Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CFO

W poniższym artykule wyjaśniamy, co oznacza pojęcie CFO w świecie biznesu.
28.12.2018
Dowiedz się, co oznacza skrót CFO.

Kto to jest CFO – definicja

CFO to skrót pojęcia: Chief Financial Officer, oznaczającego dyrektora finansowego. CFO to obok dyrektora zarządzającego i dyrektora handlowego lub produkcyjnego – jedna z najważniejszych osób w firmie i jedno z najbardziej prestiżowych stanowisk w organizacjach.

CFO – zakres obowiązków

Rola CFO przede wszystkim związana jest z zarzadzaniem środkami finansowymi w firmie czy organizacji. CFO odpowiada za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość. 

Do zakresu obowiązków CFO należy:

  • kształtowanie i realizacja strategii finansowej firmy,
  • nadzór nad przygotowaniem (skonsolidowanych) sprawozdań finansowych oraz raportów,
  • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanieich realizacji,
  • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
  • optymalizowanie polityki podatkowej,
  • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
  • odpowiedzialność za płynność finansową, zabezpieczenie ryzyka kursowego oraz stóp procentowych,
  • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
  • nadzór nad pracą działów: finansowo-księgowego, kontrolingu oraz coraz częściej: IT, administracji i audytu wewnętrznego,
  • polityka zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników w podległych działach. 

Warto wspomnieć, że rola CFO w ciągu kilkunastu lat uległa wyraźnej ewolucji. CFO nie jest już wyłącznie osobą, która odpowieda za doradztwo i dostarczanie informacji finansowych, lecz także podejmuje strategiczne decyzje w firmie, podobnie jak CEO.