Temat tygodnia
Sprawdźcie kilka praktyk, które podbiją świat księgowości w 2021 roku.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Exela Technologies Sp. z o.o.
Data aktualizacji: 2021-02-25
Toruń, kujawsko-pomorskie
Obsługa klienta
angielski, szwedzki
Data aktualizacji: 2021-02-25 Aplikuj
Exela Technologies Sp. z o.o.
Customer Service Specialist with Swedish
About Exela
Exela Technologies, Inc. (“Exela”) is a location agnostic, global business process automation ("BPA") leader combining industry-specific and industry-agnostic enterprise software and solutions with decades of experience. Our BPA suite of solutions are deployed in banking, healthcare, insurance and other industries to support mission critical environments. Exela is a leader in work flow automation, attended and un-attended cognitive automation, digital mail rooms, print communications, and payment processing with deployments across the globe.

Exela partners with customers to improve user experience and quality through operational efficiency. Exela serves over 3,700 customers across more than 50 countries, through a secure, cloud-enabled global delivery model. We are 22,000 employees strong across the Americas, Europe and Asia. Our customer list includes 60% of the Fortune® 100, along with many of the world’s largest retail chains, banks, law firms, healthcare insurance payers and providers and telecom companies.

Why Exela?
A global, public company (Nasdaq: XELA), the people behind Exela are as important as the company itself. Our team’s extensive experience across multiple industry verticals give us a better sense of our clients' needs. That begins with teams comprised of individuals from diverse backgrounds with different perspectives.

Join our global team as we create advancements in business process automation solutions that impact our client’s mission-critical operations across the industries they serve. The diversity of our workforce and their inspiring ideas resonate throughout all that we do – don’t just read about digital innovation, be part of the revolution!

We are looking for candidates to the position of:
Customer Service Specialist with Swedish
Location: Toruń, kujawsko-pomorskie

Key responsibilities:

 • Providing daily customer service to Swedish customers
 • Identify, evaluate and prioritize customer problems and complaints
 • Analyze customer problems and formulate plans of resolution
 • Participate in scheduled customer reporting
 • Participate in scheduled customer invoicing
 • Participate in on-line customer meetings related to quality and requests statuses

Requirements:

 • Fluent command of spoken and written Swedish and at least basic English
 • Computer literacy of advanced user level (Office, esp. Excel)
 • Strong customer focus to understands customer needs and drive end-to-end customer engagement throughout the team
 • Excellent customer focused skills: good work organization and task prioritization, communication, collaboration
 • Readiness to travel occasionally
If you are interested in the development of your career, please send your CV in English via “Aplikuj” button Exela’s recruitment and selection policy is designed to ensure that we select the best possible candidate for the job, on the basis of their relevant merits and abilities as measured against the requirements of the job. Our employees have access to highly sensitive documents and data, all employees are subject to background screening which may include but is not limited to confirmation of employment history, credit checks, criminal record checks, and confirmation of educational attainment. All sensitive or personal information received from and in relation to the candidates is to be stored and used only in strict compliance with the company’s GDPR polices and all applicable Data Protection Legislation.

Klauzula Informacyjna dla kandydatów EXELA
1. Wstęp
EXELA Technologies działająca w ramach grupy przedsiębiorstw (zwana dalej "EXELA" lub "My") traktuje prywatność oraz ochronę danych osobowych naszych pracowników bardzo poważnie. Administratorem Twoich danych osobowych (zwane również ‘Dane’) jest Exela Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-103, Królewska 16 (Saski Crescent, VIII P), NIP: 5223079900, , natomiast współadministratorem jest Exela Technologies, Inc. Z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, numer podatkowy: 5568695
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679) zwane równeż RODO, jest unijnym aktem, które zastąpiło dyrektywę o ochronie danych osobowych (dyrektywa 95/46/WE). RODO ma na celu harmonizację przepisów dotyczących ochrony danych w całej Unii Europejskiej, wzmacniając prawo do prywatności osób fizycznych i tym samym zapewniając im lepszą ochronę.
Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia w jaki sposób gromadzimy, przechowywujemy i przetwarzamy Dane w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacji. Ponadto wskazuje z jakimi podmiotami możemy się nimi dzielić i jak długo je przechowujemy. Zawarto w niej również prawa osób, których dane dotyczą na podstawie przepisów RODO. Dokument ten ma zastosowanie do danych osobowych kandydatów do pracy w EXELA w oparciu o umowę o pracę.

