Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Inspire The Youth – praktyczne kształcenie kompetencji przyszłości
W związku z przenoszeniem do Polski coraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych i zautomatyzowaniem tych tradycyjnych, konieczne staje się kształcenie wyspecjalizowanych kadr i poszerzanie kompetencji obecnych pracowników. Zobaczcie, jakiej misji podjęła się firma Hitachi Vantara.

W Polsce istnieje już ponad 1 tys. nowoczesnych centrów usług dla biznesu. Najnowszy raport ABSL z 2019 roku wskazuje, że dziennie w tym sektorze powstaje średnio 85 nowych miejsc pracy. To obecnie wiodąca branża w kraju pod względem wielkości zatrudnienia. Rozwój kariery w branży nowoczesnych usług dla biznesu może więc być ogromną szansą dla młodych ludzi, którzy wkraczają na rynek pracy. 

– Nasze doświadczenia oraz wyniki raportów i analiz pokazują, że w perspektywie kolejnych 5 do 10 lat dojdzie do rewolucji na rynku pracy związanej z rozwojem technologicznym, a to spowoduje, że będziemy potrzebować pracowników posiadających inne umiejętności i wiedzę niż teraz – mówi Tomasz Brzostowski, Vice President, Global Finance Shared Services w Hitachi Vantara, członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rady Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. – Uważam, że obecny system edukacji nie jest gotowy na wyzwania, jakie niesie ze sobą rynek pracy przyszłości. Według raportu „Szkoła dla innowatora” współczesne szkolnictwo nie tylko nie wspiera innowacyjności, lecz wręcz ją zabija – dodaje.

Cele projektu: 

Hitachi Vantara postanowiła zmienić sposób, w jaki kształci się młodzież. Organizacja podjęła szereg pionierskich działań edukacyjnych we współpracy z uczelniami z Krakowa oraz innymi firmami z branży nowoczesnych usług dla biznesu działającymi w stowarzyszeniach ASPIRE i ABSL.

– Celem naszych działań jest pokazanie, że można uczyć inaczej, czyli w sposób bardziej praktyczny, w większym stopniu skoncentrowany na rozwoju kompetencji miękkich i interdyscyplinarnych niż twardych i teoretycznych. Chcemy rozwijać nowe umiejętności, a nie kształcić w kierunku konkretnego zawodu. Chcielibyśmy, by młodzi ludzie mogli podejmować świadome decyzje dotyczące swojej kariery już na samym jej początku – mówi Tomasz Brzostowski.

Opis projektu

W ramach działań firmy na polu edukacyjnym można wyróżnić trzy wiodące programy:

  • Powstanie specjalizacji „The Future of Global Business Services” na studiach licencjackich i magisterskich Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej (GAP) Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W ramach współpracy Hitachi Vantara, stowarzyszenia ASPIRE i 20 innych firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, na wydziale GAP Uniwersytetu Ekonomicznego została otwarta nowa specjalizacja „The Future of Global Business Services”. Plan zajęć specjalizacji został stworzony wspólnie przez przedstawicieli firm i uniwersytetu. Program nauczania na tym kierunku został skierowany w 70 proc. na rozwój kompetencji miękkich, takich jak: zarządzanie projektem, komunikacja, praca w grupie i w otoczeniu wielokulturowym oraz organizacjach wirtualnych. Pozostałe 30 proc. zajęć pozwala rozwijać umiejętności twarde, zorientowane na przyszłość.

Studenci biorą udział w module projektowym oraz w kursach specjalistycznych zarówno prowadzonych przez pracowników uczelni, jak i kadrę managerską współpracujących firm. Pod opieką mentorów – przedstawicieli biznesu – mogą pracować nad konkretnymi projektami, co pozwala im dokładnie poznać specyfikę funkcjonowania danej organizacji.

 – Główny nacisk położony jest na to, żeby były to zajęcia praktyczne. Chcemy też pokazać młodym ludziom, że – inaczej niż w obecnym systemie edukacji – dużo ważniejszy niż wynik jest sam proces dochodzenia do rozwiązania problemu poprzez eksperymentowanie – mówi Tomasz Brzostowski.

