Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Przeglądana oferta pracy jest nieaktualna
Arla Global Shared Services
Data aktualizacji: 2019-05-31
Gdańsk, pomorskie
Księgowość, BPO/SSC
Data aktualizacji: 2019-05-31
Arla Global Shared Services
Program QA Manager - Gdansk
Program QA Manager - Gdansk
Program QA Manager - Gdansk
Location: Gdańsk, pomorskie

Are you an experienced Test or QA manager ready to take the next step? We are looking for a talented and experienced profile that can take the role as Quality Assurance manager for one of our strategic programs (Agile Release Train) in Arla. Join our team of highly skilled people working truly agile and help transform the way work with QA when delivering projects in Arla.

Quality Assurance in an Agile setup

You will join one of our largest agile programs as a Senior QA Manager and work with the rest of the program management team to set the direction for how we work with Quality Assurance when developing our new solutions.

We are working very close to the business in Arla in cross-functional scrum teams where business needs and IT solutions are matched to provide the greatest value to Arla. We are a multi-national, multi-functional and very dedicated team working truly agile according to the SAFe framework.

Create the future of dairy via setting the direction for quality assurance

As a Senior QA Manager for the Commercial Agile Release Train your key focus will be to set the direction for how the scrum teams work with QA and testing, help ensure the necessary capabilities are in place and coach the teams to master this discipline in an agile environment.

Your primary tasks will be:

  • Define the QA and testing approach for the program and ensure it’s aligned with the Arla’s overall test strategy
  • Drive the QA and testing approach into the scrum teams and ensure it’s fit for purpose
  • Coach and train the team members in the needed QA processes and tools
  • Own and Monitor the overall system testing plan and QA and drive the actions to improve where needed
  • Ensure the right level of test automation

Experienced manager with focus on quality

You are an experienced Test or QA manager with a strong understanding of the agile test and QA practices. You have +3 years of experience from a similar role and used to working with different platforms and technologies. This allows you to guide the teams on how best to approach the QA and testing in their area. Experience from the SAP or Azure platform is a clear advantage and so is knowledge of TestRail and Tosca.

As we are working agile not only on team level but also on program level, you need to have vast experience with the agile culture and mind-set. You are a strong leader and a team player with excellent corporation and communication skills (also in English). You thrive in managing your stakeholders and have a personal drive to  succeed – together with others.

Application and Contact

If you want to be part of our journey and help shape the industry, then seize this exciting opportunity. Please apply as soon as possible.

For additional information, please call Senior IT Manager Rolf Bonde on +45 8638 1793.

Please apply via this link

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach przez Arla Global Financial Services Centre spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A, w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przeprowadzonego przez Arla GFSC Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 RODO, informuje się, iż Administratorem państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji jest Arla GFSC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Al. Grunwaldzkiej 103A. Dane kontaktowe do Administratora w sprawie ochrony danych osobowych: onehr@arlafoods.com. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji projektu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 22(1) k.p.) oraz zgoda (Art. 6 ust. 1 a RODO). Dane osobowe mogą być przekazywane (ujawniane) organom publicznym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora danych w toku procesu rekrutacji ze względu na wykorzystywane metody i narzędzia. Dane przechowywane będą w przypadku osób, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę przez czas trwania umowy, a następnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, natomiast dane osób, z którymi nie zostanie zawarta umowa o pracę przez okres 1 roku kalendarzowego, następnie dane zostaną zanonimizowane. Informuje się o następujących przysługujących prawach:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych danych przetwarzanych na podstawie umowy lub na podstawie zgody (Kontakt do administratora: dataprivacy@arlafoods.com).
g. prawo wycofania zgody co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przed jej wycofaniem,
h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane. Informuje się, iż w procesie realizacji postanowień umowy nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.