym zakresem swojej odpowiedzialności i uprawnień. 

Reasumując, upełnomocniony personel, będąc niejako „reżyserem zawodowej rzeczywistości”, ma większą szansę z pasją i z prawdziwym zaangażowaniem realizować scenariusz naddany przez swoich przełożonych.  

Czytaj więcej: Zrekrutuj pracodawcę. Co decyduje o atrakcyjności firmy? 

Autonomia jako efektywne zarządzanie 

Efektywne zarządzanie w organizacji wymaga od pracodawców dostrzeżenia i wykorzystania potencjału ukrytego w pracownikach. Mowa o ich zdolności myślenia, innowacyjnych pomysłach czy pragnieniu samorozwoju. 

Obecnie panuje (słuszna) potrzeba work-life balance, a my jak nigdy wcześniej dążymy do tego, by praca zawodowa, jako znaczna część naszego życia, była wartościowym doświadczeniem. Stąd upełnomocnienie pracowników staje się dziś tak ważne.

Osoby pracujące chcą postrzegać swoją pozycję w organizacji jako ważną, wartą podejmowanych wysiłków. Istotne jest przeświadczenie, że współuczestniczą w podejmowaniu decyzji oraz że będą oceniani według czytelnych kryteriów, nad którymi mają kontrolę. To przesunięcie ciężkości z mikrozarządzania na autonomię pracownika może w skuteczny sposób pomóc pracującym wykorzystać swój potencjał i wzmacniać chęć do wykonywanych obowiązków, niwelując przy tym znane zjawisko quiet quittingu.  

Podsumowanie  

Autonomia w miejscu pracy to nie tylko trendy teoretyczne, ale praktyczne narzędzie skutecznego zarządzania, które może przekształcić organizację i podnieść jakość świadczonych usług, tworząc satysfakcję zarówno wśród pracowników, jak i klientów. 

Organizacje, które umożliwiają pracownikom autonomię, tworzą atmosferę sprzyjającą innowacjom, rozwojowi i pełnemu zaangażowaniu zespołu. 

Autonomiczny pracownik = zmotywowany pracownik i efektywna organizacja.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również