Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wokół analizy biznesowej – trendy i perspektywy
Digitalizacja i innowacyjność to dziś warunki konieczne do utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w branży finansowej. O tym, jakie są trendy i perspektywy analizy biznesowej opowiada Aleksandra Mozalewska, analityk biznesowy we Franklin Templeton.

Digitalizacja i innowacyjność to dziś warunki konieczne do utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku. Nie inaczej sytuacja przedstawia się w branży finansowej. Rosnąca populacja wymagających, dobrze wykształconych i świadomych technologii klientów to dla organizacji jeden z wielu czynników prowadzących do zmiany modeli biznesowych i dystrybucyjnych, a także sposobu wytwarzania oprogramowania – zarówno na potrzeby operacyjne, jak i sprzedażowe. Automatyzacja, business intelligence, analityka big data i inwestycje w fintech to tylko niektóre z nurtów, które w branży są już codziennością. Gdzie innowacje, technologia i biznes, tam i analitycy biznesowi. Dokąd zatem, w obliczu wyzwań stawianych przez rynek, zmierza analiza biznesowa? Jakie perspektywy rozwoju otwierają się przed analitykami?

Agile

Analitycy biznesowi to kluczowy zasób projektowy. Postępująca transformacja Agile w branży finansowej zmienia podejście do wytwarzania i utrzymywania oprogramowania, a także przenosi nacisk ze stanowisk na role projektowe. W organizacjach, które nie są w 100% gotowe na zmianę, tworzą się podejścia hybrydowe, łączące założenia metod zwinnych z waterfall. Czy to źle? Wręcz przeciwnie!

Niezależnie od roli pełnionej w projekcie, podstawa pozostaje taka sama – praca nad budowaniem wizji i definicji potrzeby biznesowej, rekomendowanie rozwiązań opartych na zrozumieniu biznesu oraz tworzenie modeli i wymagań, które zapewnią zespołowi projektowemu sukces. To właśnie zadaniem analityka jest budowanie nici porozumienia pomiędzy technologią a jej użytkownikami, a w konsekwencji zarządzanie wymaganiami. Ścisła współpraca między wszystkimi członkami zespołu – co zakładają podejścia zwinne – gwarantuje częstsze dostarczanie używalnego, dopasowanego do potrzeb użytkowników oprogramowania.

Warto pamiętać, że w projektach zwinnych rola analityka nie jest stricte zdefiniowana. Ile projektów, tylu analityków. Z racji tego, że analityk zwykle posiada wiedzę dziedzinową, ma szersze spojrzenie na kontekst i kompletne informacje dotyczące procesów, może on pełnić rolę członka zespołu, właściciela produktu, managera testów, a także kierownika projektów.

W projektach zwinnych nie trzymamy się sztywnych ram, tylko wykorzystujemy narzędzia, umiejętności (także te miękkie) oraz informacje niezbędne w danym momencie, co może być postrzegane zarówno w kategoriach wyzwania, jak i szansy.

Strategia i konsulting

Wiemy już, że analitycy to źródło obiektywnych rekomendacji projektowych. Coraz częściej pełnią oni rolę wewnętrznych konsultantów, diagnozujących kondycję biznesu oraz rekomendujących usprawnienia, jeszcze zanim pojawi się problem. Rekomendacje te, w odróżnieniu od tych projektowych, prezentowanych na poziomie taktycznym, coraz częściej dotykają obszaru architektury biznesowej i wyznaczają strategiczny kierunek działań. Przebieg rozwoju i ścieżka kariery analityka to kwestia indywidualna, jednak w przypadku tego profilu, ogromną rolę odgrywają umiejętności miękkie – zwłaszcza w zakresie komunikacji oraz budowania propozycji wartości. Wraz z podejściem konsultingowym do warsztatu analityka dołączają szablony i modele diagnostyczne z zakresu projektowania usług, projektowania doświadczenia użytkownika lub konsultantów. Strategiczny wymiar pracy wymaga bowiem zaangażowania interesariuszy wyższego szczebla oraz dopasowania wykorzystywanych technik do danej sytuacji. Słowo klucz, nieobce analitykom, to w tym przypadku „obiektywizm”. Rolą analityka wciąż będzie zebranie, przetworzenie i bezstronne przeanalizowanie informacji, by dostarczyć interesariuszom materiał, który będą mogli wykorzystać do osiągnięcia założonych celów.

