Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Fund Administration Support Services
Najważniejszym obszarem zarządzania funduszami inwestycyjnymi jest księgowość funduszy (ang. Fund Accounting), która w dużym stopniu opiera się na zasadach wykorzystywanych w tradycyjnie pojętej księgowości, jednakże dotyczy specyficznego zakresu działań. Zobaczcie, jak wygląda praca w tym obszarze.

Fundusze stają się coraz popularniejszą formą inwestowania zarówno wśród mniejszych inwestorów, jak i bardzo dużych organizacji. Zwłaszcza instytucje rządowe czy towarzystwa ubezpieczeniowe nie mogą pozwolić sobie na trzymanie swoich środków pieniężnych w bankach i decydują się na ich obrót przy wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają wyspecjalizowane podmioty na rynku kapitałowym.

Zarządzanie funduszami wymaga kompleksowego wsparcia specjalistów, którzy odpowiadają za cały proces administracyjny oraz za kontakt z klientami wewnętrznymi. Najważniejszym obszarem w tej branży jest księgowość funduszy (ang. Fund Accounting), która w dużym stopniu opiera się na zasadach wykorzystywanych w tradycyjnie pojętej księgowości, jednakże dotyczy specyficznego zakresu działań. Podczas gdy „klasyczna” księgowość jest sformalizowanym systemem odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie, w ramach księgowości funduszy obsługiwane są fundusze inwestycyjne, emerytalne oraz ubezpieczeniowe.

– Głównym zadaniem księgowego ds. funduszy jest codzienne wyliczenie aktywów netto (ang. NAV – Net Asset Value), czyli jednostki funduszu, po której inwestorzy instytucjonalni i/lub indywidualni nabywają bądź sprzedają swoje udziały w danym funduszu – mówi Damian Hejmo, Senior Fund Accounting Manager, Assistant Vice President w State Street Bank Polska.

Ogólnie rzecz biorąc, zadaniem specjalistów pracujących w branży Fund Accounting jest kompleksowy proces zarządzania tym obszarem oraz analizowanie oraz raportowanie wszelkich zmian wpływających na ostateczną wartość jednostki funduszu. Organizacje wyspecjalizowane w zakresie księgowości funduszy odpowiadają również za szereg innych operacji, które wykonują na rzecz swoich klientów, a są nimi m.in.:

  • koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji nabyć i umorzeń jednostek funduszu oraz analiza transakcji obrotu papierami wartościowymi dokonywanymi na rynku pod kątem poprawności ich księgowania;
  • księgowanie i monitorowanie dywidend i dochodów z papierów dłużnych i naliczanie odpowiednich prowizji na poczet przyszłych dochodów;
  • monitorowanie kosztów funduszu oraz naliczanie odpowiednich prowizji na rzecz przyszłych kosztów;
  • monitorowanie operacji spółek na ich papierach wartościowych (ang. corporate actions) oraz cen tych papierów wchodzących w skład portfela.

Poszukiwane umiejętności

W działach Fund Administration Support Services świetnie odnajdują się osoby, które doskonale znają język angielski, a do tego potrafią łączyć kompetencje techniczne (w tym księgowe) z miękkimi.

– Branża jest otwarta na wszystkie osoby, które chcą związać swoją przyszłość z finansami i bankowością, zdobyć konkretne doświadczenie w międzynarodowym środowisku, nabyć konkretne umiejętności i nauczyć się, jak administrować funduszami inwestycyjnymi – opowiada Damian Hejmo. Przede wszystkim liczy się umiejętność pracy w grupie oraz komunikatywność.

Równie ważna jest chęć do nauki, opanowanie, a także zdolności analityczne oraz umiejętność pracy pod presją czasu. W tej branży bowiem ogromne znaczenie ma terminowość w dostarczaniu wyników wszystkim specjalistom zaangażowanym w poszczególne etapy całego procesu administracyjnego.

– Wielu z naszych pracowników to jeszcze studenci, którzy nie są przyzwyczajeni do terminowości narzuconej przez klientów, dla których przygotowujemy fundusze – zaznacza Anna Miernik, Senior Associate w State Street Bank Polska. – Nie mamy drugiego czy trzeciego terminu jak na studiach. Pewna praca po prostu musi być wykonana w określonych widełkach czasowych, co może być na początku wyzwaniem dla wielu osób.

Z racji tego, że branża Fund Administration Support Services wymaga od młodego pracownika zagłębienia się w niemal zupełnie nowy obszar, organizacje od początku oferują programy szkoleniowe, które wprowadzają adepta także w dziedzinę księgowości funduszy. W tej branży niewątpliwie warto rozumieć, jak działają fundusze oraz regulacje rynkowe, znać rodzaje papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, chociaż wykształcenie stricte finansowe nie zawsze jest wymagane. Pracodawcy największy nacisk kładą na umiejętności analityczne i numeryczne kandydata.

