Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Patrz odważnie na karierę i miej realny wpływ na kształtowanie rynku transakcyjnego z Deloitte

Czy istnieje obszar w firmie, który pozwala poznać większość podstaw biznesu? Takim miejscem jest dział doradztwa finansowego w Deloitte, który poza kompleksowymi projektami fuzji i przejęć oferuje również wspierające środowisko pracy. Poznaj ludzką stronę finansów!
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
16.11.2023
Midjourney

Dział doradztwa finansowego na co dzień zajmuje się fuzjami i przejęciami, kompleksowo obsługując te transakcje od początku do końca. Proces rozpoczyna się tak zwanym „łączeniem w pary”. Dwie zainteresowane strony obradują nad możliwościami, sensem i celem współpracy. Odpowiadają wspólnie na pytania: co, po co i dlaczego. Realizowane są analizy danej spółki – tzw. badanie due diligence – i przeprowadzanie inwestora przez cały proces akwizycyjny. Kolejno następuje zamknięcie transakcji, wykonanie projektu i jego całościowa integracja, czyli implementacja i wdrożenie do nowej struktury.

– W ramach doradztwa finansowego przyglądamy się polskiemu rynkowi i szukamy potencjalnych targetów. W szczególności dla zagranicznych inwestorów jesteśmy takim pierwszym punktem styku. Pomagamy danemu inwestorowi skontaktować się z wybraną spółką w celu omówienia ewentualnej transakcji. Jeżeli jest szansa na współpracę, wówczas rozpoczynamy projekt – mówi Monika Matysiak-Szymańska, Partnerka w dziale doradztwa finansowego Deloitte.

Znaczenie doradztwa finansowego

Doradztwo finansowe jest kluczowe dla firmy, ponieważ pośredniczy we wprowadzaniu inwestora lub spółki w proces fuzji lub przejęcia. Eksperci z tego obszaru dzielą się z klientem wiedzą, jak prawidłowo przeprowadzić daną transakcję. Bardzo istotny element stanowi więc wartość relacyjna – budowanie zaufania, znajdowanie właściwych rozwiązań i odpowiednie przedstawianie ich zainteresowanym interesariuszom. Osoby pracujące w doradztwie finansowym widzą różne aspekty biznesu, w związku z czym bardzo dobrze rozumieją procesy, które zachodzą w danym przedsiębiorstwie. Doradztwo finansowe stanowi szczególną pomoc dla inwestorów zagranicznych.

– Dodatkowo, w ramach naszych prac, często identyfikujemy obszary, które można usprawnić, ulepszyć. To powoduje, że napędzamy działanie całej firmy, gdyż kontaktujemy klientów z innymi obszarami, które mogą wnieść wartość dodaną dla danej spółki – podkreśla Monika Matysiak-Szymańska.

Czytaj także: Jak wejść w świat doradztwa finansowego w Deloitte. Poznaj kulisy tej pracy

Struktura działu

W doradztwie finansowym w Deloitte można wyodrębnić trzy podstawowe gałęzie. Pierwsza z nich to dział Corporate Finance, który skupia się na doradztwie inwestycyjnym i dotyczy bankowości inwestycyjnej. Działania polegają na stałej analizie rynku polskiego i wspieraniu klientów w poszukiwaniu spółek, które te mogą przejąć.

Obszar Transactional Services zajmuje się procesem finansowego due diligence, czyli na analizie spółek, które mają być przedmiotem przejęcia. Jest to usługa pokrewna do audytu, ale bardziej skupiona na aspektach biznesowych. Wiąże się z analizą marż i holistycznym rozumieniem modelu działania danej firmy. Dzięki temu Deloitte dostarcza klientowi wartość dodaną w postaci dokładnej analizy biznesowej opartej o takie parametry, jak znormalizowana EBITDA, kapitał obrotowy netto czy dług netto. Ostatecznie te dane są podstawą do wyceny spółki.

– W ramach tych prac wydajemy raport dotyczący sytuacji finansowej spółki, która ma być przedmiotem przejęcia. Następnie pomagamy we wszystkich procedurach zamknięcia samej transakcji – dodaje Monika Matysiak-Szymańska.

Trzecią główną gałąź doradztwa finansowego stanowi dział wycenowo-modelingowy, czyli Valuation & Modeling. Nie zawsze jest to wycena ostatecznego podmiotu po integracji, ale model finansowy, który odzwierciedla przyszłość spółki, prognozy wzrostu czy wejścia na nowe rynki.

– Oprócz tych trzech kluczowych działów mamy również takie, które skupiają się na poszczególnych, specyficznych branżach. Jedną z bardziej aktywnych jest tzw. Obszar green nergy. Transakcje fotowoltaiczne czy energia wiatrowa to aktualnie produkty bardzo popularne na rynku. Dodatkowo charakterystycznym obszarem jest FSI, czyli Financial Services Institutions. Ze względu na specyfikę branży bankowej zrozumienie tego biznesu jest na tyle ważne, że staramy się mieć osobnych specjalistów w tym obszarze – tłumaczy Monika Matysiak-Szymańska.

