Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Znamy zwycięzców konkursu BANRISK – Liga Akademicka 2014/2015

16 kwietnia w Szczecinie, 21 kwietnia w Katowicach, a 23 kwietnia 2015 roku w Warszawie poznaliśmy laureatów wyjątkowego konkursu, którego organizatorem i jedynym licencjonowanym użytkownikiem gry w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości.
Kategoria: Wiadomości
29.04.2015

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Udział studentów w konkursie jest bezpłatny. Patronem konkursu jest Związek Banków Polskich, a partnerami Centrum Informacji Gospodarczej oraz Biuro Informacji Kredytowej, które proponowało uczestnikom BANRISK – Liga Akademicka możliwość udziału w dodatkowym zadaniu.

BANRISK to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem BANRISK – the Stanford Game. W trakcie gry uczestnicy  jako zarządy wirtualnych banków zmagali się z trudną finansową materią, tak aby na koniec ich banki osiągnęły jak najwyższe ceny akcji. 
Łącznie w Konkursie udział wzięły 32 zespoły podzielone na edycje regionalne: Liga Zachód – 8 zespołów, Liga Południe – 8 zespołów i Liga Centrum – 16 zespołów.

Laureatem konkursu w Lidze Zachód, która miała swój finał w Szczecinie, został zespół Bank Zaufania Społecznego z Uniwersytetu Szczecińskiego, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 171,4 dolarów na wirtualnej giełdzie. Drugie miejsce zajął zespół BZG z Uniwersytetu  Adama Mickiewicza w Poznaniu, z wynikiem 170,90 dolarów za akcję. Trezcie miejsce zdobył zespół PECUNIA MODERNA, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (159,30 dolarów/akcja).

Przeczytaj wywiad z laureatami edycji Zachód »

W Lidze Południe, w której finał odbył się w  Katowicach, zwyciężył zespół KONCEPT z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 162 dolarów na wirtualnej giełdzie. Drugie miejsce zajął zespół RothBank z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wynikiem 159,20 dolarów/akcja. Trezcie miejsce zdobył zespół FINIKS, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie (158 dolarów za akcję). 

Natomiast w Lidze Centrum, której sesja finałowa przypadła na Warszawę, nagrodzone zespoły to: Gold Standard Bank – zespół mieszany Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku z rekordową ceną 431 dolarów za akcję, drugie miejsce zajął Bank Młodych Wilków (BMW) – Uniwersytet Warszawski z minimalnie niższą ceną 429,50 dolarów/akcja, a trzecie - RozIn Bank, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, osiągając cenę 217,20 dolarów/akcja. Zwycięskie zespoły w poszczególnych ligach otrzymały w nagrodę m.in. wakacyjne praktyki w banku, ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Poszukujesz praktyk w bankowości?

Zobacz nasze zestawienie Praktyki letnie i staże w finansach 2015.

Rywalizacja, prowadzona pod opieką dwóch mentorów i doświadczonych bankowców, Michała Bellwona i Andrzeja Jakubaszka, toczyła się do ostatniej konkursowej decyzji. Wszystkie zespoły starały się jak najpełniej wykorzystać zdobyte w trakcie kilku miesięcy nauki doświadczenie, ale też podglądać i uczyć się od konkurencji. Wyniki pracy poszczególnych zespołów zostały zaprezentowane w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.  Wszystkie zarządy wirtualnych banków otrzymały absolutorium od swoich akcjonariuszy. Wystąpieniom swoich i pozostałych zespołów-uczestników podczas każdego z finałów przysłuchiwali się nauczyciele akademiccy-opiekunowie studentów i kół naukowych. Część oficjalną w Warszawie, będącą podsumowaniem całego Konkursu, poprowadził Prezes WIB Andrzej Lech, a uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Zbigniew Augustynowicz, Wiceprezes Banku Ochrony Środowiska Stanisław Kolasiński, Dyrektor Departamentu Marketingu Biura Informacji Kredytowej Małgorzata Bielińska oraz Anna Pęczak z Działu HR Banku Gospodarstwa Krajowego.

W każdej edycji regionalnej Patron Medialny AleBank.pl i Miesięcznik BANK ufundował również nagrodę dodatkową - elektroniczną prenumeratę "Miesięcznika Finansowego BANK" – za najlepszą prezentację w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Z kolei za zadanie dodatkowe Biura Informacji Kredytowej wyróżniono: Karolinę Dziadosz (Politechnika Lubelska, zespół Banku Chartis) oraz Agnieszkę Tyborowską (SGH, zespół Black Tiger).

Patroni Medialni to: Miesięcznik BANK, AleBank.pl, portal KarierawFinansach.pl, portal bs.net, portal Bankier.pl, portal PRnews.pl, portale studenckie dlaStudenta.pl i studentnews.pl.

Więcej informacji na stronie poświęconej konkursowi.

Zobacz również