Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Język korporacyjny – jak zrozumieć i nie zwariować?

Początek kariery w korporacji, a na drodze coraz więcej zagadek? Zobaczcie, jak odnaleźć się w "korposkrótach", których używają pracownicy i jak zrozumieć wciąż rozwijającą się korpomowę.
Kategoria: Wiadomości
31.05.2019
Fot. Austin Distel / Unsplash

Korpomowa jest to specyficzny język, którym posługują się pracownicy korporacji. Osoby, które nie mają na codzień styczności ze środowiskiem korporacji, a znajdą się w tej rzeczywistości, mogą czuć dyskomfort, ponieważ wiele słów może być dla nich niezrozumiałych. Z jednej strony na początku korpomowa może przyprawiać o ból głowy, lecz później staje się niezmiernie pomocna. Co więcej, ułatwia sprawną i szybką komunikację między pracownikami wielu firm – a przede wszystkim jest niezbędna w kontakcie międzynarodowym.

Warto się z nią zaprzyjaźnić i wykorzystywać w swojej pracy. Zobacz, co oznaczają używane (najczęściej w mailach) skróty i podstawowe pojęcia potrzebne do dynamicznego i efektywnego porozumiewania się.

Droga na skróty 

ASAP (ang. as soon as possible) – dosłowne tłumaczenie oznacza "najszybciej jak się da" lub "tak szybko jak to możliwe". Oznacza to, że należy jak najszybciej podjąć się wyznaczonego zadania.

BRGDS (ang. best regards) – skrót często spotykany w mailach, który oznacza najlepsze pozdrowienia.

CAPEX (ang. capital expenditures) – wydatki inwestycyjne dotyczące rozwoju produktu lub wdrożenia nowego systemu. Przykładem jest zakup systemów lub oprogramowań.

CEO (ang. chief executive officer) – tzw. dyrektor generalny, prezes, najbardziej decyzyjna osoba w przedsiębiorstwie.

CFO (ang. chief financial officer) – osoba na najwyższym stanowisku w dziale finansowym przedsiębiorstwa.

COO (ang. chief operating officer) – najwyższe stanowisko zarządcze działu operacyjnego. W każdej z firm COO może znajmować się zupełnie innymi kwestiami. W porównaniu do innych osób wchodzących w skład zarządu, to właśnie COO ma najczęstszy kontakt z pracownikami niższego szczebla.

DIY (ang. do it yourself) – dosłowne tłumaczenie to "zrób to sam". Może oznaczać zarówno przyzwolenie na wykonanie samodzielnie zadania, jak i delikatną sugestię "nie zawracaj głowy".  

EOD (ang. end of day) – na koniec dnia.

EOM (ang. end of month) – na koniec miesiąca.

EOY (ang. end of year) – skrót używany na koniec roku. Dotyczy uporządkowania wielu kwestii dotyczących firmy, np. rejestrów w celu obliczenia zysków i strat.

ERP (ang. enterprise resource planning) – planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Czasami odnosi się do systemów informatycznych, które pomogają w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

FAQ (ang. frequently asked questions) – często zadawane pytania.

FTE (ang. full-time employee) – pracownik zatrudniony na pełen etat.

FYI (ang. for your information) – skrót, który często pojawia się w mailach i oznacza "dla twojej wiadomości/informacji".

KPI (ang. key performance indicators) – kluczowe wskaźniki wydajności. Zazwyczaj przejawiają się w formie celów liczbowych, które pracownik musi spełnić. Obejmują łatwo policzalne dane i dotyczą efektywności w różnych aspektach funkcjonowania firmy.

OPEX (ang. operational expenditures) – koszty operacyjne dotyczące utrzymania biznesu, systemu, produktu.

Q&A (ang. questions and answers) – pytania i odpowiedzi.

RFI (ang. request for information) – pytanie o informacje kierowane zazwyczaj do potencjalnych usługodawców.

RFP (ang. request for proposal) – zapytanie o warunki współpracy (szczegółowe dane w zakresie oferty).

