Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Podróż służbowa – wszystko, o czym powinien wiedzieć pracownik

Ponad połowa polskich firm regularnie wysyła swoich pracowników w delegacje. Zobaczcie, kiedy pracownikowi przysługuje dieta i jak rozliczyć koszty podróży.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
06.06.2018

Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w 2016 roku zagraniczną podróż służbową odbyło aż 1 mln Polaków. W poniższym artykule eksperci HRS odpowiadają na najczęściej zadawane pytania – czym jest podróż służbowa oraz czym w świetle prawa różni się od oddelegowania? Ile powinna wynosić dieta i jakie koszty pokrywa pracodawca? O czym warto pamiętać przy rozliczaniu własnego wyjazdu?

Co to jest podróż służbowa?

Jeśli pracownik na polecenie pracodawcy wykonuje zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy, to takie działanie wpisuje się w definicję podróży służbowej. W ramach wykonywania obowiązków poza miejscem pracy pracownikowi zatrudnionemu w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej przysługuje należność na pokrycie kosztów związanych z podróżą. Pracodawcy prywatni również w swoim własnym zakresie często ustalają w regulaminie lub umowie odpowiednią należność na poczet podróży służbowych.

Jakie koszty powinien pokryć pracodawca?

Pracownikowi w delegacji przysługuje dieta (kwota przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia, która w Polsce wynosi 30 zł za dobę podróży) oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegu i innych niezbędnych, udokumentowanych wydatków. Warto pamiętać, że wysokość diety zależy od długości podróży służbowej. W przypadku wyjazdu, który trwa:

  • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje;
  • od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety;
  • powyżej 12 godzin – dieta przysługuje w pełnej wysokości.

Jeśli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, to za każdy kolejny dzień przysługuje dieta w pełnej wysokości. W przypadku podróży zagranicznej wysokość diety należy dostosować do kwoty  diety obowiązującej w kraju, do którego udał się pracownik. Dieta nie przysługuje w sytuacji, w której pracodawca zapewnia bezpłatne wyżywienie w miejscu, do którego jedzie pracownik.

Jak rozliczyć podróż służbową?

Każdy pracownik ma obowiązek rozliczyć koszty podróży służbowej zarówno krajowej, jak i zagranicznej nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia. W tym celu powinien przekazać pracodawcy wszystkie dokumenty tj. rachunki, faktury lub bilety potwierdzające poszczególne wydatki.

W sytuacji, kiedy pracownik w podróży służbowej korzystał z własnego samochodu osobowego, przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Stawka za 1 kilometr nie może być niższa niż wartość określona w przepisach, czyli:

  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł;
  • dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł.

Jeśli przedstawienie dokumentów nie jest możliwe, pracownik jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o dokonanym wydatku i wyjaśnienia braku jego udokumentowania.

Czym się różni delegacja od oddelegowania?

Często delegacja mylona jest z oddelegowaniem. Czym różnią się te dwa pojęcia? W przypadku delegacji zmiana miejsca pracy jest tymczasowa i incydentalna, natomiast jeśli pracownik zostaje oddelegowany, to na stałe zmienia on miejsce świadczenia pracy i zostaje to również uwzględnione w umowie o pracę. Do tego dochodzą też kwestie finansowe – pracownikowi w delegacji przysługują należności z tytułu podróży służbowej. Takie należności nie występują w przypadku oddelegowania.

Źródło: materiały prasowe HRS.com               

Zobacz również