Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Chcę awansować i co dalej? Zapytałam ChatGPT

Awans w firmie często bywa celem, który motywuje pracownice i pracowników do dalszego rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego. To jednak proces, który wymaga odpowiedniego planowania, przygotowania i działania. Poprosiłam ChatGPT o kilka wskazówek, które pomogą uzyskać awans osobom pracującym w organizacji. Jaki był efekt?
Kategoria: Wiadomości
09.05.2023
unsplash.com

Zacznę od kilku słów od siebie. W tym artkule wykorzystałam potencjał, który drzemie w sztucznej inteligencji. Chciałam przeprowadzić swoisty eksperyment i sprawdzić, jakiej jakości tekst przygotuje ChatGPT oraz ile pracy będę musiała w niego włożyć później. Efekt? Treść, którą została mi zaprezentowana, była sensowna, choć zdania w znacznej mierze proste – nie złożone – a momentami łopatologiczne. Niemniej wskazówki opracowane przez ChatGPT były trafne, lecz tekst nie nadawał się do publikacji bez wcześniejszej edycji tekstu (np. pod względem stylistycznym, usunięcie powtórzeń) czy doprecyzowania pewnych kwestii, uskuteczniając logiczność sformułowań. Wydaje się zatem, że pisanie artykułów z pomocą ChatGPT w języku polskim bez udziału redaktora lub redaktorki, nie jest, przynajmniej na razie, możliwe. 

Rozwój sztucznej inteligencji to jedna z największych zagadek przyszłości i rewolucja, która dzieje się na naszych oczach. Choć ChatGPT daje wiele możliwości, należy nauczyć się z niego korzystać. Wielokrotnie może służyć nam jako wsparacie, lecz nie jako wyrocznia. 

Dane

Ponad 1/3 Polaków nigdy nie dostała awansu w pracy, a więcej niż 2/3 nie zmieniło stanowiska na wyższe w ciągu ostatnich 3 lat. Tymczasem blisko 75% badanych pracowników uważa regularne awanse za istotny i kluczowy element swojej kariery zawodowej[1].

Awans w firmie to ważny krok w karierze każdego pracownika. Daje szansę na zdobycie nowych umiejętności, większe wynagrodzenie i zwiększenie zakresu obowiązków. Jednak, aby osiągnąć sukces w awansie, należy podejść do niego z rozsądkiem i systematycznością – informuje ChatGPT.

Określ swoje cele

Pierwszym krokiem w dążeniu do awansu w firmie jest określenie swoich celów i planów na przyszłość. Zastanów się, jaki awans chciałbyś/chciałabyś osiągnąć i dlaczego jest on dla Ciebie ważny. Odpowiedz sobie na pytanie: „Gdzie chcę się znaleźć za kilka lat i co chcę osiągnąć?".

Sprecyzuj swoje zamierzenia, czyli to, co chciałbyś/chciałabyś uzyskać w ramach awansu, np.: nową rolę, większe zarobki, większą odpowiedzialność czy możliwość rozwoju zawodowego. Sporządź plan działania, który będzie Ci towarzyszyć w drodze do celu. Jednocześnie upewnij się, że Twoje dążenia są realistyczne.

Udoskonalaj swoje umiejętności

Awans zwykle wiąże się z koniecznością posiadania nowych umiejętności lub doskonalenia tych istniejących. Jeśli chcesz piąć się po szczeblach kariery, inwestuj w swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach, czy zdobywając certyfikaty branżowe. Ważne jest, by zidentyfikować umiejętności, które są wymagane w roli, do której dążysz. 

Sposobności do nauki i zdobywania doświadczenia możesz szukać również w innych obszarach działach wewnątrz firmy. To pozwoli poszerzyć Twoje kompetencje i zyskać holistyczną wiedzę o organizacji.

Wykaż inicjatywę

W procesie prowadzącym do awansu ważne jest aktywne angażowanie się w projekty i inicjatywy, które przynoszą wartość dla firmy, ale także zgłaszanie pomysłów na ulepszenia czy efektywniejsze działanie organizacji. W jaki sposób wykazywać proaktywną postawę według ChatGPT?

