Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Private banking – perspektywy rozwoju tej branży w Polsce

Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed branżą private banking? Dlaczego to rozwojowa dziedzina? Komentarza na ten temat udzielił Petr Sznapka, współzałożyciel firmy Business Partners Club.
Artykuł sponsorowany
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
19.11.2019

Private banking – charakterystyka

Private banking, czyli bankowość prywatna jest przeznaczona dla najbardziej zamożnych osób, których celem jest efektywne długoterminowe i bezpieczne pomnażanie kapitału. Branża zrodziła się z potrzeby rynku. Usystematyzowanie oraz skalowanie sektora finansowego spowodowało dwie kwestie: powiększenie rozmiarów zakresu działania oraz spadek indywidualności pracy. Szczególnie to drugie jest determinantem powstania usług z zakresu private banking.

Segment tego rynku porusza się w obszarze inwestycji kapitałowych powiązanych z Giełdą Papierów Wartościowych, obligacji korporacyjnych oraz standardowych inwestycji w nieruchomości, takich jak: inwestycje deweloperskie, flipy czy najmy krótko- i długoterminowe. Jest to zakres często wystarczający do efektywnego pomnażania kapitału. Jak powinna rozwijać się ta gałąź, by nadążyć do nadchodzących zmian rynkowych?

Podstawą pracy w tej branży jest budowanie długotrwałych i jakościowych relacji z klientem. Oczywiście ten zakres pracy dotyczy większości branż, w których jest kontakt z człowiekiem – jednak tutaj szczególną uwagę należy zwrócić na następujące aspekty: bezpieczeństwo, komfort, rzetelność, jakość, terminowość, wszechstronność i przewidywanie potrzeb.

To elitarna profesja ze względu na dużą odpowiedzialność oraz możliwość uzyskiwania nadprzeciętnych efektów zarówno dla siebie, jak i dla swoich partnerów.

Private banking – wyzwania dziś

Największym wyzwaniem tego sektora dziś jest zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo w długoterminowym horyzoncie działania. Aktualny rynek hossy może powodować tendencję do ponoszenia większego ryzyka ze względu na chęć zysków, lecz kluczem jest postawienie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa, które zmniejszają ryzyko niepowodzenia.

Rozwój branży wynika z rynku, a nie z efektywnego działania. Największy wzrost private bankingu nastąpił ze względu na zwiększającą się ilość pieniędzy na rynku i możliwości wydatkowe tych środków, co spowodowało łatwiejsze pozyskanie kapitału dla profesjonalnych osób zajmujących się tą branżą. Kolejną kwestią jest zwiększająca się świadomość społeczeństwa od strony efektywnego zarządzania portfelem, a do tego trzeba mieć wiedzę.

Niestety, większość instytucji finansowych nie jest przygotowana na profesjonalną obsługę klienta w tym zakresie. Powodem jest korporacyjna struktura modelu biznesowego oraz pewnego rodzaju brak potrzeby konkurencyjności.

Jakie produkty oferuje się dzisiaj klientom zamożnym? Przede wszystkim: GPW, obligacje, startupy, inwestycje w nieruchomości, TFI i produkty bankowe. Niestety, niewiele podmiotów zajmuje się tworzeniem nowych rozwiązań, które będą likwidowały ryzyka i minusy z takich rozwiązań, np. poprzez tworzenie ustrukturyzowanych rozwiązań.

Private banking w Polsce a przyszłość

Private banking ma bardzo duży potencjał. Żyjemy w świecie, w którym bogacenie się staje się modne. Wiele osób umie dziś poprzez pracę czy biznes zarabiać pieniądze. Niektórzy swój kapitał odziedziczyli.

Kluczem do bogactwa nie jest zarabianie, a umiejętne pomnażanie kapitału z zachowaniem bezpieczeństwa.

Z jednej strony zmieniająca się rzeczywistość, AI, digitalizacja czy robotyzacja umożliwiają szybsze decydowanie i lepszą kontrolę swoich inwestycji, jednak z drugiej – powoli zanika kontakt i relacje międzyludzkie, a obsługa klienta zamożnego staje się niespersonalizowana, toteż nie uwzględnia potrzeb oraz możliwości inwestorów.

Przed Polską stoi wiele możliwości rozwoju. Business Partners Club ma wizję wykształcenia osób, które będą osobiście znały swoich klientów. Nie liczy się ilość klientów i targety sprzedażowe, ale jakość obsługi, długofalowa współpraca oraz etyka w tym zawodzie. Idealny dla inwestorów jest taki kierunek, w którym to oni sami będą wynagradzali swoich doradców, np. z góry określonym procentem od zysku. Wtedy doradcy nie byliby w stanie tak łatwo schować się za korporacje i bardziej by im zależało zarówno na jakości, jak i własnym dobrym imieniu.

Autor: Petr Sznapka
Współzałożyciel Business Partners Club

W 2004 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji. W 2007 roku uzyskał tytuł eksperta w dziedzinie nieruchomości na VSB w Ostrawie. Prowadzi firmy w Czechach, w Polsce i na Słowacji. Jest współzałożycielem firmy Business Partners Club, która zajmuje się efektywnym pomnażaniem oraz generowaniem majątku przy udziale szerokiego outsourcingu dla firm.

Zobacz również