Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Kontroling w świetle zmian biznesowych. Trendy i wyzwania. Wywiad z Robertem Jastrzębskim

Robert Jastrzębski, Head of Finance Controlling Corporate Entities w Philip Morris odpowiada na 11 pytań dotyczących pracy w kontrolingu w firmie, która przechodzi historyczną zmianę – z firmy tytoniowej staje się firmą technologiczną. Z marki produktocentrycznej – marką skoncentrowaną na odbiorcy. Co to oznacza dla pracowników, także tych z działu kontrolingu? Jakie umiejętności będą kluczowe? Jaką rolę będzie pełnił kontroling dla biznesu?
Artykuł sponsorowany
Kategoria: Wiadomości
22.09.2021
Fot. Unsplash

Doświadczenie zawodowe

Jakie były Pana pierwsze zawodowe doświadczenia?

Robert Jastrzębski, Head of Finance Controlling Corporate Entities: Po studiach na Wydziale Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (dziś jest to Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), rozpocząłem pracę w ramach Management Training w firmie PepsiCo/Wedel w Warszawie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, które miło wspominam do dziś. Miałem możliwość pracy w trzech różnych działach: marketingu, finansach i sprzedaży, dzięki czemu, mogłem z różnych perspektyw zobaczyć, jak funkcjonuje firma. Dało mi to też możliwość szerszego obrazu funkcjonowania biznesu i wtedy też utwierdziłem się, że chcę zostać w finansach. Kolejną interesującą opcję oferował Philip Morris International (PMI), do którego dołączenie okazało się krokiem milowym w mojej karierze.

Jak przebiegała Pana ścieżka zawodowa w PMI?

Gdy zaczynałem pracę, PMI rozpoczynała dużą inwestycję, poprzez zakup zakładów w Krakowie, co wiązało się z potrzebą zatrudnienia nowych pracowników. W związku z tym, przeniosłem się z Warszawy do Krakowa, co  było dla mnie okazją, gdyż liczyły się przede wszystkim nowe wyzwania i możliwości rozwoju przy dobrych, stabilnych warunkach zatrudnienia. Można powiedzieć, że w PMI zaczynałem właściwie od podstaw budowania międzynarodowych standardów, jeśli chodzi o księgowość i kontrolę kosztów produkcyjnych.

Z czasem firma zaoferowała mi pracę managera ds. budżetowania i raportowania w Warszawie, co znów wiązało się z przeprowadzką, ale i ciekawymi wyzwaniami. Później moja rola ewoluowała w kierunku planowania finansowego. W trakcie pracy w Warszawie współpracowałem z różnymi działami z biznesu, m.in. marketingiem, sprzedażą, dystrybucją czy działem korporacyjnym. Miałem też możliwość pracy z wieloma ciekawymi osobami, zarówno z Polski jak i z zagranicy, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem, które daje firma PMI jako organizacja międzynarodowa. Praca sprawiała mi dużo satysfakcji i do dziś wspominam ją bardzo dobrze.

Rozwój to też zmiany. Następnie w ramach PMI dostałem propozycję pracy w Szwecji i na trzy lata przeniosłem się do Sztokholmu, gdzie pracowałem jako kontroler finansowy, odpowiedzialny za rynki w krajach nordyckich (w Danii, Norwegii, Finlandii i Szwecji). Bycie ekspatem to zupełnie nowe, ciekawe doświadczenie – poznajesz nową kulturę, poszerzasz wiedzę o biznesie i specyfice rynku. Nie musisz zmieniać firmy, żeby doświadczyć międzynarodowej kariery – to właśnie dał mi PMI. Firma dalej mnie wspierała w powrocie do Polski, Krakowa, gdzie pracuję do dziś.

W Polsce czekało na mnie nowe wyzwanie – zbudowanie w Krakowie, drugiego po Portugalii, centrum ekspertyz dla kosztów produkcyjnych dla krajów Unii Europejskiej. Po zbudowaniu silnego zespołu i fazie ustabilizowania procesu, dostałem propozycję rozbudowywania kolejnego etapu centrum – działu kontrolingu dla spółek korporacyjnych. Uważam, że był to krok milowy, jeśli chodzi o rozwój kontrolingu finansowego w Krakowie.