  • Współpraca z technikum ekonomicznym działającym w ramach Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 1 w Krakowie

Pracownicy Hitachi Vantara prowadzą zajęcia, na których zapoznają uczniów technikum z programem Oracle, międzynarodowymi standardami rachunkowości, do tego uczą ich biznesowego języka angielskiego czy podpowiadają, jak dobrze napisać CV w języku obcym. Uczniowie mają także możliwość poznania praktycznej strony pracy w ramach praktyk czy stażu – w trakcie roku szkolnego i wakacji. Absolwenci technikum zainteresowani pracą w tej branży mogą kontynuować swoją współpracę z firmą w oparciu o umowę o pracę, jeśli zdecydują się jednocześnie studiować w trybie zaocznym (firma opłaca te studia).

  • Współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim

Znajomość języków obcych jest konieczna w pracy w centrach usług wspólnych ze względu na międzynarodowy zakres działań tego typu organizacji, dlatego Hitachi Vantara i 12 innych firm umożliwiło studentom filologii obcych zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Firma Hitachi Vantara, przy współpracy z przedstawicielami wydziału filologii, poprowadziła na Uniwersytecie Jagiellońskim zajęcia przybliżające studentom obszary działania branży, wymagane kwalifikacje, potencjalne ścieżki rozwoju. W ramach kolejnego kroku studenci mogli odwiedzić 12 firm uczestniczących w projekcie i poznać kadrę zarządzającą, by przekonać się, jak wygląda praca w tym obszarze, a w przypadku zainteresowania – także aplikować na staże.

Sukcesy:

Tomasz Brzostowski, Vice President, Global Finance Shared Services w Hitachi Vantara, członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rady Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie:

Sukcesem projektu było zaangażowanie do współpracy na polu edukacji zarówno uczelni, jak i wielu firm z naszego sektora. W mojej opinii pokazaliśmy młodym ludziom, że można studiować inaczej i że warto przychodzić na zajęcia, aby zdobywać nowe kompetencje – a nie po to, aby zdać egzamin i… zapomnieć. Dzięki naszemu programowi studenci mogą uzyskać szersze spojrzenie na działalność sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a także szczegółowo poznać każdą z organizacji, co pozwoli im dokonać trafnych wyborów odnośnie swojej pierwszej pracy. Zdobyte doświadczenia mogą wykorzystać w pracy dla firm z naszej branży, ale też w start-upach, własnych firmach, organizacjach pozarządowych – praktycznie w każdej organizacji, gdyż umiejętności, które kształcimy, są uniwersalne. Stażyści Hitachi bardzo często wiążą się z firmą na dłużej i zostają jej pełnoetatowymi pracownikami. Mamy nadzieję, że uda nam się rozszerzyć naszą działalność edukacyjną na kolejne wydziały, uczelnie i miasta. Chcielibyśmy, by projekt był prowadzony na szeroką skalę. Obecnie przygotowujemy wniosek do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stworzenie nowego kierunku studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym. W projekt aktywnie zaangażował się Urząd Miasta Krakowa pod patronatem wiceprezydenta Jerzego Muzyka.

Opinie:

Izabela Michniak, Nauczyciel Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce:

Jak ocenia Pani możliwości dla uczniów, jakie daje współpraca Hitachi z technikum, w którym Pani pracuje?

Uczniowie mają możliwość poznać uroki zawodu w dużej międzynarodowej firmie z doświadczeniem, gdzie liczy się nie tylko wiedza, lecz także umiejętność współpracy z ludźmi. Odbywając staż w Hitachi podnoszą swoje kwalifikacje, rozumieją do czego mogą wykorzystać zdobytą wiedzę. Bezcenne jest dla nich także to, że muszą posługiwać się językiem angielskim w niecodziennych sytuacjach. Praktykanci mają szansę poczuć się jak prawdziwi pracownicy oraz zweryfikować czy ten zawód naprawdę będzie życiowym wyborem oraz czy tak duże i profesjonalne firmy staną się w przyszłości ich miejscem pracy.

 


Rafał Zając, Były stażysta, dziś Junior Inventory and Intercompany Accountant w Hitachi:

Co najbardziej podobało Ci się podczas odbywania stażu w Hitachi?

Najbardziej zdziwiło mnie to, że od samego początku zostałem wdrożony w zaawansowane procesy, którymi zajmowali się pracownicy z wieloletnim doświadczeniem. To, że w ramach moich obowiązków musiałem często kontaktować się z pracownikami z zagranicy, pomogło mi nabrać pewności siebie w porozumiewaniu się językiem angielskim. Oprócz tego, nauczyłem się obsługi programu Excel na zaawansowanym poziomie. Staż odbywał się w przyjaznej atmosferze i widać było chęć pomocy z każdej strony.

