Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Studenci walczą o jak najlepszy wynik, czyli konkurs BANRISK – Liga Akademicka

Od listopada 2014 roku trwa 3. edycja Konkursu BANRISK Liga Akademicka 2014/2015, szkolenia o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych. W trakcie Gry zespoły podejmują 8 konkursowych i punktowanych decyzji strategicznych, w obszarze zarządzania finansowego bankiem – obecnie zakończył się etap podejmowania piątej decyzji, co oznacza, że wirtualne banki mają przed sobą jeszcze trzy kwartały działalności.
Kategoria: Wiadomości
24.02.2015

W swoim komentarzu, jeden z dwóch ekspertów analizujących na bieżąco przebieg gry, Pan Andrzej Jakubaszek podkreśla, że "banki rozpoczęły drugi rok działalności ponownym wzrostem notowań giełdowych akcji. Liderzy w poszczególnych ligach regionalnych utrzymują pewną przewagę nad "depczącą po piętach" konkurencją. Najwyższe ceny akcji przekroczyły już pułap 200 dol., co w porównaniu do początkowych 113 dol. akcjonariuszom przyniosło już 77 proc. wzrost.

Sytuacja rynkowa nie była zbyt sprzyjająca do poprawy dochodu odsetkowego netto bowiem stopy spadały, a dodatkowo zmniejszył się spread pomiędzy rynkowym oprocentowaniem kredytów i depozytów. To wymagało poszukiwania najtańszych źródeł finansowania i lokowania środków w instrumenty o najwyższych stopach zwrotu, tj. w najdłuższych obligacjach no i rzecz jasna w nowych kredytach.

Spadki stóp procentowych nie ominęły rynku obligacji. Nie były one tak małe tak jak poprzednio, bowiem przekraczały 100bp, dając duże dodatnie zmiany z wyceny portfeli papierów wartościowych. Nie wszystkie zarządy potrafiły trafnie przewidzieć te zmiany i odpowiednio dostosować swoje portfele na nadchodzące zmiany oraz zmniejszyć sprzedaż kontraktów futures

W decyzjach liderów zauważalne jest coraz bardziej świadome, ukierunkowane na cele, sterowanie poszczególnymi zmiennymi decyzyjnymi. Coraz częściej arkusze prognoz pozyskiwania nowych środków finansowania i ich zastosowania są zbieżne z faktycznie uzyskanymi rezultatami. O czym to świadczy? Im większa zbieżność prognoz, tym mniej błędów popełniono w arkuszach decyzyjnych.

Przejawem konsekwencji liderów w dążeniu do uzyskania przewagi nad konkurentami są większe niż u innych portfele obligacji, wysokie przychody odsetkowe z portfeli kredytów, stabilnie budowane fundusze własne pozwalające na dynamiczny i bezpieczny wzrost sumy bilansowej. Jeśli do tego dodać przewagi w odbudowie i pozyskiwaniu nieoprocentowanych depozytów na rachunkach bieżących oraz rosnące przychody z opłat i prowizji to widać, że zdobyta wiedza i umiejętności zaczynają procentować.  A procentują one w postaci wyższych wyników finansowych.         

Po piątej decyzji najwyższy średni dochód odsetkowy netto wyniósł 58,2 mln dol.. Tu palma pierwszeństwa przypadła Bankowi BMW z Ligi Centrum. Ten Bank miał największy średni spread pomiędzy aktywami odsetkowymi i oprocentowanymi pasywami w pięciu ostatnich decyzjach. Spread ten średnio wynosił 4,83 proc.. Najwyższy jednorazowy zysk pozaoperacyjny wyniósł prawie 40 mln dol., a uzyskał go w minionej decyzji RozIn Bank z Ligi Centrum. Największym średnim zyskiem na akcję uzyskanym w ciągu pięciu decyzji może się pochwalić Gold Standard Bank z Ligi Centrum – 8,38 dol..

Swoistym rekordem jest najniższy poziom zatrudnienia pracowników tymczasowych. Tym osiągnięciem może się poszczycić PWR Team z Ligi Południowej. Aktualnie koszty zatrudnienia sezonowego w tym Banku wynoszą zaledwie 4,9 mln dol.. Również PWR Team ma na tym etapie gry najniższy poziom kosztów ogólnych – 46,9 mln dol., których lwią część stanowią koszty płacowe – 15,7 mln dol.. 

Największy jak dotąd portfel obligacji, bezapelacyjnie zbudował RozIn Bank z Ligi Centrum. Jego wielkość to 2,9 mld dol.. Za to największą sumą bilansową na ten moment może pochwalić się JOKER Bank także z Ligi Centrum. Jego rezultat to 7,6 mld dol.. Najwyższy portfel kredytowy zbudował Bank PECUNIA MODERNA z Ligi Zachodniej. To portfel o wartości 4,16 mld dol.. Średnia rentowność portfela jest mało zróżnicowana i waha się od 10,6 proc. do 11,0 proc..  Najlepszym wskaźnikiem kredytów nieregularnych charakteryzował się portfel banku BZS z Ligi Zachodniej – tylko 1,17 proc..        

Gratulujemy wszystkim dotychczasowym liderom zdobyczy w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania banków, a pozostałym zespołom… tego, żeby liderzy nie mieli zbyt łatwego zadania w utrzymaniu dotychczasowej przewagi".

W projekcie uczestniczą 32 pięcioosobowe zespoły, reprezentujące 22 uczelnie o profilu ekonomicznym z całej Polski, podzielone na trzy edycje regionalne, grające według tego samego scenariusza makroekonomicznego. Gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA, a Warszawski Instytut Bankowości jest jej jedynym w Polsce licencjonowanym użytkownikiem. Organizatorem Konkursu jest WIB. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Patronem Konkursu jest Związek Banków Polskich, a partnerami Centrum Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej SA, które proponuje uczestnikom BANRISK – Liga Akademicka możliwość udziału w dodatkowym zadaniu.

Patronami medialnymi są: Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal Bankier.pl, serwis PRNEWS.pl, portal Kariera w Finansach, portal dlastudenta.pl, portal studentnews.pl, portal pokonac-rynek.pl, portal bs.net.pl.

Podsumowanie Konkursu i ogłoszenie Laureatów jest zaplanowane na kwiecień 2015r. Więcej o Konkursie na www.szkola-ryzyka.pl.

Warszawski Instytut Bankowości

Zobacz również