Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

GL (General Ledger)

W poniższym artykule wyjaśnimy, co oznacza pojęcie General Ledger (GL).
30.10.2019
Dowiedz się, co oznacza pojęcie GL (General Ledger). Poznaj definicję pojęcia GL (General Ledger) w księgowości.

General Ledger (GL) – definicja

Pod nazwą General Ledger i skrótem GL kryje się dział Księgi Głównej w księgowości BPO/SSC. 

Dział Księgi Głównej to dział-matka każdej organizacji. Odbywa się w nim weryfikacja wszystkich faktur, sprawdzanie danych finansowych w systemie, uzgadnianie sald, dokonywanie przelewów bankowych, udział w zamknięciach miesiąca, kwartału i roku. 

Wysokość wynagrodzenia pracowników księgowości GL zależy od doświadczenia pracownika i miasta, w którym znajduje się dane centrum usług wspólnych. 

General Ledger (GL) – zadania

Do najczęściej wymienianych zadań księgowych w dziale księdze głównej zalicza się:

  • Czynności związane z zamknięciem miesiąca i przygotowaniem sprawozdań finansowych/raportów okresowych,
  • Przygotowywanie i zatwierdzanie księgowań w ramach księgi głównej,
  • Kalkulacja VAT oraz podatków,
  • Kontakt z bankami i instytucjami finansowymi,
  • Prowadzenie rejestru środków trwałych, rozliczeń międzyokresowych itp.,
  • Uzgadnianie sald księgi głównej z dziennikami pomocniczymi (rozrachunki, magazyn, środki trwałe itp.),
  • Konsolidacja oraz potwierdzanie sald oraz transakcji w spółkach grupy.