Klienci i inwestorzy, z którymi współpracujemy

Znaczna część inwestorów, z którymi Deloitte współpracuje na co dzień, to różnego rodzaju inwestorzy zagraniczni. Ci, zainteresowani polskimi spółkami, potrzebują partnera, by wejść na ten rynek. Inwestorzy strategiczni, czasem fundusze zwane private equity,  kupują spółkę i ich głównym celem jest wzrost jej wartości. Klientami są także polskie spółki, które chcą dokonać przejęć strategicznych lub zakupu i optymalizacji w kontekście łańcucha dostaw.

Przyszłość doradztwa finansowego

Bardzo ważny element branży doradztwa finansowego stanowi zależność koniunkturalna. Czym lepsza koniunktura, tym łatwiej podejmuje się decyzje inwestycyjne. Jeżeli jest słabsza, wówczas decyzje są wyraźnie trudniejsze i często odraczane w czasie. Dużo zmieniła pandemia COVID-19 i wojna w Ukrainie. Te zdarzenia uświadomiły firmom, że warto zmienić perspektywę – z krótkoterminowej na długoterminową.

Drogi pieniądz pożyczkowy powoduje znaczący spadek liczby transakcji. Wysokie stopy procentowe utrudniają funkcjonowanie wielu inwestorom, będąc równocześnie bardzo dużym obciążeniem dla przedsiębiorstw.

– W związku z tym, że te stopy znacząco wzrosły, zwiększyły się także koszty finansowania w danych spółkach. Jednak, mimo mocnego hamowania gospodarki, stale zauważamy mocną aktywność na rynku. Najbardziej aktywne w obszarze akwizycyjnym zdecydowanie są spółki technologiczne, a także te związane z zieloną energią – wskazuje Monika Matysiak-Szymańska.

Czytaj także: System core bankingowy, czyli serce banku. Zespół Digital Banking Solutions w Deloitte

Wyzwania w dziale doradztwa finansowego

Projekty, które realizuje Deloitte, są złożone i coraz bardziej skomplikowane. Inwestorzy rzadziej decydują się na jedną spółkę, nabywając często całą grupę spółek. Stąd dużym wyzwaniem jest kompleksowość procesów. Praca nad projektem polega na stałym kontakcie z różnymi biurami regionalnymi. Jest to konieczne w zrozumieniu realiów innych krajów i sposobu działalności biznesowej. Praca ta wymaga bardzo dużego zaangażowania. Trzeba lubić dynamiczne środowisko, bo w pracy projektowej zwykle występuje kumulacja działań.

Wyzwanie w pracy w doradztwie finansowym stanowi wymóg rozumienia zarówno aspektów finansowych, prawnych, jak i biznesu w ogóle, a także aktualnie panujących trendów. Pozwala to zrozumieć, jak wykonywane są prognozy oraz w którą stronę kieruje się rozwój danej spółki.

– Myślę, że właśnie ta kompleksowość jest coraz większym wyzwaniem w tym biznesie, a z drugiej strony świetną okazją, żeby poznać i zrozumieć innego rodzaju rynki. Choć ten obszar daje ogromne pole do rozwoju i nauki, wymaga szczególnego zaangażowania i koordynacji prac podczas skomplikowanych projektów – mówi Monika Matysiak-Szymańska.

Profil kandydata

Złożoność projektów realizowanych w obszarze doradztwa finansowego determinuje pracujących do brania pod uwagę wielu istotnych, ale i całkiem różnych czynników. Pomagają w tym zarówno umiejętności analityczne, jak i interpersonalne. Podczas przeprowadzanych procesów konieczne jest pozyskiwanie kluczowych informacji od spółek i inwestora, więc kandydaci muszą dysponować kompetencjami miękkimi i twardymi na bardzo wysokim poziomie. Ważną cechą charakteru jest otwartość – na nowych ludzi oraz nowe wyzwania, a także umiejętność odnajdywania się w różnych sytuacjach. Transakcja jest pewnym momentem napięcia, więc kompetencje interpersonalne, nakierowane na budowanie relacji z klientami są niezbędne.

Nie jest tajemnicą, że trzeba lubić liczby, aby podjąć pracę w doradztwie finansowym. Stąd absolwenci kierunków finansowych, ekonomicznych czy związanych ze stosunkami międzynarodowymi będą mile widziani. Aczkolwiek Deloitte nie zamyka drzwi przed kandydatami, którzy chcą się przebranżowić. Firma pomaga w tym poprzez różnego rodzaju szkolenia i certyfikacje.

– Kandydaci powinni cechować się zdolnościami analitycznymi, ponieważ bardzo duży element naszej pracy to właśnie analizowanie liczb, danych finansowych. Bez względu na rodzaj zespołu, do którego się dołącza, to podstawowa umiejętność – tłumaczy Monika Matysiak-Szymańska.

Dodatkowo bardzo ważna jest znajomość języków obcych. Oprócz angielskiego inne języki często bywają pomocne. Deloitte nierzadko prowadzi projekty międzynarodowe, co powoduje, że posługiwanie się innymi językami jest zdecydowanie doceniane zarówno przez klientów, jak i zespoły w Deloitte.