W PMI pracuje Pan zatem już od kilkunastu lat. W dzisiejszej erze „skoczków” to dość niespotykane…

Rzeczywiście, odbyłem kiedyś nawet rozmowę na ten temat z kolegą, który zmieniał pracę średnio co 3-4 lata. Mówił, że szuka nowych doświadczeń. Ja takie możliwości otrzymuję w PMI, bez szukania ich na zewnątrz. Zmiana stanowiska, nawet w ramach jednego obszaru, zawsze wiąże się z większą odpowiedzialnością i nowymi wyzwaniami.

W PMI to pracownicy mają szansę tworzyć swoją ścieżkę kariery – wybierać te kierunki, które są zgodne z ich zainteresowaniami i umiejętnościami, czy też intensywnością zmian. Stąd ja, czy też wielu moich znajomych w PMI miało okazję zmieniać stanowiska, działy (też cross-funkcyjnie), czy spółki (PMI jest zlokalizowany w kilkudziesięciu krajach). 

Transformacja w PMI

Na czym polega transformacja w PMI? Jak zmienia się ta firma?

Transformacja zaczęła się od wprowadzenia na rynek naszego nowego flagowego produktu – IQOS-a, czyli elektronicznego narzędzia do podgrzewania tytoniu. Stoi za tym cała nowa misja firmy – stworzenie świata bez dymu tytoniowego (smoke free future). PMI jako lider w branży tytoniowej, będący dotąd tradycyjną firmą tytoniową staje się firmą technologiczną, w której centrum jest nasz konsument. Zmiana jest więc ogromna! Weszliśmy w zupełnie nowy segment.

Transformacja wzięła swój początek od działów, które są w bezpośrednim, najbliższym kontakcie z naszym konsumentem. Zgodnie z nową koncepcją wszystkie analizy i działania pracowników firmy powinny być skierowane na zrozumienie klienta, jakie są jego potrzeby, a następnie – by przygotować odpowiedni produkt i całą sferę usług związanych z nim tak, aby ciągle dostosowywać go do wymagań klientów. Mówimy tu o zmianie podejścia całej organizacji – z firmy skoncentrowanej na brand (markę) na firmę skoncentrowaną na konsumencie. Wkrótce transformacja została rozszerzona również na wewnętrzne procesy, np. w finansach nastawienie na naszego klienta wewnętrznego.

W jakim stopniu transformacja dotyka właśnie działów finansowych? Jak zmienia się ten obszar?

Jednym z filarów transformacji w finansach jest centralizacja aktywności. Jako firma, globalnie dążymy do tego, by skonsolidować odpowiedzialność za pewne procesy (end to end processes) w lokalizacjach, takich jak: Kraków, Buenos Aires czy Surabaya. Konsolidacja ta ma na celu ulepszenie procesów tak, aby były one bardziej efektywne. W ten sposób, przykładowo mój dział jest w pełni odpowiedzialny za takie obszary jak: kontrola wydatków aktualnych czy budżetowanie kosztów i raportowanie dla funkcji centralnych i globalnych, które obsługujemy.  

Kolejną dużą zmianą, było wdrożenie globalnego systemu do budżetowania, który zastąpił ponad 40 różnych lokalnych systemów. Dzisiaj jesteśmy bardzo zaawansowani w jego wdrożenie i  na początku przyszłego roku będzie wdrożony we wszystkich krajach. Daje to nam możliwość standaryzacji, upraszczania i ulepszania procesów budżetowych.

Trzecia zmiana, która dotyka dziś finanse to cyfryzacja (digitalizacja). Stopniowo przenosimy się na platformę cyfrową, gdzie udostępniamy raporty m.in. dla naszych klientów wewnętrznych. Automatyzujemy raportowanie, żeby pracownicy mogli skupić się na tworzeniu wartości dodanej dla klienta, poprzez lepsze skoncentrowanie na analizie danych oraz dostrzeganiu zależności między danymi, wyciąganiu wniosków i wskazywaniu obszarów do poprawy na bazie dostępnych analiz, tak aby lepiej mu doradzać w rozwiązaniach. Zbieraniem i przetwarzaniem danych może zająć się równie dobrze system. Jest to bardzo budujące i napędzające, gdy obserwuje się rezultaty swoich działań, że dostarczone rozwiązania i rekomendacje mają wpływ na biznes, jego funkcjonowanie.

Praca w kontrolingu

Co oznacza to dla pracowników? Jakie zmiany na przestrzeni lat dostrzega Pan w swoim obszarze zawodowym?

Dziś od dyrektora finansowego oczekuje się czegoś innego niż jeszcze 20 lat temu. Dyrektor finansowy jest zainteresowany nie tylko kontrolą kosztów, ale też wielowymiarową analizą – według kategorii kosztów, według projektu, według kanałów itp., aby mógł zostać ko-pilotem biznesu i mieć możliwość szybkiej symulacji różnych scenariuszy do podejmowania decyzji.

Rola typowego księgowego i związana z tym kontrola różnych aspektów finansowych w firmie, która kiedyś była normą, dziś jest jedynie podstawą. Centralizacja procesów, wykorzystanie automatyzacji i sztucznej inteligencji pozwala pracownikom uwolnić się od powtarzalnych czynności i skoncentrować na tych, które wymagają głębszej analizy. Natomiast dyrektorowi finansowemu zapewnia większą sprawność i elastyczność w reagowaniu na potrzeby biznesowe.

Zmianie ulega też odpowiedzialność za zadania. Może to być ciekawy aspekt dla osób, które chcą rozwijać się i obserwować efekty prowadzonych działań. Od początku bowiem otrzymuje się duży zakres odpowiedzialności, co wymaga i pozwala zrozumieć wiele procesów, a co ważniejsze zrozumienia modeli biznesowych, dynamiki rynku i konsumenta. To z kolei warunek konieczny do tego, by stać się dobrym partnerem dla biznesu. 

Jakie role można wyróżnić w obszarze kontrolingu w PMI?

Kontroling finansowy jest dość kompleksowy i procesy te wykonujemy z kilku miejsc na świecie m.in. w centrum w Krakowie. Zakres kontrolingu obejmuje: kontrolę kosztów fabryk i kosztów wytworzenia produktów, czyli wsparcie kosztów produkcyjnych. Drugi kontroling zajmuje się obszarem wsparcia rynków – czyli działów, które pracują na poszczególnych rynkach, a w przypadku Krakowa to zakres rynków w ramach Unii Europejskiej. Zakres obejmuje wsparcie dystrybucji i kontakt z działami, które zajmują się naszym konsumentem. Kolejny zakres obejmuje kontroling, którym zajmuje się mój dział, czyli wsparciem finansowym dla funkcji centralnych i globalnych, pracujących w naszym centrum operacyjnym w Szwajcarii, a polega ona  między innymi na kontroli kosztów funkcji i projektów, które mają lub będą miały aspekt globalny.

Warto tu dodać, że PMI zmienia też sposób pracy, opartej na projektach. Dlatego też w moim dziale tworzymy obecnie funkcję kontroli finansowej projektów (Finance Project Controlling). Zadaniem analityka odpowiedzialnego za kontrolę projektów jest szczegółowa analiza i kontrola kosztów, łącznie z wydatkami inwestycyjnymi, kontakt z wieloma klientami biznesowymi, którzy są zaangażowani w konkretny projekt.

Czego dziś oczekuje się od pracowników działów finansowych, np. kontrolingu?