2. Jakie informacje zbieramy o naszych kandydatach ?
Zbieramy, przechowujemy i przetwarzamy niektóre lub wszystkie Dane wymienione poniżej:
a) w celu ogólnej identyfikacji - imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, a także miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli zdecydowałaś/-eś się nam je przekazałać;
b) w odniesieniu do doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji - świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, dyplomy ze szkół, kursów lub świadectwa i referencje;
c) Inne – pozostałe dane, które zostały załączone do CV lub przekazane w formularzu aplikacyjnym.
Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać niektóre tzw. szczególne kategorie danych osobowych, które zostały wymienione poniżej. Powyższe będzie miało zastosowanie tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, lub jeżeli sam zdecydujesz się nam je udostępnić w oparciu o dobrowolną, wyraźną zgodę:
a) Dane dotyczące Twojego zdrowia, w tym stan inwalidztwa, renta inwalidzka i emerytura, jeżeli tego typu informacje zostały podane.

3. Jak je zbieramy?
Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od Ciebie. Możemy również otrzymywać Dane o Tobie z innych źródeł, takich jak: agencja rekrutacyjna, headhunterzy, a także z pozostałych źródeł, o ile wyrazisz na to zgodę (np. osoby, które poleciły Twoją kandydaturę). Będziemy również zbierać dane osobowe w trakcie procesu rekrutacji (np. notatki wewnętrzne, ocena kandydata itp.).
Nie masz obowiązku przekazywania nam danych w trakcie procesu rekrutacji, jednakże ich brak może spowodować, że nie będziemy w stanie rozpatrzyć prawidłowo Twojej aplikacji.

4. Jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Jako potencjalny pracodawca będziemy przetwarzać Dane w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, naszych uzasadnionych interesów lub na podstawie Twojej zgody na udział w procesie rekrutacji. Zebrane Dane możemy przetwarzać między innymi do następujących celów:
a) Rozpatrzenie Twojej kandydatury na stanowisko na które zaaplikowałeś;
b) Rozpatrzenie Twojej kandydatury na inne stanowiska, o ile wyraziłeś na to odrębną zgodę;
c) Kontaktu z Tobą;
d) Weryfikacji podanych przez Ciebie danych, z uwzględnieniem skorzystania z pomocy podmiotów trzecich, które świadczą tego typu usługi;
e) Weryfikacji referencji, kwalifikacji lub zaświadczeń o niekaralności, o ile takie przetwarzanie jest konieczne dla stanowiska, o które się ubiegasz;
f) Organizowania i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych oraz przygotowania oceny kandydata;
g) Zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
Będziemy wykorzystywać Dane wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że uznamy, że musimy użyć ich z innego powodu, o ile nowy powód będzie zgodny z pierwotnym celem. Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe do innych celów, powiadomimy Ciebie o tym niezwłocznie i wyjaśnimy podstawę prawną, która będzie miała zastosowanie.