– Z własnego doświadczenia mogę dodać, że lepsze poznanie i zrozumienie tego, jak funkcjonuje rynek, przełożyło się na efekty mojej pracy. Jeśli miałbym polecić jakiś kierunek dokształcania się dla świeżo zatrudnionej osoby, to na pewno będzie to obszar inwestowania na giełdzie, znajomość rynku funduszy inwestycyjnych oraz mechanizmu działania rynku finansowego – mówi Damian Hejmo.

Ścieżka kariery

To, jakiego tempa nabierze kariera księgowego funduszy, zależy od jego wyników pracy, zaangażowania, szybkości nauczenia się danych procesów, zdobycia nowych umiejętności oraz od gotowości i dojrzałości kandydata do objęcia nowej roli.

– Przejście z jednego stanowiska na drugie wymaga czasu. Jednak dla osób, które szybko uczą się i są zaangażowane, może to być naprawdę krótki okres – opowiada Damian Hejmo.

Kariera księgowego funduszy w wielu organizacjach zaczyna się od stanowiska Księgowy ds. Funduszy (ang. Fund Accountant). Następnym stopniem jest Starszy Księgowy ds. Funduszy (ang. Senior Fund Accountant), którego praca polega głównie na weryfikacji pracy wykonanej przez Księgowego ds. Funduszy oraz rozwiązywanie bardziej kompleksowych problemów. Na tym stanowisku pracownik musi już zdecydować, którą drogę wybiera – techniczną, w roli specjalisty, który posiada doskonałe umiejętności techniczne, czy liniową, związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Kolejne stanowisko zależy od obranej ścieżki, może to być albo specjalista operacyjny, albo kierownik zespołu. Dalsze stopnie mają już charakter managerski i wchodzą na kolejne etapy zaawansowania pod kątem zarządzania. Księgowi, którzy mają takie ambicje, mogą zarządzać nawet kilkudziesięcioosobowym zespołem jako Fund Accounting Managerowie czy Senior Fund Accounting Managerowie.

– Co jest bardzo istotne, nasza firma oferuje też możliwość zmiany działu, gdyby po pewnym czasie pracownik chciał zmienić obszar swojej pracy i spróbować czegoś innego – dodaje Damian Hejmo.

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

Ekspert: Damian Hejmo
Senior Fund Accounting Manager State Street Bank Polska

Od 11 lat związany z obszarem księgowości funduszy. Obecnie zarządza pionem Specjalistów Operacyjnych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Anna Miernik

Senior Associate, State Street Bank Poland

Redakcja: Co sprawiło, że zdecydowała się Pani na pracę w księgowości funduszy?

Anna Miernik: Już w trakcie moich studiów rozglądałam się za pracą związaną z moim kierunkiem i wiążącą się z finansami. Sektor finansów i bankowości prężnie działa w Polsce w ostatnich latach, gdyż wiele zagranicznych firm otworzyło tutaj swoje filie oferując nam dostępny i atrakcyjny rynek pracy. Dlatego też poszukując dobrego miejsca pracy z ofertą nastawioną na dalekosiężny rozwój postawiłam na korporację związaną z księgowością funduszy.

Jak przebiegała Pani dotychczasowa ścieżka kariery?

Praca w State Street jest moją pierwszą pracą w zawodzie, zaczęłam tutaj po obronie pracy licencjackiej na czwartym roku studiów, a moje wcześniejsze doświadczenia zawodowe nie były związane z branżą finansów. W trakcie studiów miałam też urlop dziekański, który spędziłam w Londynie, aby przez 1.5 roku podszkolić język angielski.

W State Street pracuję od listopada 2012 roku i zaczęłam od pierwszego stanowiska jakim jest Fund Accountant, czyli osoba odpowiedzialna za przygotowywanie wyceny funduszy. Następnie po niecałych dwóch latach zostałam promowana na stanowisko Senior Fund Accountant, czyli osobę, która zajmuje się sprawdzaniem. Na początku 2017 roku dostałam awans na pozycję Senior Associate, która już mniej zajmuje się dziennym procesem operacyjnym, a zarządza zespołem księgowych.

Czy studia w jakimś stopniu przygotowały Panią do wykonywania pracy?