W PMI zastanawialiśmy się niedawno, czego oczekuje się od działu finansów, tzn. jaką rolę powinniśmy odgrywać w firmie. Obserwujemy oczywiście to, co dzieje się na zewnątrz i jakie są trendy, ale również zadaliśmy pytanie naszym klientom biznesowym i dyrektorom zarządzającym na różnych rynkach, czego oczekują od działu finansowego. W ten sposób udało nam się stworzyć przyszłą rolę finansów, wyznaczającą kierunek, w którym powinniśmy podążać jako pracownicy i jako dział. Oto kluczowe wnioski:

  • Finanse powinny współpracować  konstruktywnie z biznesem i wpływać na podejmowane decyzje biznesowe. Biznes oczekuje od nas abyśmy byli proaktywni, umiejętnie identyfikowali ryzyka i wspierali decyzje biznesowe.
  • Działy finansowe dysponują dużym zasobem danych, a od pracowników oczekuje się, aby potrafili umiejętnie je analizować i dostarczać informacje niezbędne do podejmowania decyzji.
  • Pełnienie roli partnera dla biznesu i budowanie relacji oraz bliskiej współpracy – biznes oczekuje, że pracownicy finansów będą partnerami, posiadającymi dużą wiedzę i umiejętności i że poprzez rekomendacje płynące z analiz, będą w stanie wpływać na decyzje. Oczekuje się, że będą trochę jak przedsiębiorcy, którzy starają się zrozumieć, jakie są trendy w biznesie, by dzięki tej wiedze lepiej wspierać biznes.

Jakich umiejętności zatem oczekuje się dziś od pracowników?

W zależności od pozycji czy stanowiska wymagane są różne kompetencje. Przykładowo dla obszarów kontrolingowych blisko współpracujących z biznesem bardzo ważne jest to, by na podstawie zebranych i przeanalizowanych danych umiejętnie wyjaśnić klientowi, co z nich wynika. Mówiąc inaczej – cenną umiejętnością jest to, by język finansowy przetłumaczyć na niefinansowy, w sposób zrozumiały dla klienta, czyli tzw. „story-telling”, nie tylko w obszarach miękkich. Jak już wspomniałem w finansach posiadamy duże ilości danych i kluczowe jest, aby te dane odpowiednio przeanalizować i przy efektywnym wykorzystaniu technologii umiejętnie określić fakty i wyciągnąć odpowiednie wnioski.

Praca w PMI

Co firma może zaoferować kandydatom, którzy myślą o dołączeniu do działu kontrolingu?

Pracując w PMI można naprawdę wiele się nauczyć. Szukamy osób z różnym doświadczeniem. W organizacji pracuje wiele osób o wysokich kwalifikacjach, od których można czerpać wiele inspiracji oraz wiele nauczyć się oraz zbudować wiedzę pracując na konkretnych przykładach. Nie pracujemy na osobne konto, a razem gramy do jednej bramki, znajdując pomoc u kolegów i koleżanek.

Tu osoby będą pracować razem z biznesem, a nie obok niego, mając realny wpływ na jego funkcjonowanie. Choć jesteśmy zlokalizowani w Krakowie, to można poczuć faktycznie międzynarodowy klimat – pracujemy na globalnych budżetach, a nasze zespoły na ten moment reprezentują 18 narodowości z całego świata: m.in. z Polski, Portugalii, Argentyny, Litwy, Pakistanu, Rosji, Ukrainy, Meksyku czy Chorwacji.

Realne możliwości rozwoju – to nie frazes. To fakt. Jak już wcześniej wspomniałem, też na własnym przykładnie – istnieją możliwości przejścia między różnymi zespołami kontrolingu czy finansów (a może też w innej funkcji). Ścieżka pozioma czy pionowa, w Polsce, a może zagranicą? Wiele zależy od pracownika.

Oczywiście dobre warunki zatrudnienia i benefity dają poczucie bezpieczeństwa i szansę, aby móc skoncentrować się na sobie i swojej pracy.  Mamy m.in. możliwość udziału w szkoleniach funkcyjnych czy pozafinansowych. Firma daje możliwość rozwoju poprzez dużą ilość szkoleń, które pomagają nam podnosić nasze kwalifikacje w zależności od potrzeb rozwojowych danej osoby np. zarządzanie projektami czy zarządzanie zespołami ludzkimi. Z drugiej strony, jeśli komuś zależy na budowaniu swojego profesjonalnego rozwoju finansowego, to firma też wspiera rozwój pracowników i dofinansowuje szkolenia typu CIMA czy ACCA.

