Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Teamwork to nie tylko hasło

Na pytanie: Czy potrafisz pracować w zespole?, większość z nas odpowiada twierdząco. Zarządzanie projektowe i praca zespołowa są w modzie biznesowej, nic zatem dziwnego, że chcemy się wykazać ich znajomością. Wymagają one jednak zarówno kompetencji u pracownika, jak i przygotowania ze strony organizacji.
Kategoria: Wiadomości
24.03.2017

Różnorodność, rozmaite doświadczenia i osobowości, odmienne wykształcenie, poglądy oraz wiek pracowników gwarantują firmom możliwość szybkiej reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej popularności pracy projektowej. Obok szeregu korzyści, wiąże się to również z wyzwaniami, zarówno dla organizacji, jak i pracowników. Chodzi o stworzenie różnorodnego zespołu talentów i efektywną współpracę w ramach takiej grupy.

Wymagania: umiejętność pracy w zespole

Umiejętność pracy zespołowej od dawna była mile widzianym punktem w CV, choć często pozostawała to deklaracja bez pokrycia, która nie była wykorzystywana później w pracy. Obecnie jednak wzrost znaczenia pracy zespołowej i projektowej sprawia, że pracodawcy oczekują od kandydatów umiejętności pracy w grupie, łatwego nawiązywania relacji oraz dopasowania się do dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy.

Na znaczeniu zyskują również kompetencje miękkie z zakresu inteligencji emocjonalnej, a więc umiejętność poprawnego odczytywania emocji członków zespołu, którzy często nie są naszymi najbliższymi współpracownikami. Jest to kluczowe dla efektywnej realizacji zadań w grupie, bowiem sukces w pracy zespołowej jest uzależniony od wzajemnego szacunku oraz otwartości na potrzeby i oczekiwania innych.

Relacje i procedury

Komunikacja interpersonalna staje się w pracy zespołowej kluczową kompetencją. Członkowie zespołu muszą mieć poczucie, że w razie jakichkolwiek problemów mogą zwrócić się do współpracowników po wsparcie oraz że ich uwagi nie spotkają się z obojętnością.

Do sprawnego i efektywnego funkcjonowania zespołów projektowych nie wystarczy jednak dobra atmosfera i pozytywne relacje międzyludzkie, potrzebne są jeszcze procedury porządkujące współpracę – zarówno w obrębie zespołu, jak i pomiędzy poszczególnymi grupami.

Innymi słowy, konieczny jest również jasny podział obowiązków oraz procedury działania. – Dobre relacje nie zapobiegną konfliktom pomiędzy pracownikami lub działami, gdy przez brak standardowych wzorców działania dojdzie w firmie do sytuacji kryzysowej. Potrzebne są jasno określone mechanizmy działania w określonych sytuacjach, które regulują pracę zespołów, ułatwiają podejmowanie decyzji i w rezultacie minimalizują ryzyko powst i proceduryawania sytuacji trudnych – komentuje Paula Rejmer, dyrektor zarządzająca dywizją Expert Perm w Hays Poland.

Poza jasnymi zasadami współpracy, ogromne znaczenie ma również kultura organizacyjna, która określa np. preferowane formy komunikacji. Doświadczenie pokazuje bowiem, że rozmowa, choćby telefoniczna, ma korzystniejszy wpływ na efektywność współpracy niż formalne emaile. Ogromne znaczenie odgrywa również wprowadzenie dobrych praktyk porządkujących pracę w zespołach i pomagających planowanie działań.

Menedżer w roli głównej

Do osiągnięcia satysfakcjonującego poziomu współpracy w zespołach niezbędne jest wsparcie kadry zarządzającej, a mianowicie stworzenie w firmie atmosfery zachęcającej do współpracy, dialogu i wymiany wiedzy. – W gestii menedżera leży monitorowanie postępów czynionych przez zespół, nadzór nad wykonywaniem prac zgodnie z planem, a w razie nieścisłości – również odpowiednia reakcja. Jednak owa reakcja nie powinna być formą krytyki, lecz próbą analizy metod pracy zespołu, wyciągnięciem słusznych wniosków i zaproponowaniem najlepszych rozwiązań – komentuje Paula Rejmer. – Menedżer powinien wykorzystać swój autorytet do wprowadzenia zmian, które usprawnią komunikację, ulepszą podział zadań, rozwiążą ewentualne konflikty i w rezultacie zwiększą produktywność zespołu – dodaje.

Jak się tego nauczyć?

Umiejętności niezbędne do efektywnej pracy zespołowej najłatwiej zdobywa się w praktyce, np. uczestnicząc w grupach projektowych, gdzie każda osoba odpowiada za wykonanie konkretnych zadań w określonym czasie. Pozwala to nie tylko wykształcić poczucie odpowiedzialności za siebie i całą grupę, lecz także nauczyć się podejmowania współpracy z dotąd nieznanymi osobami.

W dużych, międzynarodowych organizacjach praca projektowa wspiera również wymianę doświadczeń i dzielenie się najlepszymi praktykami w większym, często międzynarodowym gronie. Dzięki takiej współpracy pracownicy patrzą na firmę w szerszej perspektywie – lepiej rozumieją swoją rolę w organizacji, zasady jej funkcjonowania oraz charakterystykę pracy innych departamentów lub oddziałów firmy. Korzyści są podwójne – pracownicy uczą się współpracy oraz szybko dostosowują się do zmiennego środowiska, natomiast pracodawcy zyskują większą efektywność pracy i realne szanse na wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Na podstawie materiałów Hays Poland.

Autor: Barbara Ramza
Redaktor KarierawFinansach.pl

Redaktor serwisu KarierawFinansach.pl

Zobacz również