Automatyzacja i Business Excellence

Postępująca automatyzacja i robotyzacja branży finansowej to szansa dla analityków procesów biznesowych. Ze strategicznego punktu widzenia, analityk to osoba, która rozumie zasady funkcjonowania biznesu oraz potrafi zidentyfikować jego cele i potrzeby. Szczególnie atrakcyjne perspektywy roztacza tu wiedza na temat mapowania i modelowania procesów. Efektem wcielenia w życie tego typu informacji powinien być szereg działań pozwalających usprawnić funkcjonowanie firmy oraz wypracowanie sposobu, w jaki organizacja może wykorzystywać zasoby i technologię. Z punktu widzenia analityka biznesowego, mapowanie procesów to sposób na poznanie organizacji i dynamiki rozpracowywanych obszarów. Zaś z perspektywy organizacji – szansa na zidentyfikowanie procesów, w których dodatkową wartość mogą przynieść nowe technologie. Podsumowując, dotychczasowy model kariery analityka biznesowego zakładał specjalizację w jednym z wybranych obszarów. Analityk systemowy, analityk procesów biznesowych, architekt biznesowy, architekt informacji... Wraz z trendami, kształtującymi nowe oblicze branży finansowej, zmienia się także profil budujących ją specjalistów oraz kontekst, w jakim pracują.

Analityk to agent zmiany, decydujący o sukcesie organizacji w obliczu zmieniających się realiów. Niezależnie od obranego kierunku, analityk przyszłości to wszechstronny specjalista, wykorzystujący zarówno warsztat techniczny, jak i umiejętności miękkie w celu reprezentowania punktu widzenia biznesu.

Autor: Aleksandra Mozalewska
Analityk biznesowy Franklin Templeton

Analityk biznesowy w zespole Business Architecture & Tech Solutions w firmie Franklin Templeton. Zanim zwróciła się ku analizie, zajmowała się projektowaniem i badaniem doświadczenia użytkownika dla klientów z branży finansowej. Zwolenniczka podejścia warsztatowego i coachingowego w pracy analitycznej. Posiada certyfikaty AgilePM, UX-PM level 3, Certified Disciplined Agilist, CFA Institute Investment Foundations® oraz Certyfikowanego Praktyka Metod Points of You.

FRANKLIN TEMPLETON to wiodąca globalna organizacja zarządzająca inwestycjami od ponad 70 lat. Naszym najważniejszym zasobem są ludzie. Zatrudniamy ponad dziewięć tysięcy pracowników w 35 krajach na całym świecie na potrzeby obsługi ponad 240 produktów finansowych, co pozwala nam oferować wyjątkowo szeroką gamę różnorodnych możliwości rozwoju zawodowego. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 20 lat, czyli od otwarcia oddziału w Warszawie, pełniącego funkcję biura regionalnego na Europę Środkowo-Wschodnią. W 2007 r. otworzyliśmy nasz oddział w Poznaniu, w którym aktualnie zatrudniamy prawie 1000 pracowników i stale poszukujemy nowych talentów do rozrastającego się zespołu.

Słownik pojęć:

USER EXPERIENCE (z ang. doświadczenie użytkownika) – całość wrażeń towarzyszących użytkownikowi podczas korzystania z produktu, np. serwisu internetowego, aplikacji czy produktu niecyfrowego. Projektowanie UX to projektowanie klientocentryczne, nastawione na dostarczanie dopasowanych rozwiązań i interakcji oraz maksymalizację pozytywnych odczuć.

BUSINESS INTELLIGENCE – proces przekształcania danych w informacje w celu pozyskania wiedzy wartościowej z punktu widzenia organizacji, np. raportów dotyczących trendów, wizualizacji architektury czy kluczowych wskaźników efektywności. Może dotyczyć zarówno danych, jak i procesów.

ANALITYKA BIG DATA – analityka dużych zbiorów danych, często różnorodnych i nieuporządkowanych. Jednym z celów analizy jest pozyskanie nowej wiedzy np. na temat zachowań konsumenckich.

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA, INŻYNIERIA WYMAGAŃ – czynności prowadzące do zdefiniowania i skompletowania wymagań oprogramowania bądź systemu (specyfikacji), koncentrujące się zarówno wokół analizy i określania wymagań, jak i projektowania, testowania i wdrożenia.

ANALITYKA BIZNESOWA – szereg działań mających na celu zdefiniowanie potrzeb biznesowych oraz rekomendowania rozwiązań prowadzących do ich zrealizowania i, w efekcie, dostarczenia wartości interesariuszom.