Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Infosys Poland

Utwórz powiadomienie
dla tego pracodawcy

Utwórz powiadomienie
dla tego pracodawcy

Zdj. Konrad Jęcek

Infosys BPO Poland jest częścią Infosys BPO, spółki Infosys Ltd - indyjskiego giganta na międzynarodowym rynku nowoczesnych usług dla biznesu oraz globalnego dostawcy zintegrowanych usług doradztwa biznesowego, technologicznego, outsourcingu i IT.

Łódzkie centrum Infosys powstało w październiku 2007 roku i aktualnie jest jednym z największych zagranicznych inwestorów w mieście oraz największą jednostką Infosys poza granicami Indii. Centrum należy do największych pracodawców w regionie łódzkim zatrudniając prawie 2000 specjalistów, świadczących usługi BPO i ITO dla klientów z 48 krajów świata w 24 różnych językach

Główne obszary specjalizacji łódzkiego centrum to m.in.:

  • usługi finansowo-księgowe i zakupowe
  • obsługa procesów logistycznych
  • zarządzanie bazami danych
  • usługi IT
  • zarządzanie ryzykiem
  • obsługa podatkowa
  • doradztwo strategiczne i konsulting.

Od 2011 roku w Łodzi działa również Europejskie Centrum Infosys SAP Hub będące jedną ze strategicznych jednostek firmy obsługującą wszystkie procesy w zakresie SAP realizowane przez koncern na terenie Europy.

Infosys BPO Poland został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym dla najlepszego pracodawcy, będąc docenianym zarówno specjalistów, jak i dopiero wkraczających na swoją ścieżkę kariery studentów i absolwentów.

Programy rozwojowe

Kariera w Infosys BPO Poland to praca w wielokulturowym środowisku. Firma  oferuje swoim pracownikom szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przekonaj się.

Powered by intellect

Zespół Infosys BPO Poland w ponad 70 proc. stanowią absolwenci szkół wyższych. 18 proc. pracowników posiada certyfikaty ACCA, stopnie naukowe, dyplomy studiów podyplomowych i MBA.

Ścieżkę kariery swoich pracowników Infosys buduje w oparciu o nowoczesne metody zarządzania HR. Firma regularnie rozwija globalne programy zarządzania talentami, które obejmują liczne szkolenia dla specjalistów na każdym stanowisku z zakresu obsługi procesów i świadczenia usług dla konkretnych klientów, a także rozwijania ich miękkich kompetencji poprzez udział w rozbudowanych programach szkoleń, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Centrum dofinansowuje również kursy językowe oraz studia magisterskie i podyplomowe. Firma opracowała również własną metodologię zarządzania talentem i rozpoznawania talentu, obejmującą cykliczne oceny pracownicze, zarządzanie wynikami oraz wewnętrzne programy nagradzania wyróżniających się pracowników.

Weronika Rytczak, Recruitment Lead, Infosys BPO Poland

"Infosys posiada szeroką ofertę szkoleń, z której mogą korzystać wszyscy pracownicy niezależnie od zajmowanego stanowiska. Są to między innymi zajęcia podnoszące kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy zespołowej, zdolności komunikacyjne czy takie, które przygotowują do pracy w międzykulturowym środowisku. Nasi pracownicy biorą także udział w wielu szkoleniach doskonalących znajomość języków obcych. Centrum dofinansowuje również studia podyplomowe, studia doktoranckie oraz MBA, a także udział w rozmaitych programach certyfikujących prowadzonych przez międzynarodowe stowarzyszenia takie, jak na przykład ACCA."

Infosys BPO Poland intensywnie współpracuje z uczelniami wyższymi. Celem kooperacji jest aktywizacja zawodowa studentów oraz dostosowanie profilu kompetencyjnego młodych ludzi do aktualnych potrzeb rynku pracy. Przedstawiciele centrum Infosys zasiadają w Radach Biznesu Uniwersytetu Łódzkiego oraz aktywnie wspierają finansowanie inicjatyw akademickich  i kół naukowych. Pracownicy firmy prowadzą zajęcia na łódzkich uczelniach. Firma współtworzyła studium podyplomowe z zakresu prowadzenia centrów usług wspólnych i BPO na Uniwersytecie Łódzkim oraz program kierunku studiów Lingwistyka dla Biznesu. Infosys jest również Członkiem Klastra ICT Polska Centralna przy Politechnice Łódzkiej, którego celem jest wspieranie przedsiębiorczości oraz rozwój rynku pracy w obszarze ICT, tworzenie warunków do wdrażania nowych technologii informacyjnych i informatycznych, a także rozwój i kształcenie kadr.

