Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Commerzbank AG Oddział w Polsce

Utwórz powiadomienie
dla tego pracodawcy

Utwórz powiadomienie
dla tego pracodawcy

Oddział Commerzbank w Polsce jest częścią centralnej jednostki Commerzbank AG we Frankfurcie nad Menem zajmującej się Zarządzaniem Ryzykiem i Kapitałem. Poznaj nasze działy i dowiedz się, czym zajmujemy się na co dzień!

Departament Aplikacji / Silników Ratingowych i Narzędzi zajmuje się przede wszystkim procesem i narzędziami ratingowymi. Zarządzamy kilkunastoma aplikacjami ratingowymi, które są wykorzystywane podczas oceny zdolności kredytowej klientów. Ponadto budujemy i rozwijamy silniki decyzyjne wyznaczające różnego rodzaju parametry związane z ryzykiem kredytowym. Parametry te wykorzystywane są zarówno w podejmowaniu pojedynczych decyzji kredytowych, jak i w zarządzaniu całym portfelem kredytowym banku.

Zespół Monitoringu i Kontroli Ryzyka integruje informacje o ryzyku związanym z działalnością Grupy Commerzbank. Przedmiotem naszego zainteresowania są przede wszystkim ryzyko kredytowe, rynkowe i operacyjne.

Naszym celem jest przekazywanie przejrzystej, precyzyjnej i spójnej informacji do Zarządu Grupy, Komitetu Ryzyka Rady Nadzorczej, jednostek biznesowych i oddziałów zagranicznych Banku, a także odbiorców zewnętrznych, m.in. Europejskiego Banku Centralnego, BaFin, SoFFin, U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oraz audytorów. Współpracujemy ściśle z innymi departamentami, oraz podmiotami zależnymi Commerzbank AG.

Pełnimy również funkcję analityczną i kontrolną w zakresie apetytu na ryzyko i adekwatności kapitałowej, zarówno w ujęciu ekonomicznym jak i regulacyjnym. Wykonujemy analizy dotyczące zgodności z założeniami Strategii Ryzyka Grupy (GRS), wykorzystania limitów oraz występowania zdarzeń nadzwyczajnych. Współdziałamy w przygotowaniu stosownych rekomendacji. Nasze raporty i analizy pozostają w spójności z aktualnymi dyrektywami Komitetu Bazylejskiego.

Departament Walidacji Modeli Ryzyka Kredytowego i Operacyjnego zajmuje się walidacją modeli ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz modeli ICAAP, w tym modeli PD, LDG, CCF dla całego portfela grupy kapitałowej Commmerzbanku, modelu zawansowanego pomiaru ryzyka operacyjnego (AMA), modelu CVaR i in. Niezależna walidacja modeli wykorzystywanych do pomiaru ryzyka służy zapewnieniu wiarygodności przyjmowanych parametrów ryzyka i jakości wykorzystywanych w Banku modeli. Obejmuje ona m.in. weryfikację danych, założeń statystycznych modeli oraz weryfikację historyczną. Wyniki walidacji decydują o ewentualnej rekalibracji parametrów ryzyka wykorzystywanych do wyznaczenia wymogów kapitałowych.

Departament Walidacji Ryzyka Rynkowego, Kontrahenta i Płynności zajmuje się planowaniem, realizacją i koordynacją procesów walidacji modeli ryzyk niekredytowych. W zakresie naszych obowiązków znajdują się modele ryzyka rynkowego, płynności i kontrahenta wśród nich między innymi wszelkie odmiany miary wartości zagrożonej (VaR) liczone na potrzeby wewnętrzne oraz wymogów kapitałowych, modele służące do badania stabilności bazy depozytowej, do stres-testowania płynności oraz wewnętrzne modele ryzyka do pomiaru ryzyka kontrahenta.

W trakcie naszej pracy dbamy o to by dokładnie sprawdzić modele pod kątem ilościowym i jakościowym. Przeprowadzamy dogłębne analizy, które pozwalają nam upewnić się, czy przyjęte w modelu założenia są zgodne z rzeczywistością rynkową, m.in. poprzez porównanie rezultatów modelu z wynikami obserwowanymi na rynkach przy użyciu zaawansowanych metod matematycznych i statystycznych. Weryfikujemy również zgodność modeli i ich adekwatność pod kątem regulacyjnym w szczególności z wymogami EBA, ECB i BaFin.

W przypadku wątpliwości lub nieprawidłowości proponujemy zmiany, rekomendacje a także monitorujemy proces ich realizacji. Przygotowujemy również regularnie raporty walidacyjne, szczegółowo omawiamy je z twórcami modeli, a następnie prezentujemy wyniki naszych prac na Komitecie Walidacji Modeli Ryzyka.

 

Kariera

Jeśli chciałbyś rozpocząć karierę w międzynarodowej bankowości, zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy i praktyk. Poszukujemy quantów, analityków i statystyków, zarówno absolwentów kierunków matematycznych, informatycznych, ekonomicznych,
jak i doświadczonych specjalistów i ekspertów.

Aplikacje oraz ewentualne pytania dot. staży i kariery w Commerzbanku AG prosimy kierować do Eweliny Papieskiej, Specjalisty ds. Rekrutacji na adres: ewelina.papieska@commerzbank.com

Rekrutacja

Jak będzie przebiegać rekrutacja? Po otrzymaniu CV i ich weryfikacji pod kątem kluczowych wymagań na danym stanowisku przeprowadzamy z wybranymi kandydatami telefoniczny wywiad w języku angielskim. Następnie zapraszamy kandydatów na testy analityczne. Ostatnim etapem jest rozmowa kwalifikacyjna, w której uczestniczy bezpośredni przełożony oraz specjalista ds. rekrutacji.

Benefity

Dostęp do wiedzy w zakresie najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem
Dostęp do wielu różnorodnych i złożonych modeli ryzyka
Praca w międzynarodowym środowisku
Stała możliwość rozwoju
Szkolenia w siedzibie głównej Commerzbanku we Frankfurcie nad Menem
Satysfakcjonujące wynagrodzenie
Umowa o pracę od samego początku
26 dni płatnego urlopu już na starcie
Prywatna opieka medyczna
Karta Multisport
Dofinansowanie w kantynie

Oferty pracy

13.03.2018
Commerzbank AG Oddział w Polsce
Commerzbank AG Oddział w Polsce
Łódź, łódzkie
Bankowość
13.03.2018
Commerzbank AG Oddział w Polsce
Commerzbank AG Oddział w Polsce
Łódź, łódzkie
Bankowość
13.03.2018
Commerzbank AG Oddział w Polsce
Commerzbank AG Oddział w Polsce
Łódź, łódzkie
Bankowość

Kontakt

Commerzbank AG Oddział w Polsce

ul. Wersalska 6
91-203 Łódź
+48422038944
Administration_Branch_Lodz@commerzbank.com
www.commerzbank.com/career