 


Robert Cholewa, Były stażysta, dziś Assistant in Business Intelligence Team w Hitachi:

Dlaczego zdecydowałeś się na program stażowy w Hitachi?

Główną przeszkodą w podjęciu dobrze płatnej pracy w przyszłości jest często brak doświadczenia. Zdecydowałem się na staż i bez problemu godziłem pracę ze studiami. Dzięki temu, mogłem jednocześnie zdobyć doświadczenie zawodowe, jak i wykształcenie wyższe. Z perspektywy czasu stwierdzam, że program dał mi przede wszystkim dobry start w karierze zawodowej.

 


Paulina Kodyra, Była stażystka, dziś Assistant in Tax & Statutory w Hitachi:

Jak wspominasz staż w Hitachi?

Bardzo się cieszę, że miałam okazję uczestniczyć w programie stażowym w Hitachi Vantara, to był niesamowity czas. Zdobyłam cenną wiedzę dotyczącą funkcjonowania międzynarodowych korporacji i ich oddziałów i mogłam połączyć ją z praktycznymi umiejętnościami. Udział w tym programie sprawił, że przełamałam barierę związaną z mówieniem po angielsku. Ponadto spotkałam wielu wspaniałych ludzi ze świata biznesu – niektórzy z nich są moimi przyjaciółmi.

 


Maciej Janus, Były stażysta, dziś Junior Interco & Inventory Accountant w Hitachi Vantara:

Co najbardziej podobało Ci się podczas stażu?

W czasie stażu musiałem zmierzyć się z nowymi wyzwaniami i wejść w nieznane mi dotąd środowisko. Dzięki wsparciu osób z zespołu i ich życzliwości zyskałem większą pewność siebie i mogłem lepiej realizować powierzone mi zadania. Firma, w której można dostrzec prawdziwy „team spirit” i poczuć się jak członek zespołu już w czasie stażu, zmienia perspektywę zaliczenia szkolnych praktyk w początek kariery zawodowej.

 


Krzysztof Kozłowski, Były stażysta, dziś Junior RTR Accountant i koordynator szkoleń dla kandydatów na staż

Co, Twoim zdaniem, najbardziej wyróżnia ten program stażowy względem innych?

Program stażowy Hitachi Vantara jest przede wszystkim ogromną skarbnicą wiedzy. Każdy stażysta może od swojego opiekuna nie tylko dowiedzieć się jak technicznie wykonać swoje zadania, lecz także poznać podstawę i merytorykę danego problemu. W Hitachi bardzo ważne jest, aby każdy dążył w każdym dniu swojej pracy do tego, by być profesjonalistą. Tego też uczy się stażystów.

 


Krzysztof Górny, EMEA Financial Regional Controller w Hitachi Vantara:

Jaką wartość może przynieść współpraca Hitachi Vantara z uczelniami czy szkołami wyższymi?

Dla stażystów: możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń na rynku pracy (rozmowa kwalifikacyjna, pomoc w przygotowaniu CV); możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowym środowisku i zdobycia praktycznych umiejętności. 

Dla firmy: doraźna pomoc w bieżących zadaniach; większa dywersyfikacja w przypadku struktury wiekowej zespołu (młode osoby wnoszące dużo entuzjazmu do pracy, nieszablonowych pomysłów na usprawnienia procesów, "świeże" spojrzenie); dodatkowe narzędzie dla kadry managerskiej ułatwiające zarządzaniem procesami, efektywnością zespołu oraz optymalizacja kosztów.

Co, Twoim zdaniem, najbardziej wyróżnia ten program stażowy względem innych?

  • Kompleksowy system kontynuacji zatrudniania – już na regularnych etatach – przy jednoczesnym umożliwieniu kontynuacji nauki (studia zaoczne lub nauka języka angielskiego finansowane przez pracodawcę);
  • Kompleksowy system szkoleń dla osób przystępujących do stażów (wstęp do MSSF, Oracle);
  • Profesjonalny proces rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna, pomoc w przygotowaniu CV). 
Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Tomasz Brzostowski
Vice President, Global Finance Shared Services Hitachi Vantara

Vice President, Global Finance Shared Services w Hitachi Vantara, członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rady Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie.