Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Francuski jednym z narzędzi księgowego XXI wieku

Żyjemy w czasach dynamicznie zmieniających się ustaw oraz odczuwamy potrzebę ciągłego rozwoju. Księgowy w zarękawkach jest częścią przeszłości. To zawód o sporej dynamice, którą z zewnątrz nie zawsze można dostrzec. O tym, kim jest księgowy ze znajomością języka francuskiego – pisze Jadwiga Czarnowska, ekspert CFR.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
16.02.2015

Powszechne kojarzenie zawodu księgowego z kawą i enterem to daleko idące uproszczenie niemające uzasadnienia w meritum zawodu. Bycie księgowym ponad wszystko wymaga z jednej strony solidnej i różnorodnej wiedzy, a z drugiej – wielorakich kompetencji.

Przede wszystkim w księgowości liczą się swoiste predyspozycje. Niektóre cechy charakteru pomagają w jego wykonywaniu, a na wypracowanie ich potrzeba czasu. Można tu wymienić ostrożność w podejmowanych decyzjach, systematyczność (w celu lepszej organizacji pracy), szczegółowość (dla lepszego  prowadzenia dokumentacji i w bieżącej kontroli). Kolejnym ważnym punktem są ambicje i determinacja, jeżeli weźmiemy pod uwagę częste zmiany ustaw, w oparciu o które funkcjonuje dział księgowości.

Zobacz oferty pracy w księgowości » 

Z tego powodu księgowy musi umieć trzymać rękę na pulsie. W każdym momencie może nastąpić zmiana w kwestii rozliczeń bilansowych czy w systemie prezentacji danych w sprawozdawczości. Sposobem na łatwiejsze wdrożenie niezbędnych zmian jest korzystanie ze szkoleń czy śledzenie aktualności za pośrednictwem serwisów finansowych.

Wszystkie te cechy oraz posiadana wiedza to niezbędne elementy składające się na jak najlepszą jakość pracy. Pomagają również księgowemu  we współpracy z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. W zależności od stanowiska pracownik będzie musiał kontaktować się z otoczeniem w większym lub mniejszym stopniu. Tym samym znajomość księgowości przez osoby współpracujące w dużej mierze upraszcza kontakty. Dotyczy to między innymi kontrolerów, biegłych rewidentów, audytorów, kierowników firm oraz pracowników działów planowania. Naturalnie zakres potrzebnych im informacji w szczegółach jest mniejszy niż tych, których potrzebuje księgowy wykonujący bezpośrednio pracę, jednak świadomość istnienia tej zależności w dużej mierze może uprościć współpracę.


 

"La Comptabilité"  Francuski na usługach księgowego

W wielu wypadkach  otoczeniem będą właśnie obcokrajowcy, na przykład w wypadku rozszerzenia działalności na kraje francuskojęzyczne czy też współpracy z francuskimi firmami w Polsce.

W takim wypadku ważne jest,by pracownik działu księgowego, niezależnie od jego szczebla, znał język francuski w stopniu odpowiednim do wykonywanych czynności. Zapewni to minimum samodzielności każdego pracownika. W przeciwnym wypadku grozi to nadmiernym obciążeniem stanowiska głównego księgowego, poprzez zmuszenie go do konsultowania każdego dokumentu w języku obcym. Od głównego księgowego z kolei znajomość języka wymagana jest bezwzględnie i na najwyższym poziomie. Na przykład gdy firma polska otwiera swój oddział we Francji, niezbędne jest kontaktowanie się z urzędem lub bankiem. Polska firma może również mieć swoich dostawców lub odbiorców za granicą. Księgowy znający języki jest niezbędny w strukturze takiej firmy, ponieważ tłumaczenie każdego dokumentu przez tłumacza wydłużyłoby do absurdu proces księgowania, zwiększając koszty funkcjonowania. Jeżeli w zarządzie firmy są osoby mówiące w języku francuskim, byłoby wielce wskazane, aby księgowy, który przygotowuje plany i sprawozdania, mógł na posiedzeniach zarządu porozumiewać się w języku francuskim w celu uniknięcia nieścisłości w przekazie. Dodatkową korzyścią jest budowanie wizerunku firmy jako spełniającej standardy europejskie i światowe.