RFQ (ang. request for quotation) – pytanie o ofertę skupiające się na wyznaczonych przez usługodawcę cenach (wycena usług).

SWOT (ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats) – analiza strategiczna konkurencyjności, opierająca się na znalezieniu i wypisaniu: silnych stron, słabych stron, szans rozwoju lub zagrożeń z nim związanych.     

TBA (ang. to be announced) – coś zostanie ogłoszone. Zazwyczaj odnosi się to do ogłoszenia informcji w niedalekiej przyszłości.

TBC (ang. to be confirmed) – do potwierdzenia. Skrót, który bardzo często jest używany w nawiązaniu do np. planowania spotkań.

TBD (ang. to be determined/decided/declared) – do określenia/do ustalenia.

TBU (ang. to be updated) – do zaktualizowania (używane zazwyczaj w odniesieniu do raportów lub analiz).

3M (ang. measurable, manageable, motivational) – idea zarządzania, według której wykonywane zadania muszą być: mierzalne, zarządzalne, motywujące.

4P (ang. product, price, placement, promotion) – tzw. kompozycja marketingowa lub mix marketingowy. Elementy: produkt, cena, dystrybucja, reklama. 

Podstawowe pojęcia

Ad (ang. advertisement) – reklama.

Approval – zgoda, aprobata. Potwierdzenie, że coś zostało dobrze wykonane.

Brainstorm – w języku polskim bardzo często używa się stwierdzenia "burza mózgów". Angielskie określenie jest dużo łatwiejsze i sprawniej się go używa w kontakcie mailowym.

Brief – opis projektu lub sprawy do wykonania. Powstały od tego dwa powiązane wyrazy: "briefing" – spotkanie, na którym omawiane są sprawy związane z projektem oraz "zbriefować" – poinformować kogoś o aktualnym stanie.

Call – połączenie/rozmowa telefoniczna/telekonferencja.

Case – w języku angielskim oznacza to "sprawę". Jednak w języku korporacyjnym jest to projekt do zrobienia. Przykład: konkretne case'y można omawiać na spotkaniu. Można również dodać case'a do zrobienia = dodać projekt.

Crunch time – nadgodziny spowodowane zbliżającym się "deadlinem".

Deadline – termin końcowy, do którego można wykonać zadanie. Ostateczna data, do której należy skończyć realizację projektu.

Dilować – robić interesy.

Feedback – odzew lub informacja zwrotna, która jest zazwyczaj oceną wykonanej pracy.

Fuck up – sytuacja kryzysowa lub wpadka podczas realizacji projektu. W komunikacji mailowej często występuje ze skrótem ASAP.

Headhunter – osoba, która wyszukuje i pozyskuje nowych pracowników.

Milestone – kluczowy punkt projektu lub długofalowy cel dla pracowników.

Openspace – duża przestrzeń biurowa, w której znajduje się wiele miejsc pracy dla pracowników niższego szczebla.

Outplacement – tzw. zwolnienie monitorowane. Pomoc zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowej pracy.

Pressingi – ponaglające wiadomości mailowe zawierające skrót ASAP.

Research – wyszukiwanie informacji, rozeznanie w konkretnej tematyce, analiza.

Schedule – harmonogram.

Target – grupa docelowa lub odbiorca projektu. Niezaleźnie od branży każda firma ma swój target. Jednak często słowo target dotyczy również celów, które firma chce osiągnąć.

Update – aktualizacja.

Workflow – atmosfera i swoboda w pracy. Określenia tego używa się w odniesieniu do np. do efektywności pracowników. Jeżeli wykonywany projekt nie jest realizowany w odpowiednim tempie, można powiedzieć, że jest "słaby workflow".

Źródła:

Autor: Wiktoria Garczewska
Młodszy redaktor MBE group

Studentka IV roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów licencjackich odbyła staż redaktorski w TVN24. Interesuje się sportem i psychologią.

Zobacz również