Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
mBank S.A.
Data aktualizacji: 2021-06-15
Warszawa, mazowieckie
Bankowość, IT
Data aktualizacji: 2021-06-15 Aplikuj
REKRUTACJA ZDALNA

Od nas dostaniesz:

Swobodny
dress code
Dostęp do
bazy szkoleń
Elastyczne
godziny pracy
Pracę
w metodologii
zwinnej - Agi
Wysokiej
jakości sprzęt
do pracy
Pracę w jednym
z największych
software hous'ów
w kraju

Dowiedz sie co wyróżnia mBank w IT:

Przekonaj się sam!

mBank ostrzega: Praca z nami to kontakt z najnowszymi technologiami!
Specjalista ds. zarządzania planami DRP
miejsce pracy: Warszawa, nr referencyjny: AFE/056/0421

Działalność obszaru IT i cyberbezpieczeństwa sektora finansowego jest szeroko i głęboko regulowana przez wielu regulatorów. Zaliczamy do nich sejm, rząd, UKNF, instytucje unijne jak: PE, RE, EBC, EBA. Stan prawny przekłada się na konieczność wprowadzania regulacji wewnętrznych w banku, odpowiednich działań zarządczych i kontrolnych. Dokłada się do tego potrzeba raportowania regulacyjnego i zarządczego z funkcjonowania obszaru IT i cyberbezpieczeństwa. Znaczący zakres naszej pracy to koordynacja szeregu przedsięwzięć obejmujących swoim zakresem nie tylko obszar COO, ale również inne obszary banku. Mamy tu na myśli przygotowywanie różnego rodzaju regulacji wewnętrznych, wspólną pracę nad koncepcjami zarządczymi, czy dokumentami o charakterze strategicznym. Do tego typu zadań wymagamy umiejętności analitycznych i sprawnego wyszukiwania informacji pomocnych w naszej pracy. Największym wyzwaniem stojącym obecnie przez zespołem ds. zarządzania ryzykiem IT i bezpieczeństwa IT jest stworzenie holistycznego modelu zarządzania ryzykiem IT i cyberbezpieczeństwa uwzględniającego BCMS i zarządzanie poziomem usług. Do naszych zadań należy również monitorowanie realizacji testów wchodzących w zakres szeroko rozumianego zarządzania ciągłością działania. Również w zakresie testów DRP.

 

Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy:

 • koordynowanie zadań związanych z opracowaniem i utrzymaniem planu DRP dla obszaru IT, w tym dla rozwiązań chmurowych,
 • opracowanie i aktualizacja dokumentacji dotyczącej infrastruktury teleinformatycznej w tym systemów Banku (w zakresie architektury rozwiązań dla środowisk podstawowych i zapasowych),
 • utrzymywanie aktualnych danych dotyczących czasów odtworzenia dla systemów teleinformatycznych (RTO/RPO) w Banku w systemie klasy CMDB,
 • planowanie, koordynacja i nadzór nad testami Disaster Recovery, a także raportowanie ich wyników do kierownictwa oraz monitorowanie realizacji działań naprawczych,
 • nadzór nad wdrażaniem i utrzymaniem rozwiązań w zakresie infrastruktury zapasowej oraz rozwiązań awaryjnych przez dostawców banku oraz instytucje współpracujące, w tym opiniowanie zawieranych z nimi umów,
 • opracowywanie i utrzymywanie struktury zarządzania kryzysowego w obszarze IT,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi banku w ramach Systemu Zarządzania Ciągłością Działania.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 • wyższe wykształcenie informatyczne lub pokrewne,
 • doświadczenie w budowie planów i procedur BCP/ DRP dla środowiska teleinformatycznego,
 • znajomość architektury systemów w Banku i zależności pomiędzy nimi,
 • doświadczenie w pracy z technologiami zapewniającymi ciągłość działania systemów,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (C1/B2),
 • wiedza i doświadczenie w zakresie wdrożenia wymagań ISO 22301, ISO 27031, Reformacja D, Rekomendacja M w odniesieniu do planów ciągłości działania/ planów awaryjnych,
 • samodzielność w szukaniu rozwiązań, szybkość uczenia się i łatwość nawiązywania relacji,
 • doświadczenie w delegowaniu i egzekwowaniu zadań,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze DRP zdobyte w instytucjach finansowych