Firma regularnie organizuje warsztaty i wykłady oraz rozmaite programy stażowe jak program Urzędu Miasta Łodzi "Młodzi w Łodzi", dzięki którym młodzi ludzie poznają realia biznesu oraz mają szanse na wykształcenie tych umiejętności, dzięki którym z sukcesem mogą odnaleźć się na rynku pracy.

Ticket to Your Future – Twój bilet do międzynarodowej kariery 

Infosys BPO Poland jest partnerem Ticket to Your Future - programu edukacyjnego obejmującego  swoim zasięgiem największe ośrodki akademickie w Polsce: Wrocław, Poznań i Lublin. Program jest skierowany do studentów, którzy chcą dowiedzieć się, jak w praktyce wygląda kariera w międzynarodowych korporacjach i jakie możliwości się z nią wiążą. Jego uczestnicy mogą także zdobyć kompetencje najbardziej cenione przez pracodawców sektora nowoczesnych usług biznesowych. 

Więcej informacji o aktualnych wydarzeniach programu Ticket to Your Future można znaleźć na stronie www.tickettoyourfuture.pl i FB Programu. Program jest realizowany  przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami.

Driven by values 

Zdolność osiągania konkurencyjnej pozycji  na rynku przy równoczesnym skutecznym zarządzaniu własnym wpływem na otoczenie, zaangażowaniu w rozwój i osiąganie pożądanego stanu równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym pracowników, społeczności lokalnej i innowacyjnym podejściu do CSR w dziedzinie edukacji, szkoleń i badań to podstawa koncepcji społecznej odpowiedzialności Infosys BPO Poland. 

Istotnym wyróżnikiem łódzkiego centrum jest doskonała atmosfera pracy oraz bogata oferta lifestyle’owa i liczne benefity pozapłacowe, takie jak karnety wstępu do obiektów sportowych czy udział w imprezach rodzinnych i sportowych. Firma ma swoją drużynę biegową Infosys Run licząca obecnie około 100 zawodników. Do zespołu może dołączyć każdy pracownik. By wspierać młodych rodziców w powrocie do pracy Infosys BPO Poland w tym roku otworzył pierwsze w Łodzi firmowe przedszkole, które znajduje się na parterze biurowca Infosys Green Horizon.

Infosys BPO Poland stale i aktywne wspiera prawie 20 fundacji i organizacji  pozarządowych, jak również łódzkich szkół, przedszkoli, domów dziecka. Wsparcie to ma charakter finansowy, w postaci dotacji pieniężnych, jak i pozafinansowy, w postaci jednorazowych dotacji rzeczowych, darowizn i zbiórek darów rzeczowych. Centrum jest także jednym ze sponsorów Łódzkiego Ogrodu Zoologicznego.

Infosys BPO Poland promuje i wspiera również szeroko pojętą różnorodność, dbając by międzynarodowe środowisko pracy służyło stworzeniu miejsca, gdzie wszyscy czują się jednakowo ważni i wyjątkowi. Dzięki wzajemnemu poznawaniu się, współpracy i wymianie poglądów pracownicy Infosys mogą lepiej zrozumieć nie tylko siebie nawzajem i swoje odmienne perspektywy, ale także lepiej obsługiwać swoich międzynarodowych klientów, dostarczając im wysokiej jakości usługi. Zaangażowanie w promowanie różnorodności pomogło stworzyć firmę pełną otwartych, ambitnych i ciekawych świata ludzi, do których wkrótce możesz dołączyć.

Proces rekrutacyjny

Jeśli jesteś gotowy na pracę w wielokulturowym środowisku, pełną możliwości rozwoju i szans na realizację ciekawych projektów – swoje pierwsze profesjonalne kroki postaw w branży outsourcingowej i dowiedz się jak rozpocząć swoją zawodową podróż z Infosys.

Proces rekrutacyjny w Infosys BPO Poland jest kilkustopniowy i obejmuje różne etapy w zależności od stanowiska. Otrzymane od kandydatów aplikacje są starannie selekcjonowane pod kątem poszukiwanych umiejętności oraz potencjału rozwojowego. Pierwszym etapem rekrutacji jest kontakt telefoniczny, który ma na celu zebranie najważniejszych informacji na temat kandydata oraz sprawdzenie znajomości języka angielskiego. Po pozytywnej ocenie kandydat jest zapraszany do kolejnego etapu rekrutacji – na rozmowę rekrutacyjną.

Rozmowa rekrutacyjna w Infosys jest prowadzona w całości lub częściowo w j. angielskim bądź innym, wymaganym na dane stanowisko języku obcym. Podczas rozmowy kandydaci są pytani o ich dotychczasowe doświadczenie zawodowe, posiadane umiejętności i wiedzę przydatną z punktu widzenia danego stanowiska, motywację do pracy oraz plany zawodowe. Po tak przeprowadzonych wywiadach dokonywana jest dokładna analiza każdego profilu na podstawie zebranych informacji pod kątem dopasowania do obecnie poszukiwanego stanowiska.

Jeśli na dane stanowisko wymagane są dodatkowe umiejętności, wybrani kandydaci zapraszani są na testy językowetesty wiedzy bądź case studies. Za każdym razem kandydat otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące przebiegu danego etapu rekrutacji. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym wszyscy kandydaci otrzymują informację zwrotną w ciągu 14 dni od daty ostatniego spotkania.

Tak przeprowadzona rekrutacja pozwala na optymalną ocenę kompetencji i potencjału kandydatów oraz zaproponowanie pracy tym, którzy w danym momencie najbardziej odpowiadają profilowi poszukiwanego stanowiska. Aplikacje osób niezatrudnionych zostają zachowane w firmowej bazie i mogą być wykorzystane w procesie rekrutacyjnym na inne stanowiska, dzięki czemu wiele osób otrzymuje zaproszenie do kolejnych rekrutacji na stanowiska szczególnie odpowiadające ich ścieżkom kariery.

Kogo poszukujemy?

  • studentów, absolwentów oraz specjalistów z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym
  • kandydatów z dobrą znajomością języków obcych – znajomość języka angielskiego jest podstawowym wymogiem, ceniona jest również znajomość drugiego języka europejskiego, takiego jak holenderski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski lub szwedzki.
  • osób z dobrze wykształconymi kompetencjami komunikacyjnymi i umiejętnością pracy w zespole, a także gotowością do dalszego podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

Joanna Chaberska, Specjalista ds. Rekrutacji, Infosys BPO Poland

"Idealny kandydat do pracy w Infosys BPO Poland to osoba posługująca się biegle językiem angielskim oraz drugim językiem europejskim. Poszukujemy osób, które chcą się rozwijać w branży outsourcingowej i nie boją się wyzwań. Naszych pracowników cechuje kreatywność, komunikatywność oraz wysoki poziom umiejętności analitycznych. Właśnie takich cech szukamy u osób biorących udział w rekrutacji. Jesteśmy otwarci na kandydatów z wykształceniem wyższym, szczególnie z zakresu finansów i księgowości oraz informatyki. Cenimy osoby zmotywowane i odpowiedzialne, umożliwiając im rozwój w strukturach naszej firmy."

Dołącz do nas na Facebooku: www.facebook.com/Infosys.

Oferty pracy

20.03.2018
Infosys Poland
Infosys Poland
Łódź, łódzkie
Księgowość, BPO/SSC
angielski, turecki
20.03.2018
Infosys Poland
Infosys Poland
RTR Specialist 20.03.2018
Łódź, łódzkie
Księgowość, BPO/SSC
20.03.2018
Infosys Poland
Infosys Poland
Tax Specialist 20.03.2018
Łódź, łódzkie
Podatki, Księgowość, BPO/SSC

Kontakt

Infosys Poland

ul. Pomorska 106A
91-402 Łódź
(42) 278 15 00
www.infosysbpo.com