– Dosyć nowym, ale prężnie rozwijającym się zespołem jest Data Analytics, który pomaga nam w analizowaniu obszernych danych finansowych. Pracują w nim również osoby po studiach na politechnice, które mają doświadczenie w rozwoju różnego rodzaju narzędzi technologicznych, jak i w szerokiej analizie danych – podsumowuje ekspertka.

Czytaj także: Spotkanie na styku działów. Jak IT transformuje finanse?

Ścieżki rozwoju

Deloitte oferuje kilka poziomów asystenckich, następnie ścieżkę menadżerską, która może iść w stronę objęcia stanowiska wicedyrektora, dyrektora i partnera. W zależności od ścieżki rozwoju, pracownicy powinni uosabiać te umiejętności, które są potrzebne w danym miejscu firmy. Zespół Corporate Finance ma mocny charakter marketingowy, więc kompetencje miękkie – łączenie spółek w pary, umiejętność negocjowania czy wspierania stron w znalezieniu wspólnego mianownika – są najistotniejsze. W zespołach transakcyjnych, wycenowych, większy nacisk jest położony na umiejętności analizy finansowej – analizowania sprawozdań oraz czytania ze zrozumieniem skomplikowanych dokumentów finansowych.

– Mamy wprowadzony coaching kariery, który daje przestrzeń do wymiany zdań na temat dalszego rozwoju w firmie. Otwiera to dużo możliwości, czego przykładem jest rozwój horyzontalny, czyli wsparcie migracji pracowników między działami Deloitte. Staramy się budować atmosferę, która sprzyja kreowaniu swojej kariery – zapewnia Monika Matysiak-Szymańska.

Polityka awansów

Awanse w Deloitte odbywają się w cyklach corocznych. Dodatkowo, firma realizuje oceny pracownicze co pół roku, by bardziej kompleksowo wspierać rozwój pracownika. Umożliwia to określenie, czy osoba jest gotowa na awans, czy może potrzebuje wzmocnić swoje kompetencje w konkretnych obszarach.

– Staramy się być bardzo przejrzyści w naszym procesie ocen. Mamy określone oczekiwania na poszczególnych stanowiskach, które są jawne dla pracujących od momentu zatrudnienia w Deloitte. Dotyczą one umiejętności technicznych i kompetencji miękkich. Stanowi to pewien wyznacznik kierunku, w którym można prowadzić swój rozwój. Niemniej staramy się też podchodzić bardzo indywidualnie do naszych pracowników, doceniając różne zestawy umiejętności. Ważny jest dla nas bieżący feedback, który pozwala na stałe wsparcie w budowaniu ścieżki kariery – podkreśla Monika Matysiak-Szymańska.

Możliwości szkoleniowe

Deloitte wspiera certyfikacje ACCA, CFA i biegłego rewidenta. W zależności od umiejętności danej osoby firma rozważa również inne ścieżki szkoleniowe, w tym szkolenia branżowe. Oprócz tego możliwe są wewnętrzne programy edukacyjne, np. w ramach Financial Advisory School. Kadra Deloitte stawia na stałą dostępność dla pracowników, co jest wyróżniającym aspektem kulturowym firmy. Oznacza to, że środowisko pracy i tworzone w jej ramach relacje nie opierają się o hierarchię stanowisk a wzajemną otwartości i chęć współpracy.

Atrakcyjność branży

Praca w dziale doradztwa finansowego w Deloitte to niepowtarzalna okazja, żeby poznać globalne spółki z pierwszych stron gazet. Zrozumieć ich model biznesowy i powody, które przyczyniły się do osiągnięcia sukcesu. Obszar doradztwa finansowego daje możliwość poznania osób, które zarządzają dużymi, konkurencyjnymi spółkami – porozmawiać z CEO tych spółek – a do tego aktywnie uczestniczyć w złożonych transakcjach i prowadzonych negocjacjach.

– Zaletą tego obszaru jest brak nudy. Codziennie bardzo dużo się dzieje, co dostarcza stałą dawkę adrenaliny i satysfakcji. Pracowników doradztwa finansowego czeka wiele zaskakujących sytuacji, które realnie wpływają na stałą naukę. Myślę, że rzadko, pracując w jednej firmie, możliwe jest tak szerokie spektrum różnego rodzaju doświadczeń. To powoduje, że osoby pracujące w tej części organizacji dobrze rozumieją, jak działają różnego rodzaju biznesy – zaznacza Monika Matysiak-Szymańska.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Autor: Monika Matysiak-Szymańska
Partnerka w doradztwie finansowym Deloitte

Dołączyła do zespołu Doradztwa Finansowego Deloitte w 2011 roku i ma 15-letnie doświadczenie w usługach związanych z doradztwem transakcyjnym.

Brała udział w wielu transakcjach, zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego. Uczestniczyła w projektach due diligence oraz świadczyła usługi wsparcia transakcyjnego w zakresie sporządzania SPA, analizy cen zakupu czy closing accounts.

Monika jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie kierunku finansów i rachunkowości. Uzyskała również uprawnienia zawodowe biegłego rewidenta.

Zobacz również