5. Jakie są nasze podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych ?
Co do zasady podstawami prawnymi na których opieramy przetwarzanie Danych są: Twoja zgoda, wykonanie umowy, obowiązek prawny oraz nasz prawnie uzasadniony interes. Podstawy te zostały określone w art. 6 RODO. Poniżej opisaliśmy każdą z nich w bardziej przystępnym języku.
Zgoda osoby, której dane dotyczą Jeżeli będziemy chcieli oprzeć przetwarzanie Danych na tej podstawie prawnej to poprosimy Ciebie o pisemną zgodę i zarejestrujemy odpowiedź w naszym systemie. Tak udzielona zgoda może być w każdej chwili przez Ciebie wycofana i od momentu jej wycofania zaprzestaniemy przetwarzania Danych dla celów, dla których jej udzieliłeś. Jeżeli uznamy, że istnieje inna podstawa prawna uzasadniająca dalsze przetwarzanie przez nas Twoich danych dla tego celu, poinformujemy Ciebie o tym niezwłocznie.
Wykonanie umowy
Oprzemy przetwarzanie Danych o niniejszą podstawę w sytuacji gdy m.in negocjujemy lub zawarliśmy z Tobą umowę o pracę lub inną umowę przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie świadczenia Twoich usług na naszą rzecz. Na przykład przetwarzanie Danych w oparciu o realizację umowy będzie polegać na wypłacie uzgodnionych w umowie: wynagrodzenia, premii oraz świadczeń pozapłacowych.
Obowiązek prawny
Niniejsza podstawa będzie miała zastosowanie w sytuacji gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Danych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Dotyczy to również sytuacji, w której chcielibyśmy ustalić lub bronić swoich roszczeń prawnych:
a) czasami może się okazać, że koniecznym jest przetwarzanie Danych, w tym danych sklasyfikowanych jako sczególne kategorie danych, w granicach powszechnie obowiązującego prawa, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz realizacją lub obroną roszczeń prawnych EXELA;
b) powyższe może mieć zastosowanie również w przypadku konieczności skorzystania przez nas z porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub w przypadku, gdy prawo wymaga od nas zachowania lub ujawnienia pewnych Danych w ramach toczącego się postępowania sądowego.
Nasz prawnie uzasadniony interes Podstawa ta oznacza, że przetwarzanie Danych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu EXELA takiego jak m.in: zabezpieczenie naszego mienia, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w naszym biurze lub ochronie tajemnic handlowych. Nasz prawnie uzasadniony interes nigdy nie będzie godzić w Twoje prawa oraz wolności.
Lokalne prawodastwo i regulacje W niektórych przypadkach przepisy prawa pracy, prawa finansowego (np. w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy) oraz inne przepisy lokalne mogą wymagać od nas gromadzenia informacji uznanych za poufne. W tych okolicznościach zapewniamy, że gromadzone one będę w zakresie ścisłego minimum, będą w sposób bezpieczny przechowywane oraz że będą usuwane niezwłocznie gdy przestaną być potrzebne.
W tabeli poniżej zamieściliśmy przykłady przyjętych podstaw prawnych dla poszczególnych czynności przetwarzania Danych, które realizujemy w ramach naszej współpracy z Tobą:

Czynność przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna
Złożenie aplikacji na zamieszczoną ofertę pracy Zgoda osoby, której dane dotyczą
Sprawdzenie statusu rezydenta (jeżeli dotyczy) Obowiązek prawny
Zapobieganie dyskryminacji Nasz prawnie uzasadniony interes / Obowiązek prawny
Zgoda na zapisanie Twojego profilu w naszej bazie kandydatów i udział w przyszłych rekrutacjach Zgoda osoby, której dane dotyczą
Wewnętrzne notatki oraz ocena kandydata Nasz prawnie uzasadniony interes


6. Kiedy udostępniamy Twoje dane osobowe ?
EXELA będąc firmą międzynarodową przetwarza Dane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej ‘EOG’) jak i poza nim. Udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom z grupy EXELA w ramach regularnych działań związanych z: raportowaniem, w ramach wszelkich działań reorganizacyjnych lub restrukturyzacyjnych, w celu wsparcia i utrzymania systemu oraz hostingu danych. Niektóre usługi wspierające naszą działalność (np. departament finansowy) są scentralizowane i zlokalizowane poza EOG. Twoje Dane przekazujemy podmiotom z grupy EXELA na terenie EOG oraz do USA i Indii.
Możemy udostępniać Twoje Dane różnym organom publicznym, instytucjom, agencjom lub firmom ubezpieczeniowym, jeżeli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, w celu realizacji ich zadań regulacyjnych, a także wybranym stronom trzecim, w tym m.in:
a) partnerom biznesowym i dostawcom w zakresie realizacji i przestrzegania obowiązków wynikających z wszelkich umów pomiędzy EXELA a podmiotami trzecimi podczas procesu rekrutacji;
b) dostawcom usług w chmurze;
c) Hiring Managerom, którzy mogą być zlokalizowani w EOG jak i poza nim.
Jeżeli udostępniamy Twoje Dane innym podmiotom z Grupy EXELA lub podmiotom trzecim, udostępnione Dane będą ograniczone do minimum ale w zakresie niezbędnym do zapewnienia wymaganej czynności przetwarzania. W takich przypadkach Twoje Dane chronione są przez zawarte pomiędzy nami a tymi podmiotami stosownymi umowami o powierzeniu przetwarzania danych, które zobowiązują dostawców usług do przetwarzania Twoich Danych tylko i wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami oraz przepisami RODO. Ponadto, wszystkie te podmioty zobowiązane są do stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa na podstawie naszych wewnętrznych polityk. Wszystkie transfery Danych poza EOG dokonywane do krajów, które są uznawane przez Komisję Europejską za niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, są zabezpieczane na podstawie umów opartych na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. W przypadku gdy Dane przekazywane są do USA, opracowaliśmy dodatkowo odpowiednie oceny skutków w celu sprawdzenia, czy importerzy danych z siedzibą w USA przestrzegają europejskich przepisów dotyczących ochrony danych.
W tabeli poniżej wymieniliśmy przykładowe podmioty z Grupy EXELA oraz podmioty trzecie, którym udostępniamy Twoje Dane albo przetwarzane są one w naszym imieniu:

Kategorie udostępnianych danych osobowych Uwagi
- w celu ogólnej identyfikacji - imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, a także miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, adres zamieszkania, adres do korespondencji, jeżeli zdecydowałaś/-eś się nam je przekazałać;
- w odniesieniu do doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji - świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, dyplomy ze szkół, kursów lub świadectwa i referencje;
- Inne – pozostałe dane, które zostały załączone do CV lub przekazane w formularzu aplikacyjnym.
Dane mogą zostać przekazane do podmiotu, który pełnić będzie rolę Podmiotu Przetwarzającego Dane – Dane zostaną udostępnione innemu podmiotowi Exela tylko wtedy, gdy hiring menedżer jest zlokalizowany w innym kraju niż Polska.

Dodatkowe informacje na temat udostępniania danych uzyskasz poprzez kontakt z nami – patrz pkt. 12.

7. Jak zabezpieczamy i chronimy zebrane dane osobowe ?
W celu zapewnienia integralności i poufności Danych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne. Wdrożyliśmy procedury i środki bezpieczeństwa, aby zapobiec m.in nieautoryzowanemu dostępowi do ww. Danych. W celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przechowywanych przez nas Danych, stosujemy m.in następujące środki bezpieczeństwa:
a) wykorzystywane urządzenia zapewniają tworzenie kopii zapasowych oraz zdolność odzyskania dostępności systemów i usług przetwarzania;
b) dostęp do Danych jest ściśle kontrolowany, a dostęp do nich mają tylko uprawnieni użytkownicy. Ograniczamy dostęp do Danych tylko do niezbędnych pracowników, agentów, kontrahentów lub innych osób trzecich, które z uwagi na rodzaj naszej działaności będą je przetwarzać. Wszystkie osoby, które będą przetwarzać Dane będą to robić wyłącznie na nasze wyraźne polecenie i podlegają pod obowiązek zachowania poufności;
c) wszyscy pracownicy którzy posiadają dostęp do Danych są na bieżąco szkoleni w zakresie wymagań RODO i bezpieczeństwa informacji;
d) jakiekolwiek przekazywanie Danych odbywa się za pomocą szyfrowanych połączeń, a same Dane również są dodatkowo zabezpieczane m.in przed nieautoryzowanym dostępem;
e) wdrożyliśmy stosowne procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych i w razie konieczności powiadomimy Ciebie lub właściwe organy nadzorcze o naruszeniu.
Wszelkie tzw. szczególne kategorie danych osobowych (np. informacje dotyczące zdrowia lub wszelkie wrażliwe dane wynikające z lokalnych przepisów) będą co do zasady przetwarzane oddzielnie od pozostałych Danych. Dostęp do szczególnych kategorii danych osobowych będzie przyznawany wyłącznie z bardzo ważnych powodów. Unikamy gromadzenia i wykorzystywania Danych w formacie papierowym. Jeżeli będzie to wymagane, dokumenty papierowe i ich kopie będą zawsze przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, do których dostęp będą mieli wyłącznie pracownicy uprawnieni na podstawie naszych wewnętrznych polityk.

8. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe ?
Wszelkie Dane przetwarzamy w zgodzie z obowiązującym prawem. Jeżeli przetwarzanie Danych uzależnione jest od Twojej zgody to będą one przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. W zakresie pozostałych podstaw prawnych będziemy je przechowywać przez następujące okresy:
a) Dane, których przechowywanie jest wymagane ze względu na wymogi prawne lub regulacyjne, będą przechowywane przez określony przez prawo okres czasu;
b) Jeżeli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach oraz zapisanie Twojego profilu w naszej bazie rekrutacyjnej, informacje te będą przechowywane przez okres maksymalnie 12 miesięcy.
Wszystkie nośniki informacji (np. akta osobowe) zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej są utylizowane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi regulacjami.
Dodatkowe informacje w zakresie przechowywania Danych uzyskasz poprzez kontakt z nami – patrz pkt. 12.

9. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) dostępu do treści Danych - jesteś uprawniony do uzyskania od Nas potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich, w tym do kategorii przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania oraz odbiorców lub kategorii odbiorców. Prawo do uzyskania treści nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;
b) sprostowania Danych - możesz zażądać niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie Danych, które są nieprawidłowe;
c) usunięcia Danych – możesz zawnioskować o niezwłoczne usunięcie dotyczących Ciebie Danych, zostaną one niezwłocznie usunięte o ile nie ciąży na nas inny obowiązek prawny, który nakłada na nas konieczność ich dalszego przechowywania;
d) zgłoszenia sprzeciwu – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Danych na podstawie przesłanek wskazanych w RODO. Masz również możliwość wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania dot. Danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

e) żądania ograniczenia przetwarzania – możesz złożyć takie żądanie w przypadkach wskazanych w RODO. Dla przykładu jeżeli kwestionujesz prawidłowość Danych, zawiesimy ich przetwarzanie na okres pozwalący nam sprawdzenie tego zarzutu - przez ten czas Dane będą jedynie przechowywane;
f) żądania przeniesienia Danych – w określonych sytuacjach możesz wnioskować abyśmy przesłali Twoje Dane do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie;
g) cofnięcia zgody – Jeżeli przetwarzamy Dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w dowolnym momencie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem tejże zgody.
Jeżeli będziesz chciał skorzystać z któregokolwiek z ww. praw, prosimy o kontakt z lokalnym zespołem HR, pamiętaj że:
a) korzystnie z powyższych praw jest wolne od opłat, przy czym jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter możemy pobrać od Ciebie rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem;
b) możemy poprosić o dodatkowe informacje niezbędne do potwierdzenia Twojej tożsamości. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nieporządanej osobie. Możemy również skontaktować się z Tobą celem m.in uściślenia Twojego żądania, tak aby nie tylko przyspieszyć przygotowanie odpowiedzi ale również przekazać Tobie kompleksową informację;
c) staramy się odpowiedzieć na wszystkie żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami jednak termin może ulec wydłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub znaczną liczbę podobnych żądań. W takim przypadku powiadomimy Ciebie o tym niezwłocznie i podamy przyczyny opóźnienia;
d) w określonych sytuacjach możemy nie być w stanie zrealizować wszystkich Twoich wniosków np. w przypadku, gdy spełnienie wniosku może spowodować ujawnienie danych osobowych innej osoby, której dane dotyczą albo w przypadku żądania usunięcia Danych, jeżeli Dane te musimy przechowywać dłużej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Nie korzystamy z zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w proces podejmowania decyzji zawsze będzie zaangażowany człowiek.

11. Zmiany w klauzuli informacyjnej
Jeśli w przyszłości wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w zakresie przetwarzania Danych, niezwłocznie poinformujemy Ciebie o tym fakcie oraz dostarczymy nową treść klauzuli.

12. Jak się z nami skontaktować ?
Wszelkie pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej klauzuli informacyjnej oraz kwestii związanych z ochroną Danych prosimy kierować do:

Exela Technologies Sp. z o.o.
Oddział w Toruniu
Ul. Grudziądzka 46-48
87-100 Toruń
Career.pl@exelaonline.com


Przypominamy, że każda osoba której dane dotyczą ma prawo do złożenia w dowolnym momencie skargi do lokalnego organu nadzorczego. Zachęcamy aby w pierwszej kolejności kontaktować się z nami i wspólnie rozwiązać problem. Właściwym dla EXELA organem nadzorczym jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000
Poziom stanowiska
Specjalista
Umiejętności
MS Office
Poziom stanowiska
Specjalista
Umiejętności
MS Office
Poziom stanowiska
Specjalista
Umiejętności
MS Office