Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Czy praca w SSC może być ciekawa dla księgowego? Oczywiście, że tak!

Natalia Zielińska, Head of Finance SSC w MAHLE Shared Services Poland opowiada o tym, dlaczego księgowość w shared service center (SSC) może być ciekawym obszarem zawodowym.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
04.12.2019
Fot. Unsplash

Rynek pracy oferuje nam dziś nieskończony wybór. Szukając swojej drogi zawodowej, przeglądając ogłoszenia na stronach, na których pracodawcy usiłują zaprezentować swój profil oraz proponowane stanowiska, możemy czasem odnieść wrażenie, że są one o wszystkim i o niczym. A my pozostajemy w przysłowiowej „kropce” i z brakiem pomysłu na to, którą ścieżką chcemy podążać. A może tak zostać księgowym w SSC? Dla kogo jest to praca?

Praca w księgowości w SSC - profil kandydata

Księgowość jest dziedziną szeroką i choć należy do nauk ścisłych, to w Działach Finansowych SSC spotykamy absolwentów przeróżnych kierunków studiów. Mogą się tutaj realizować zarówno te osoby, które posiadają podstawową wiedzę o finansach po kierunkach typu finanse i księgowość, ale też takie, które skończyły przeróżne filologie, prawo, socjologię, itp. W czym tkwi klucz do sukcesu?

Przede wszystkim w chęciach, przekładających się na umiejętności szybkiego uczenia i zaangażowanie oraz umiejętność posługiwania się językami obcymi. W pracy księgowego w SSC odnajdą się osoby, które z jednej strony są dobrze zorganizowane, a z drugiej – wykazują się umiejętnościami analitycznymi oraz logicznego myślenia w powiązywaniu różnych zdarzeń.

Zalety pracy w SSC

Jedną z największych zalet organizacji typu SSC jest ich specyficzna struktura. Aby takie miejsce mogło odnieść sukces biznesowy, procesy w nim obsługiwane powinny być realizowane dla wielu spółek w ten sam ustandaryzowany sposób. I dlatego jest to idealne miejsce dla początkujących księgowych, którzy niekoniecznie mieli z tym obszarem wcześniej do czynienia. SSC zaproponuje takiej osobie dołączenie do konkretnego działu, obsługującego zdefiniowaną część procesów księgowych oraz zapewni wdrożenie dostosowane do jej dotychczasowych umiejętności. Takie wdrożenie pokrywa zarówno wiedzę procesową, jak i naukę systemu. Pozwala to metodą małych kroków wejść w świat księgowości, który potem można już tylko eksplorować w kolejnych latach.

Struktura księgowości w SSC

W SSC działy finansowe są najczęściej zorganizowane w konkretne poddziały. W obszarze księgowości najczęściej możemy pracować:

  • w obszarze należności (ang. Accounts Receivable), gdzie mamy do czynienia przede wszystkim z klientami jednostki, dla której pracujemy i płatnościami od nich przychodzącymi, itd.,

  • w obszarze zobowiązań (ang. Accounts Payable), gdzie pracujemy z dostawcami i otrzymywanymi od nich fakturami, często też realizowanymi do nich płatnościami, itd.,
  • w obszarze księgi głównej (ang. General Ledger), w której praca opiera się przede wszystkim na tzw. zamykaniu miesiąca, przygotowaniu raportów finansowych, w tym sprawozdania finansowego, itd.,
  • w obszarze podatkowym / projektowym – wprawdzie takich stanowisk jest zdecydowanie mniej na rynku SSC, ale również się zdarzają.

Ponadto często SSC oferują stanowiska w obszarze Controllingu czy szeroko pojętej analizy finansowej. I tutaj docieramy do punktu, który jest niesamowitą właściwością SSC, a jest to organizacja, w której ścieżka rozwoju w obszarze księgowości jest bardzo rozbudowana i daje wręcz nieograniczone możliwości. Każdy pracownik jest poddawany systematycznej ocenie i wraz z przełożonym dyskutuje o swoich potrzebach oraz potencjalnej zmianie działu.

Rozwój w księgowości w SSC

W SSC naturalnym procesem jest praca na jednym stanowisku przez 2-3 lata a następnie przejście do innego działu w strukturach firmy celem rozwoju umiejętności księgowych w innym obszarze. Możliwość tej zmiany pozwala zgłębiać tajniki księgowości, co przy ciągłym rozwoju realizowanym w taki sposób w kolejnych latach może skutkować podjęciem ról w obszarze zarządczym, nie wykluczając stanowisk takich jak Główny Księgowy czy Dyrektor Finansowy.

Przechodząc przez kolejne szczeble rozwoju w SSC należy pamiętać, że pnąc się po drabince wiedzy księgowej będziemy napotykać na coraz więcej wyzwań, zatem warto zadbać nie tylko o budowanie wiedzy stricte księgowej, lecz także o zdobywanie umiejętności technicznych, takich jak praca z odpowiednim oprogramowaniem (np. Excel, Power Point czy programy do mapowania procesów) oraz umiejętności miękkich, takich jak radzenie sobie ze stresem, komunikacja czy sztuka prezentacji. SSC jest odpowiednim miejscem, aby takie kwestie adresować, ponieważ oferuje często wachlarz szkoleń dopasowany do potrzeb rozwoju pracowników.

Charakter pracy w księgowości w SSC

Działy finansowe SSC pracują ze spółkami nie tylko w Polsce, ale najczęściej operują w środowisku międzynarodowym, w którym obcuje się bardzo często z przedstawicielami licznych narodowości. Są to nie tylko nasi partnerzy biznesowi, ale także nasi koledzy z biura, albowiem tego typu organizacje przyciągają często obcokrajowców do pracy. I tutaj otwierają się możliwości dla tych, którzy szukają tej różnorodności na swojej ścieżce zawodowej. Na co dzień w SSC  można usłyszeć rozmowy w wielu językach. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwala wymienić nie tylko poglądy w obszarze stricte zawodowym, ale jest też potencjałem do szerokiej wymiany kulturowej. W niektórych SSC można liczyć na wyjazdy zagraniczne, najczęściej w tych przypadkach, kiedy procesy są dopiero przenoszone z lokalizacji poza Polską do Polski. Takie okoliczności dają możliwość nie tylko bezpośredniego kontaktu z inną kulturą, ale też bliższego zapoznania się z biznesem, który obsługuje księgowo SSC.

Środowisko pracy w SSC jest niepowtarzalne. Mieszanka międzykulturowości oraz ścieżka rozwoju zakładająca stabilny wzrost wiedzy księgowej, ale też dająca wiele wyzwań, jak i możliwości jest idealna dla wszystkich, którzy myślą o sobie w kontekście pracy w finansach.  

Autor: Natalia Zielińska
Head of Finance SSC MAHLE Shared Services Poland Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, od początku swoją karierę zawodową związała z finasnami. Od 2012 r. związana zawodowo z koncernem motoryzacyjnym MAHLE, gdzie rozpoczęła swoją zawodową ścieżkę jako Accounting Expert w MAHLE Polska Sp. z o.o. w Krotoszynie, by w 2017 r. objąć stanowisko szefa finansów MAHLE SSC we Wrocławiu.

Zobacz również