W ramach transformacji dysponujemy różnymi narzędziami oceny, które pozwalają nam również skupić się na własnym rozwoju – partnerstwie biznesowym, rozwiązaniach cyfrowych, nowych technologiach, AI itp.

A jeśli chodzi o płace, to jako jedyna w Polsce firma od 3 lat możemy się pochwalić Certyfikatem Równych Płac, co oznacza, że osoby o podobnych umiejętnościach i kwalifikacjach zarabiają podobnie, bez względu na płeć.

A na koniec, dlaczego, Pana zdaniem, warto pracować w PMI?

Przechodzimy transformację i zmieniamy się diametralnie, w biznesie i w finansach. Cała firma musi przestawić się na nowe tory i nowe myślenie. Wykorzystanie tytoniu w inny, zupełnie odmienny sposób to element innowacji i niebywałej odwagi, co otwiera też pole do dalszych poszukiwań. W finansach dużo inwestujemy w najnowocześniejsze technologie, także w budowanie umiejętności i pracę jako jeden zespół z zespołem odpowiedzialnym za rynki czy finanse korporacyjne. 

Myślę, że aspekt zmiany może być niezwykle ciekawy dla nowych pracowników. Firma planuje inwestowanie w nowe obszary i nowe technologie, nowe sposoby pracy, dlatego jestem dumny, że mogę być częścią zmian i zapraszam do przyłączenia się do nas w naszej transformacyjnej podróży ku przyszłości wolnej od dymu tytoniowego.

Dziękuję za rozmowę. 

English version:

What was your first professional experience?

After graduation from the Faculty of International Trade of the Economics University in Krakow, I started working as part of Management Training team at PepsiCo / Wedel in Warsaw. It was a very interesting experience which I remember today. I had the opportunity to work in three different departments: marketing, finance and sales, and thanks to that I could have seen how the company works from different perspectives, then I have also decided that I wanted to stay in finance. The second interesting position was offered by Philip Morris International (PMI), it was a step forward to my career.

Could you describe your career path at PMI?

When I joined PMI, company started a large investment by the purchasing of the factory in Krakow, which involved the need to recruit new staff. Therefore, I moved from Warsaw to Krakow, which was good occasion for me, as most important for me were new challenges and opportunities for development, as well as stable terms of employment. In PMI I have started from the beginning building international standards in terms of accounting and manufacturing cost controlling.

Later the company offered me the position of the manager for budgeting and reporting in Warsaw, what was again about moving, but I also looked at the perspective of an interesting challenge for me. Next my role has evolved in the direction of financial planning. During the time I was in Warsaw, I worked with various business departments, marketing, sales, distribution, and corporate departments. I also had a chance to work with amazing people, both from Poland and abroad, which personally was a fascinating experience which PMI provides as an international organization. The work gave me a lot of satisfaction, and even now I have good memories.

The change is also development opportunity. Then, I got a job offer for PMI in Sweden and I moved to Stockholm for three years, where I worked as a financial controller responsible for the markets in the Nordic countries (Denmark, Norway, Finland and Sweden). Being an expat it is a completely new, interesting experience, which enable you learning more about new culture, expand your knowledge of business and market specifics. A person does not have to change the company to get opportunity to have international experience, it is what PMI offered to me. I was supported by the company all time once repatriation back to Poland, to Krakow where I have been working so far.

In Poland, there was new challenge: building the center of expertise for production costs for the European Union, which was the second one in EU, together with Portugal. Once I have managed to build a strong team and to stabilize the processes, I have received opportunity to expand the center in Krakow towards controlling – finance controlling for the corporate entities. I think it was one of the milestones for the development of the financial control in Krakow in PMI.

You have been working in the PMI for several years, now in today's age of  "ups and downs",  that is quite unusual..

