Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Sektor bankowości korporacyjnej czeka spowolnienie przychodów

W najbliższych latach sektor bankowości korporacyjnej może zmierzyć się z istotnym spowolnieniem przychodów, za które odpowiadać ma m.in. niekorzystna koniunktura rynkowa. Najważniejsze w tym czasie są zielone inwestycje oraz wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji.
Kategoria: Wiadomości
24.04.2024
Midjourney

Eksperci Bain & Company prognozują, że w latach 2023-2025 przychody sektora bankowości korporacyjnej będą rosły średnio o nie więcej niż 2% rocznie. To istotne spowolnienie względem poprzedniego okresu (2019-2022), gdy odnotowano średni wzrost na poziomie 8% rocznie. Najbardziej pesymistyczny scenariusz, oparty o wyniki sondażu przeprowadzonego wśród menedżerów największych banków korporacyjnych na świecie, to spadek przychodów branży nawet o średnio 2% rocznie w nadchodzących latach. 

Paweł Kozub, młodszy partner w Bain & Company podkreśla, że pomimo przewidywanego luzowania polityki monetarnej przez banki centralne, stopy procentowe pozostaną na stosunkowo wysokim poziomie w porównaniu do wcześniejszych lat. To z kolei może skutkować osłabieniem popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw. Dodatkowo aktywność w sektorze fuzji i przejęć może pozostać na relatywnie niskim poziomie, głównie z powodu mniejszej liczby transakcji z udziałem funduszy private equity oraz wysokich kosztów kapitału. 

Perspektywy bankowości korporacyjnej 

Wyniki przeprowadzonego sondażu wskazują, że ponad połowa respondentów (52%) ocenia perspektywy dla bankowości korporacyjnej jako przeciętne. Ankietowani menadżerowie upatrują źródło problemu mi.in. w negatywnym wpływie nieaktualnych, wstecznych trendów na branżę, zwłaszcza w Europie. Prognozy dotyczące kredytów dla przedsiębiorstw, które stanowią około połowy przychodów sektora, sugerują roczną dynamikę wzrostu na poziomie od -0,5 do +3,2% w najbliższych latach.

Wyzwania związane z nową technologią 

Dodatkowym wyzwaniem dla banków korporacyjnych są rosnące koszty inwestycji w systemy informatyczne. Obecnie sektor ten przeznacza średnio od 8 do 10% swoich przychodów na rozwój IT. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań staje się niezbędne, zwłaszcza że ponad trzy czwarte ankietowanych uważa, że technologie stosowane obecnie w ich firmach uniemożliwiają generowanie odpowiedniej wartości. 

Paweł Kozub zwraca uwagę na kluczową rolę, jaką odgrywają zaawansowane technologie. Platformy bankowe cloud-native oraz procesy wspierane przez sztuczną inteligencję pozwalają na automatyzację złożonych zadań i zapewniają klientom obsługę w czasie rzeczywistym przy niższych kosztach. Optymalizacja inwestycji w IT pozostaje jednak dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstw z uwagi na nierzadko chaotyczne, niedoprecyzowane działania w tym zakresie, co w konsekwencji nie przyczynia się do osiągania strategicznych celów. 

Zielone inwestycje 

Banki korporacyjne mają szansę na dodatkowe źródło przychodów, które wiąże się z otrzymaniem środków finansowych przeznaczonych na zieloną transformację. Eksperci Bain & Company szacują, że inwestycje dotyczące zrównoważonego rozwoju będą wymagać finansowania zewnętrznego na poziomie 1,4 bln dolarów rocznie do 2030 roku, z czego 550 mld dolarów może trafić właśnie do banków korporacyjnych. To natomiast mogłoby generować 37 mld dolarów rocznych przychodów dla tego sektora, głównie z tytułu udzielonych kredytów, oraz dodatkowe korzyści majątkowe z transakcji na rynku handlu emisjami CO2. 

Choć ponad połowa ankietowanych (57%) uważa, że banki są odpowiednio przygotowane do realizacji zielonych działań, istnieje wiele wyzwań związanych z inwestycjami klimatycznymi. Zalicza się do nich zarówno raportowanie, jak i pozyskiwania odpowiednich danych. Problemem może być także brak woli działania ze strony klientów. 

Sektor bankowości korporacyjnej czeka zatem wiele zmian wynikających nie tylko z koniunktury rynkowej, ale także z wymagań, które stawia przed nimi zrównoważony rozwój. Skuteczna adaptacja do nowych realiów zmusza ten obszar do poszukiwania i implementowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologicznym, ale także zweryfikowania swoich obecnych strategii biznesowych.

Źródło: informacja prasowa Bain & Company 

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również