Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
Alior Bank
Data aktualizacji: 2022-08-08
Warszawa, mazowieckie
Bankowość
angielski
Data aktualizacji: 2022-08-08
Menedżer Zespołu Audytu Biura Maklerskiego

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

 • Analizie ryzyka działalności Biura Maklerskiego na potrzeby tworzenia planów audytów
 • Sporządzanie rocznych planów audytów Biura Maklerskiego i ich terminowa realizacja
 • Koordynowaniu działań zespołu audytowego i udział w audytach wewnętrznych w ramach realizacji poszczególnych audytów
 • Weryfikacji, nadzórze i akceptacji raportów z przeprowadzonych zadań audytowych, zawierających wnioski, rekomendacje i uwagi audytowe
 • Udzielaniu wyjaśnień dotyczących merytorycznej istoty zaleceń audytowych i uzgadnianie z osobami odpowiedzialnymi sposobów ich realizacji
 • Prowadzeniu prezentacji podsumowujących i rekomendacji dla kierownictwa Biura Maklerskiego
 • Koordynacji i nadzórze nad prawidłowością i terminowością wdrożenia rekomendacji audytowych
 • Przygotowywaniu i aktualizacji dokumentacji wewnętrznej dotyczącej obszaru audytu wewnętrznego BM

Jeżeli jesteś osobą, która posiada:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane prawnicze, ekonomiczne
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym w obszarze działalności maklerskiej, oferowania produktów inwestycyjnych, rynków kapitałowych/instrumentów finansowych
 • Znajomość regulacji i standardów w zakresie działalności audytu wewnętrznego, oceny i zarządzania ryzykiem oraz ryzykiem braku zgodności
 • Doświadczenie w prowadzeniu audytów oraz zarządzaniu zespołem
 • Rzetelność i sumienność w realizacji powierzonych obowiązków
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, organizacyjne i komunikacyjne
 • Wysoka kultura osobista, sumienność, terminowość, umiejętność budowania relacji interpersonalnych oraz nastawienie na współpracę

Dodatkowym atutem będzie:

 • Certyfikat CIA
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w strukturach najszybciej rozwijającego się Banku w Polsce
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego w organizacji
 • pracę w systemie hybrydowym
 • bogaty pakiet socjalny (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna z pakietem stomatologicznym, ubezpieczenie, konkursy wewnętrzne, programy zniżkowe i lojalnościowe itp.).

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK

Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę iod@alior.pl.

Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

 1. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),
 2. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz
 3. art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda, dotyczy np. danych podanych w CV innych niż wymagane przez przepisy prawa),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.

Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku danych osobowych pozyskanych przez Bank w oparciu o Pani/Pana zgodę, Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe do momentu cofnięcia zgody, pod warunkiem, że nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania. Art. 125a [Obowiązki płatnika] § 4

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

Kategorie odbiorców danych: 

Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,
 2. podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.

Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.

Prywatna opieka medyczna
Prywatna opieka stomatologiczna
Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie grupowe i zniżku w PZU
Nielimitowana premia miesięczna
Pakiet szkoleń
Dofinasowanie do wypoczynku
Sekcje sportowe
Karta Miltisport
Benefity:
 • Prywatna opieka medyczna
 • Prywatna opieka stomatologiczna
 • Ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie grupowe i zniżku w PZU
 • Nielimitowana premia miesięczna
 • Pakiet szkoleń
 • Dofinasowanie do wypoczynku
 • Sekcje sportowe
 • Karta Miltisport