Indeed, I had even a discussion with one of my friends, who was changing companies every 3-4 years. He was looking for new experiences. I received such opportunities in PMI, without looking outside. Sometimes changing a position, even the same department gives you possibility to increase your scope of responsibilities and new challenges.

In PMI, employees have possibility to impact their career path by choosing directions that are matching with interests and skills, and willingness for changes. Many of my colleagues in PMI have had the opportunity to change positions, departments (even cross-functional) or companies (PMI is present in many markets).

What is the transformation in PMI? How is this company changing?

The transformation started with the introduction of our new flagship product IQOS, an electronic devise dedicated to heat tobacco. The company’s entire new mission – to create a smoke free world. As a leader in the tobacco industry, PMI has so far been a traditional tobacco company, but we are transforming to become a technological company, where consumer is at the core. That is why the change is huge! We entered a completely new segment.

The transformation has started from the departments which are in a direct contact with our consumers. Following the transformation, all analysis and activities of employees of the company should be aimed at understanding the consumers, what are their needs, and then – to prepare the right product together with all related services, in order to adapt to the requirements of the consumers. We are talking about changing the approach of the whole organization, from a brand-focused company to a consumer-focused company. The transformation has also expanded to the internal processes, for example in finance where the focusing at our internal customers.

How does the transformation affect financial departments? How does this area change?

One of milestones of financial transformation is the centralization of activities. As a company, we are globally committed to consolidate the responsibility for the certain processes (end-to-end processes) in locations such as Krakow, Buenos Aires and Surabaya. This consolidation aims to improve processes and make them more standard & efficient. In this way, for example, my department is fully responsible for the controlling spending, budgeting and reporting for the central and global functions, which we support.

Another major change was the implementation of the global system for budgeting, which replaced over 40 different local systems. Today, we are very advanced in the implementation of the system and at the beginning of the next year it will be implemented in all countries. This gives us the opportunity to standardize, simplify and improve our budget processes.

The third change affecting finance today is digitization. We are gradually implementing digitalization and we are progressively releasing reports for our internal customers. We are automatizing the reporting, so that employees can focus on creating added value for our customers, by better focusing on data analysis – understanding data relationship, taking right conclusions, and identifying areas for improvement based on the available analysis. Data collection and processing can be handled equally well by the system. It is very inspiring and motivating when you can see the outcome of your work, recommendations and solutions which may impact business decision making.

What does this mean for employees? What changes over the years you see in finance area?

Today, Financial Director is expected to do something more than 20 years ago. Finance director is interested not only to control the costs, but have multi-dimensional analysis – by cost categories, by project, by channels, etc. that he can become the co-pilot of the business and have the capabilities to simulate quickly different scenarios for decision making.

The role of a typical accounting officer and controlling of the various financial aspects of a company, has changed and it is now just foundation. The centralization of processes, using automation and artificial intelligence will allow employees to move from the repetitive activities and focus areas which require more analysis, while to finance director it will give more agility and flexibility to react to business needs.

The responsibility for the tasks is also changed. This may be an interesting aspect for those, who want to develop and observe the effects of their work. From the very beginning, there is big scope of responsibilities, which enable and require understanding of many processes and even more importantly understanding the business models, market dynamics and final customer. This is just an enabler to become a very good business partner.

What roles can be distinguished in the PMI control area?

The financial control is comprehensive, and we provide services from several locations in the world, i.e. from Krakow. The scope of controlling comprises controlling of cost of our factories and cost of production of products, so manufacturing cost controlling. The second area of controlling is focusing on the markets support – the business departments which operate in the markets and in the case of Krakow it is scope of the European Union. The responsibilities cover the distribution support, contact and support of the departments which are directly focusing on our consumers. The next area of controlling is the scope which is responsibility of my department, financial support for the central and the global functions which are located in our operating center in Switzerland. The scope comprises controlling the costs of functions and controlling of the projects which are or will have a global aspect.