  • Buduj relacje z współpracownikami. Mogą one przynieść pozytywne skutki w postaci wydanych rekomendacji, mentorstwa czy wsparcia w procesie awansu i rozwoju zawodowego.
  • Poszukuj okazji do nauki i rozwoju poza swoją obecną rolą. To pokaże Twoją gotowość do rozwijania się i zdobywania nowych umiejętności.
  • W procesie awansu mogą pojawić się znaczące zmiany i konieczność sprostania wymaganiom – innym niż dotychczas. W takim wypadku konieczna jest elastyczność i gotowość do wykonywania nowych zadań. Być może niezbędne będzie również zdobycie dodatkowych umiejętności, zmiana stanowiska czy przeniesienie się do innego działu.
  • Znalezienie mentora, czyli doświadczonej osoby, która może Cię wesprzeć, doradzić i udzielić wskazówek na temat awansu, może być niezwykle cenne. Może to być ktoś z wyższego szczebla hierarchii w Twojej firmie lub ktoś z zewnątrz, z branży. Nie wahaj się prosić o feedback dotyczący wykonywanych przez Ciebie zadań i o szkolenia, które mogą Ci pomóc w osiągnięciu celu, do którego dążysz.
  • Twój wizerunek zawodowy jest ważny w procesie awansu. Staraj się być profesjonalny, lojalny wobec firmy, wykazywać zaangażowanie w swoją pracę oraz być pozytywnie postrzeganym przez innych pracowników i przełożonych. 

Rozmowa z przełożonym/przełożoną

Zakomunikowanie osobie przełożonej chęci zmiany stanowiska jest pierwszym krokiem w procesie awansu. Przed spotkaniem odpowiednio się przygotuj: zbierz informacje na temat nowej roli, jej obowiązków i oczekiwanych wyników. Zbierz argumenty, które nakreślą, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednią osobą do awansu. Opowiedz o swoich osiągnięciach, które w pozytywny sposób przyczyniły się do efektywnego funkcjonowania zespołu i organizacji. W czasie spotkania wyraźnie zakomunikuj swoje intencje dotyczące awansu

Szczególnie istotna podczas rozmowy jest otwartość na uwagi i pytania swojego przełożonego lub swojej przełożonej. Słuchaj uważnie tego, co ma do powiedzenia oraz odpowiadaj na pytania i obawy, które może wyrazić. Być może będziesz musiał/musiała dostarczyć dodatkowych informacji lub wyjaśnić pewne kwestie. W trakcie komunikacji z przełożonymi na temat awansu ważne jest, aby być profesjonalnym i uprzedzać emocje. Zachowuj spokój, szacunek i wyrażaj swoje argumenty w sposób klarowny i zwięzły.

Nie zawsze otrzymasz awans od razu. Przełożony lub przełożona może potrzebować czasu na rozważenie Twojego wniosku, skonsultować się z innymi lub ocenić inne czynniki. Odpowiedź na prośbę o awans może być zarówno pozytywna, negatywna, jak i odłożona w czasie. Przygotuj się na różne scenariusze i reaguj w sposób profesjonalny na decyzje osoby przełożonej.

Wymarzony awans

Dostosuj swoje działania do decyzji przełożonej/przełożonego. Jeśli otrzymasz upragniony awans, zapytaj o dalsze kroki, takie jak szkolenia, ustalenie nowych obowiązków czy termin awansu.

Na nowym stanowisku należy wykazać się odpowiedzialnością, profesjonalizmem i zaangażowaniem. Staraj się w jak najlepszy sposób wypełniać nowe obowiązki, zasięgnij rad i wsparcia od swojego zespołu oraz przełożonych. Szczególnie na początku warto szukać feedbacku od osób, z którymi bezpośrednio współpracujesz, aby doskonalić się i rozwijać we właściwym kierunku. Pamiętaj, że awans to nie tylko podwyższenie wynagrodzenia czy zmiana stanowiska, ale również większa odpowiedzialność i nowe wymagania.

Źródła:

  • [1] InterviewMe, Awanse i podwyżki wśród polskich pracowników. 
  • ChatGPT, OpenAI.
Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również