Myślę, że tak. Pewne informacje ze studiów na pewno pozwoliły mi lepiej wdrożyć się w swoje obowiązki czy też przygotować do samego procesu rekrutacji, który za moich czasów składał się z trzech etapów. Z perspektywy czasu uważam jednak, że ukończenie finansowych kierunków nie jest kryterium koniecznym w celu podjęcia pracy w księgowości funduszy. Pracodawcy oferują bardzo szeroki zakres szkoleń dla pracowników, dzięki którym nawet ktoś spoza branży będzie w stanie podjąć pracę w środowisku funduszy inwestycyjnych. Przede wszystkim liczy się praktyka, chęć rozwoju a później także doświadczenie.

Co obecnie należy do Pana/i głównych zadań i zakresu obowiązków?

Obecnie jako bardziej doświadczona osoba na moim stanowisku zarządzam zespołem około 30 osób, z czego dla 9 jestem bezpośrednim przełożonym. Oprócz zarządzania ludźmi do moich obowiązków należy również monitorowanie dziennego procesu, terminowości i dokładności wykonywanych zadań oraz kontakt z zagranicznymi oddziałami naszej firmy. Zespoły zajmujące się księgowością funduszy są podzielone na dwie nasze lokalizacje: Kraków oraz Gdańsk. W związku z tym do zakresu moich obowiazków należy nie tylko opieka nad biznesem i ludźmi w Krakowie, ale również w Gdańsku. Ponadto biorę udział w wielu projektach oraz je koordynuje i wdrażam w swoim zespole.

Które z nich należą do Pani ulubionych?

Na pewno praca z ludźmi, pomaganie im w ich rozwoju zawodowym oraz udział w projektach, zwłaszcza tych bardziej złożonych, które przynoszą widoczne efekty w naszej dziennej pracy.

Czego nauczyła się Pani w pracy w State Street Bank Polska?

W trakcie wielu lat w State Street Bank Polska umocniłam swoje umiejętności miękkie, takie jak zarządzanie ludźmi, komunikacja, delegacja zadań i organizacja pracy. Dzięki codziennej współpracy z ludźmi napotykam wiele wyzwań, które wciąż mnie czegoś uczą i pozwalają się dalej rozwijać.

Czy ma Pani na swoim koncie jakiś ciekawy projekt? Na czym polegał?

Z ramienia swojego zespołu prowadziłam projekt, który dotyczył konsolidacji naszego największego klienta. Polegał na przejęciu do mojego luksemburskiego zespołu funduszy brytyjskich oraz irlandzkich wraz z osobami odpowiedzialnymi za ich wcześniejsze procesowanie. Było to dla mnie i dla mojego całego teamu bardzo duże wyzwanie, które trwało aż 6 miesięcy. Musieliśmy terminowo przenieść wszystkie procesy z trzech zespołów do jednego, wyszkolić dotychczasowych oraz nowych pracowników, wdrożyć nowy model wspólny dla wszystkich krajów i na nowo wypracować komunikację z naszymi biurami w UK oraz Irlandii.

Dlaczego praca księgowego funduszy może być ciekawa dla młodych ludzi?

Tylko księgowy funduszy widzi wszystkie procesy, które mają wpływ na fundusz i jego wartość rynkową. Osoba na tym stanowisku weryfikuje szereg komponentów mających wpływ na wycenę funduszu i kalkuluje jego dzienną wartość, która zostanie opublikowana na giełdzie. Daje to szeroki obraz tego, jak można inwestować pieniądze i co właściwie się z nimi później dzieje. Tym samym praca w księgowości uczy dokładności i skrupulatności i rozwija kreatywność.

Jakie są Pani plany zawodowe?

Moje plany są wciąż związane z firmą State Street, chciałabym dalej podążać ścieżką managerską, współpracować z ludźmi w Polsce i zagranicy oraz brać udział i koordynować kolejne projekty wewnątrz naszej organizacji.

Jak może wyglądać Pani dalsza ścieżka kariery?

Mam wiele ścieżek do wyboru, gdyż mogę rozwijać się w zarządzaniu ludźmi, prowadzeniu projektów bądź jako specjalista techniczny. Przede mną wciąż wiele wyzwań i wiele do nauczenia, więc nie zamykam się na nowe możliwości jakie oferuje State Street. Co najważniejsze, w każdym momencie mojej kariery mogę nią elastycznie zarządzać i zmieniać.

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: "Kariera w Finansach i Bankowości"

"Kariera w Finansach i Bankowości" to przewodnik stworzony z myślą o studentach i absolwentach, którzy chcieliby związać swoją przyszłość zawodową z sektorem finansowym – unikalne kompendium wiedzy o trendach w tej branży.

W Polsce branża funduszy inwestycyjnych jest nadal stosunkowo młoda, ale bardzo szybko się  rozwija. Oferuje świetne możliwości rozwoju oraz bardzo atrakcyjne wynagrodzenia.

Damian Hejmo, Senior Fund Accounting Manager, Assistant Vice President w State Street Bank Polska