Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Zarządzanie – najlepsze uczelnie w Polsce, które kształcą na tym kierunku studiów

Jeśli myśleliście o studiowaniu na kierunku zarządzanie – zobaczcie, czego możecie się nauczyć na tych studiach i które uczelnie są na czele rankingu.
Kategoria: Wiadomości
03.05.2018

Zarządzanie to kierunek studiów, który kształci menedżerów i ekspertów posiadających kwalifikacje z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów. Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit. Jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich i sztabowych w firmach i instytucjach administracyjnych czy finansowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. 

Zarządzanie – studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie pozwalają studentom:

  • zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych),
  • posiąść umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami, 
  • skutecznie komunikować się, negocjować i przekonywać do swoich racji, myśleć twórczo i krytycznie oraz pracować w zespole,
  • na realizację podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami (projektami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym,
  • posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania,
  • podjąć studia II stopnia.

Po ukończeniu pierwszego roku studiów na kierunku zarządzanie, studenci mogą często wybrać specjalność, która determinuje w pewien sposób ich dalszą karierę zawodową.

  • Na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Komunikacja marketingowa, Zarządzanie projektami, Menedżer biznesu, Zarządzanie marką, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie sprzedażą, Program of Bachelor Studies in Management and Marketing, 
  • Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Kooperacja w biznesie, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie firmą, Zarządzanie small businessem, Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, Zarządzanie wiedzą i informacjami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. 

Wybrane przedmioty kierunkowe na kierunku zarządzanie I stopnia (mogą się różnić w zależności od uczelni): Matematyka, Podstawy prawa w gospodarce, Podstawy zarządzania, Mikroekonomia. 

Zarządzanie – studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie pozwalają studentom rozszerzyć wiedzę o zagadnienia z zakresu współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania strategicznego i procesowego, rachunkowości i sprawozdawczości, marketingu międzynarodowego, rozwoju personelu, ekonometrycznej analizy efektywności, statystycznej analizy danych, analizy i diagnostyki ekonomicznej, prawa gospodarczego, makroekonomii i komunikacji międzykulturowej.

Możliwe specjalności: 

  • W Szkole Głównej Handlowej: Biznes turystyczny, Gospodarka nieruchomościami, Marketing, Zarządzanie projektami, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie wartością firmy, Zarządzanie w transporcie i logistyce, Zarządzanie zasobami ludzkimi.​
  • Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie firmą, Zarządzanie projektami, Zarządzanie small businessem, Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu, Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Zarządzanie zasobami niematerialnymi.biznesie i sferze publicznej. 

Zarządzanie – najlepsze uczelnie

Ranking najlepszych uczelni wyższych, kształcących na kierunku zarządzanie (II stopień studiów stacjonarnych), został przeprowadzony w 2017 roku przez Perspektywy.

Ocenę oparto na kilkunastu wskaźnikach zgrupowanych w kategoriach: prestiż (na podstawie oceny przeprowadzonej przez kadrę akademicką), losy absolwentów na rynku pracy, potencjał akademicki (nadane stopnie naukowe), efektywność (cytowalność, liczba publikacji) i potencjał dydaktyczny. 

Zarządzanie - najlepsze uczelnie w Polsce
Miejsce Nazwa uczelni i wydziału
1. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2. Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania)
3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
4. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Wydział Zarządzania)
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydział Zarządzania)
6.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (Wydział Zarządzania)
7. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania)
8. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów)
9. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Wydział Nauk Ekonomiczych)
10. Uniwersytet Łódzki (Wydział Zarządzania)

Losy absolwentów uczelni

Sprawdź, jak potoczyły się losy absolwentów poszczególnych uczelni: 

Źródło:

Autor: Karolina Zdunowska
Redaktor naczelna Grupa MBE

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W przeszłości współpracowała z wydawnictwami: Media Regionalne, Ringier Axel Springer i Marquard Media. W Grupie MBE była odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl w latach 2018-2022.

Zobacz również