It is worth to add that the PMI is also changing towards the project-based-organization. It is why in my department we are currently creating Finance Project Control teams. The analyst responsible for the project controlling is focusing on detailed cost analysis and cost controlling including capex, as well as contacting many business customers who are involved in a specific project.

What is expected from financial staff today, for example from the controlling?

In the PMI, we have recently discussed what is expected from the Finance Department and what role we should play in the company. Of course, we are monitoring what is going outside PMI and what trends are, but additionally we have also asked our business customers and the executives in different markets - what they expect from the financial department. In this way, we have managed to create a future financial role, which sets out the direction in which we should follow as employees in the department. The key conclusions are:

  • Finance should work constructively with the business and influence decisions. The business expects us to be proactive and be able to identify risks which support business decisions.
  • Finance departments have access to large amount of data, and it is expected that employees scrutinize data and provide necessary information to make decisions.
  • Acting as a business partner and building relationships and close cooperation – the business expects finance employees to be partners with a high level of knowledge and skills, and to be able to influence decisions by determining the facts and drawing insights. The Finance is expected to be like entrepreneurs, understanding business trends to better support the solutions.

So what skills are expected from employees nowadays?

Depending on the position in the company, there are different competencies required. For example, for the controlling who closely works with the business, it is very important that, based on the collected and analyzed data, to explain what the conclusions are. In other words, it is a valuable skill to translate the financial language into non-financial, to make it understandable for the customers, i.e. story-telling. As I said in finance, we have access to large amounts of data, and it is crucial that data is properly analyzed by effectively using the technology, the facts are determined, the appropriate conclusions are made.

What can PMI offer to the candidates who want to join the controlling team?

There are a lot of things to learn working in PMI. We are looking for people with different experiences. In our organization we have many highly qualified people who can be inspire you and from whom you can learn a lot, and there are lots of opportunities on the job learnings. Here people will work together, as a team, always having support by our colleagues. 

Here we work together with business having possibility to have impact in business decisions. Although we are located in Krakow, we can truly feel the international climate - we work on global budgets, and our teams are for this moment the representation of 18 nationalities from all over the world: from Poland, Portugal, Argentina, Lithuania, Pakistan, Russia, Ukraine, Mexico and Croatia.

We have real opportunities for growth. It is a fact. As I mentioned earlier, with reference to my personal example, there are possibilities for switching between different teams of controlling links or finances (or perhaps cross functional), the horizontal or vertical path, in Poland or possibly abroad. It is always up to the employee.

Of course, good employment conditions and the benefits give a sense of security and an opportunity to focus on self and on the work. We also have possibility to choose in the variety of the soft and the functional trainings. The company gives opportunity to growth through the participation in many training courses depending on the personal growth requirements or needs, like project management or people management. On the other hand, if someone wants to build their professional financial knowledge, the company also supports employee and provides funding for CIMA or ACCA trainings.

As part of transformation, we are have various assessment tools, which enable that we could also focus on our own development – business partnering, digital, new technologies, AI, etc.

And when it comes to salaries, we are the one company in Poland with a certificate of equal pay, which means that people with similar skills and qualifications earn the same, regardless of gender.

Finally, why do you think it is worth to work in PMI?

We are transforming and changing radically, in business and in finance. The company must switch to ways of working and new thinking. The usage of tobacco in a different way is an element of innovation and courage, which also opens further exploration of new areas. In Finance we invest a lot in top technologies, also in building the capabilities and working as One Team with market and corporate finance team.

I think that the aspect of change can be extremely interesting for new employees. The company plans to invest in new business areas, new technologies, new ways of working, thus I am proud to be part of change myself and invite others to join us in our transformational journey to smoke free future.

Thank you. 

Ekspert: Robert Jastrzębski
Head of Finance Controlling Corporate Entities Philip Morris International

Absolwent Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie UE). Członek ACCA. Ponad 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych organizacjach, które zdobywał w kraju i za granicą. Doświadczony lider w zarządzaniu dużymi zespołami. Od 2014 roku w centrum PMI w Krakowie wdraża kontroling finansowy w zakresie regionalnym i globalnym.

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również