Zobacz oferty pracy w księgowości »

Fakt, iż dział księgowości zawsze pozostaje w ścisłej relacji z pozostałymi departamentami firmy, języka wymaga się w wypadku firm zagranicznych, które posiadają swoje centra w Polsce, jak np. IBM. Przynależność Polski do Unii Europejskiej spowodowała rozszerzenie Polskiej rachunkowości o standardy europejskie, co umożliwiło księgowym pracę w środowisku międzynarodowym. W sektorze państwowym przykładowo najbardziej atrakcyjna wydaje się praca w polskich placówkach zagranicznych, takich jak ambasady, konsulaty i wydziały promocji handlu i inwestycji. W kwestii sektora rynkowego księgowy znający francuski odnajdzie się w polskich firmach współpracujących z francuskimi firmami lub  zagranicznych filiach polskich firm, zwłaszcza w tych krajach, gdzie język francuski jest językiem urzędowym : Francja, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, a także częściowo w krajach Ameryki, Afryki czy w Kanadzie (Quebec).


 

45+, czyli „złoty wiek” w rachunkowości 

W świetle powyższej analizy zawodu księgowego bez wątpienia moglibyśmy przyznać, że  na  tak  odpowiedzialne stanowisko przedsiębiorcy woleliby  bardziej  wybrać  osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. Księgowy pracuje w środowisku bardzo dynamicznym, chodzi więc tu przede wszystkim o  dużą odporność na stres oraz cechy charakteru wymienione na początku artykułu. Ważna jest też duża skłonność do adaptacji i posiadanie szerokiej wiedzy z różnych dziedzin, takich jak finanse, rachunkowość i prawo. Nawet jeśli osoba aplikująca na stanowisko księgowego nie posiada doświadczeni,a a spełnia inne opisane  w artykule  wymogi, może łatwo nabyć potrzebną wiedzę. Dla pracodawców najbardziej atrakcyjną grupą wiekową jest tym samym grupa 45+. Osoby należące do tej grupy charakteryzują się większą dyspozycyjnością z racji osiągniętej stabilizacji w życiu prywatnym. Skłonnością do identyfikowania się z firmą i jej celami, a tym samym przywiązywania się do pracodawcy. Skłonność ta znajduje swoje odzwierciedlenie w lojalności wobec firmy. Nawet w wypadku, gdy wymagane jest podniesienie kwalifikacji poprzez szkolenie lub zmiana zawodu na stanowisko księgowego, firma nie ponosi ryzyka utraty zainwestowanych w pracownika środków. Osoby w tym wieku mają więc wiele atutów względem osób młodych, które dopiero poszukują swojej ścieżki kariery i miejsca w świecie zawodowym.

Jadwiga Czarnowska – mgr ekonomii. Kandydat na biegłego rewidenta. Absolwent Akademii Dyplomatycznej przy Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Jest ekspertem i wykładowcą  Centrum Francuskiego i Rachunkowości. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie dydaktyki i  metodyki z zakresu  rachunkowości przedsiębiorstw oraz rachunkowości budżetowej.

Centrum Francuskiego i Rachunkowości specjalizuje się  w kształceniu księgowych, a także w szkoleniach z języka francuskiego pod kątem wykonywanego zawodu. Opieka nad kursantem nie kończy się wraz z kursem. Centrum na bieżąco organizuje szkolenia z zakresu  zmian przepisów, pomaga w składaniu wniosku o dofinansowanie i organizuje szkolenia wyjazdowe oraz konferencje dla firm.

Zobacz również