Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Rynek pracownika nie dla każdego?

Od kilku miesięcy bardzo dużo mówi się o zjawisku rynku pracownika. Nie jest to jednak trend powszechy, bowiem dotyczy tylko niektórych branż i kandydatów o wysokich kwalifikacjach. Jak wygląda w tym kontekście branża finansowa?
Kategoria: Wiadomości
12.06.2017

Sytuacja, w której pracownicy mogą dyktować warunki zatrudnienia i przebierać w ofertach pracy, ma ograniczenia. Krótko mówiąc: pracodawcy nie walczą o każdego. Barierą są między innymi kwalifikacje nieodpowiadające potrzebom rynku pracy. I choć finansiści nie muszą obawiać się o swoje położenie na rynku pracy, także oni powinni śledzić aktualne trendy i stawiać na odpowiednie kwalifikacje.

Finansiści mogą spać spokojnie?

Eksperci potwierdzają: niedobór talentów na rynku dotyczy tylko określonych specjalistów. – Mamy do czynienia z ogromnym zapotrzebowaniem pracodawców na konkretny rodzaj pracowników, którzy dysponują zdefiniowanym zestawem umiejętności i mogą zająć określone stanowiska specjalistyczne w danym sektorze – tłumaczy Paula Rejmer z Hays Poland. – Jako przykład może posłużyć dynamicznie rozwijający się sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz IT.

Powstające i rozwijające się w Polskich miastach centra usług wspólnych deklarują rosnące zapotrzebowanie na pracowników i dlatego na stanowiska wstępne zatrudniają absolwentów nie tylko z wykształceniem kierunkowym, a nawet jeszcze studentów. Sektor BPO/SSC poszukuje jednak kandydatów z często specyficznymi umiejętnościami: znajomością nietypowych języków, nastawieniem na pracę zespołową, a także chęcią nauki i poznawania specyfiki pracy w takim modelu.

Dobra sytuacja dla kandydatów panuje również w obszarach doradztwa, usług finansowych oraz inwestycji. Trudniejsza panuje w bankowości, gdzie w związku z licznymi fuzjami i przejęciami, a także zmianą strategii i przeobrażaniem sieci sprzedaży mamy dziś w dużym stopniu do czynienia ze zwolnieniami. Także tu jednak wskazuje się na potrzebę specjalizacji, profesjonalizacji oraz śledzenia aktualnych trendów. Tym, co pomaga pracownikom odnaleźć się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, jest ciągłe doszkalanie, a w razie konieczności przekwalifikowanie.

Cenne kompetencje

Najlepiej na rynku pracy radzą sobie absolwenci kierunków technicznych i informatycznych. Na wiele ciekawych ofert pracy mogą także liczyć osoby, które ukończyły studia językowe, finanse i rachunkowość oraz kierunki medyczne. Wykształcenie dawno już jednak przestało odgrywać decydującą rolę na rynku pracy – liczą się kwalifikacje, kompetencje miękkie, a także potencjał do rozwoju oraz dalszej nauki.

Pracodawcy są bardzo wymagający i od kandydatów oczekują wyższego wykształcenia kierunkowego, określonego doświadczenia, a także umiejętności łączenia wiedzy technicznej i praktycznej ze stosowaniem kompetencji miękkich, takich jak umiejętność skutecznej komunikacji czy współpracy z różnorodnym zespołem.

Zbyt młodzi…

Obszar specjalizacyjny, wykonywany zawód czy ukończony kierunek studiów to nadal niejedyne czynniki, które determinują szanse jednostki na rynku pracy. Często o możliwości znalezienia dobrej pracy decyduje wiek.

Każdego roku na rynek pracy wkracza wielu absolwentów studiów wyższych, którzy dopiero po zakończeniu studiów uświadamiają sobie, że by otrzymać wymarzoną pracę, brakuje im umiejętności, wiedzy lub doświadczenia. Świeżo upieczeni absolwenci często nie spełniają oczekiwań określonych w ofertach pracy i opisach stanowisk, nierzadko też dodatkowo zmniejszają swoje szanse na zatrudnienie, stawiając pracodawcom wygórowane oczekiwania.

– Z naszego doświadczenia w pracy z firmami wynika, że przedstawiciele młodszych pokoleń częściej od pozostałych mają wygórowane oczekiwania finansowe, niewspółmierne do posiadanego doświadczenia i kompetencji – komentuje Paula Rejmer. – Młodzi ludzie powinni dołożyć starań, aby pozyskać umiejętności niezbędne do rozwoju kariery i nie tracić czasu na studiowanie dziedziny, która daje niewielkie szanse na zatrudnienie. Kluczowe jest zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych jeszcze w trakcie nauki, czy to w ramach staży i praktyk, czy też działalności w organizacjach studenckich. Tym sposobem, w połączeniu z realnymi oczekiwaniami, będą wkraczać na rynek pracy bez obaw o znalezienie ciekawej pracy – dodaje ekspertka Hays.

… i za „starzy”

O trudnościach na rynku pracy mówią nie tylko najmłodsi kandydaci – problem ten dotyka również starsze osoby, z dużym doświadczeniem zawodowym.

O ile młodzi kandydaci, świeżo upieczeni absolwenci narzekają na brak wiedzy praktycznej i niekompletny zestaw kompetencji niezbędnych do wykonywania określonego zawodu, to osoby powyżej 50 roku życia zmagają się z niechęcią pracodawców, niepewnością, a często także z niedopasowaniem posiadanych kwalifikacji do realiów rynku pracy.

Osoby po 50 roku życia coraz częściej mówią o dyskryminacji na rynku pracy ze względu na wiek. Często mają trudności ze znalezieniem pracy w zawodzie i zmagają się z niechęcią pracodawców, którzy często dążą do zbudowania „młodych, dynamicznych zespołów”, tym samym pomijając doświadczonych pracowników w procesach rekrutacyjnych. Wyjątek stanowią osoby, które są ekspertami w poszukiwanej specjalizacji.

Niestety w obliczu dynamicznych zmian technologicznych i gospodarczych, które w ostatnich dekadach przetransformowały polski rynek pracy, wielu dojrzałych pracowników posiada wykształcenie nieadekwatne do aktualnych oczekiwań pracodawców. W rezultacie znalezienie pracy jest dla nich bardziej czasochłonne lub wymaga znacznego dokształcenia bądź całkowitego przekwalifikowania. Często dojrzali pracownicy nie są jednak gotowi do zupełnej zmiany w życiu zawodowym i niechętnie inwestują w rozwój.

Zdarza się, że pracodawcy preferują zatrudniać osoby młodsze, postrzegając je jako bardziej kreatywne, chętne do dalszej nauki i uzdolnione technologicznie. Zapominają jednak, że w każdej firmie powinno dążyć się do różnorodności, a autorytet starszych pracowników odgrywa nieocenioną rolę w rozwoju młodszych pokoleń specjalistów. Zdecydowaną zaletą dojrzałych pracowników jest konkretne doświadczenie, wiedza praktyczna oraz tzw. rozwinięte kompetencje miękkie, wypracowane na przestrzeni wielu lat pracy w zawodzie.

Przeczytaj więcej na temat aktualnych trendów na rynku pracy >>

Źródło: Informacja prasowa Hays Poland

Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również