Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
ACCA
ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która zrzesza profesjonalistów zajmujących się finansami, rachunkowością i zarządzaniem. Zobaczcie, jakie zmiany zaszły w przebiegu egzaminów ACCA w tym roku.

Założycielem ACCA był w 1904 r. Arthur Priddle, któremu przyświecała idea, by każdy, kto jest dość ambitny i zdolny, by zdać egzaminy, mógł zdobyć kwalifikację zawodową i wstąpić w szeregi stowarzyszenia. Po ponad 110 latach działalności organizacja zbudowała społeczność ponad 200 tys. członków i ponad 500 tys. studentów w prawie 180 krajach na świecie. Także w Polsce kwalifikacja ACCA cieszy się coraz większą popularnością wśród osób, które chcą wykazać się swoimi kompetencjami i wiedzą oraz uzyskać certyfikat rozpoznawalny na całym świecie.

Zdobycie kwalifikacji ACCA powoli staje się nie tylko przywilejem, lecz wręcz wymogiem w międzynarodowym świecie biznesu, ponieważ poza potwierdzeniem kompetencji biznesowych jest wyznacznikiem ambicji i chęci samodoskonalenia, a także może być otwarciem drogi do oczekiwanego awansu, wyższych zarobków czy globalnej kariery. Zdobycie kwalifikacji ACCA nie jest zastrzeżone wyłącznie dla finansistów. 

Dzięki niej nawet osoby spoza branży mogą uzyskać praktyczne kompetencje i wiedzę potrzebną do pracy w środowisku biznesowym. Na certyfikację powinni zwrócić uwagę jednak przede wszystkim profesjonaliści, którzy planują rozwój w kierunku rachunkowości managerskiej i finansowej czy analizy biznesowej, a także m.in. audytu i podatków. Kwalifikacja szczególnie pożądana jest na stanowiskach najwyższego szczebla, np. u dyrektorów finansowych.

Kursy, studia i szkolenia

Kwalifikację ACCA można zdobywać na kilka różnych sposobów – w ramach studiów (zarówno licencjackich czy magisterskich, jak i podyplomowych, gdzie studenci zyskują zwolnienia z egzaminów ACCA), ucząc się samodzielnie lub w ramach kursów oferowanych przez akredytowane firmy szkoleniowe (EY Academy of Business i BPP Professional Education). Szczególnie warte uwagi są studia „2 w 1” z akredytacją ACCA na wiodących uniwersytetach, które poza zdobyciem dyplomu prestiżowej uczelni oferują ceniony wśród pracodawców „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”.

Egzaminy

Dynamicznemu rozwojowi organizacji ACCA towarzyszy ciągła chęć ulepszania oferty dla członków i studentów pod względem merytorycznym, by odpowiadała potrzebom rynku i stanowiła odpowiedź na zmieniające się gwałtownie realia ekonomiczne i gospodarcze w świecie. Sylabus jest często aktualizowany przy udziale pracodawców, którzy na bieżąco weryfikują umiejętności potrzebne na rynku pracy.

W związku z tym, że nowe technologie coraz mocniej wpływają na sposób pracy pracowników branży finansowej, kompetencje cyfrowe stają się motywem przewodnim wszystkich egzaminów ACCA. Studenci uczą się np., jak zadbać o odpowiednie bezpieczeństwo dostępu do informacji czy – w przypadku obszaru Taxation – poznają najnowsze cyfrowe możliwości rozliczeń podatkowych. Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy: Applied Knowledge, Applied Skills i Strategic Professional. Rozpoczęcie nauki do egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills wymaga przynajmniej średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego, która to w zakresie słownictwa biznesowego rozwija się wraz z nauką do poszczególnych egzaminów ACCA. Pierwsze dwa poziomy, Applied Knowledge i Applied Skills, stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów.

– ACCA na bieżąco dostosowuje tematy do zmieniającego się otoczenia. Temat zmian technologicznych jest od kilku lat obecny w sylabusie ACCA, a organizacja dba, aby członkowie mieli dostęp do wiedzy o bieżących trendach. Zwłaszcza, jeżeli mają one wpływ na pracę finansistów – mówi Ireneusz Miski FCCA, CEO w SNTE. 

Poziom Strategic Professional stanowi rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Co ważne, wszystkie te zagadnienia wiernie odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy poprzez złożone studia przypadków. Rewolucyjną zmianą jest forma zdawania egzaminów, które od września 2020 r. dla wszystkich poziomów odbywają się wyłącznie komputerowo. Sesje egzaminacyjne dla poziomów Applied Skills (bez LW) i Strategic Professional odbywają się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, a do egzaminów z poziomu Applied Knowledge oraz LW można podejść w dowolnie wybranym terminie w trybie on demand (na życzenie).

Po zapisaniu się na egzamin trzeba udać się do wskazanego centrum egzaminacyjnego, gdzie na kursanta czeka komputer wyposażony w narzędzia biznesowe (arkusz kalkulacyjny, dokument prezentacji), na którym należy wykonać określone zadania egzaminacyjne w podanym limicie czasu. Chociaż celem studentów ACCA powinno być zdanie wszystkich egzaminów i zostanie członkiem ACCA, to już na poszczególnych etapach uzyskuje się dyplomy, które mają wymierną wartość na rynku, ponieważ poświadczają konkretną wiedzę z obszaru finansów – ACCA Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu 3 pierwszych egzaminów i ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu kolejnych 6 egzaminów.

Perspektywy rozwoju

Zdobycie kwalifikacji ACCA oraz spełnienie pozostałych warunków (czyli potwierdzenie co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w finansach oraz zaliczenie modułu szkoleniowego o etyce i kompetencjach profesjonalnych) umożliwia wstęp do elitarnego grona członków jednej z najlepszych organizacji branżowych na świecie. Od członków ACCA wymaga się, by nieustannie podnosili swoje kwalifikacje poprzez realizację programu CPD (Continuous Professional Development). Członkostwo w ACCA daje możliwość odbycia licznych szkoleń dotyczących zarówno technicznej wiedzy finansowej i rachunkowej, jak i umiejętności miękkich czy zastosowania technologii w branży finansowej. Uprawnia także do udziału w wielu spotkaniach organizowanych przez ACCA i partnerów, podczas których – poza pogłębianiem swojej wiedzy – uczestnicy mogą nawiązywać relacje z innymi członkami. Członkowie ACCA mają także dostęp do różnego rodzaju badań i analiz, np. dotyczących ewolucji funkcji finansowych (z uwzględnieniem roli Centrów Usług Wspólnych), czy regularnych raportów na temat sytuacji ekonomicznej świata.

– ACCA nie kończy się na otrzymaniu dyplomu po zdanych egzaminach – zaznacza Ireneusz Miski. – Każdy członek ACCA powinien rozumieć zmiany zachodzące w świecie, które mają wpływ na jego pracę. To z kolei wiąże się ze śledzeniem trendów, w tym technologicznych, aby móc reagować na przeobrażenia oraz kształtować je w zależności od potrzeb organizacji. 

Wywiad z Kamilą Gawarecką, która ubiega się o kwalifikację ACCA 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Ireneusz Miski
Prezes zarządu SNTE

Od ponad 20 lat związany z branżą finansową oraz technologiczną. Przeszedł ścieżkę od asystenta do prezesa wielkiej korporacji, aby w wieku 40 lat zacząć biznes od nowa. Wykładowca MBA.

ACCA pomaga zrozumieć, jak prawidłowo należy patrzeć i oceniać biznes i organizację od strony finansowej. Do tego przygotowuje przyszłych CFO jako liderów w firmach, którzy powinni mieć wpływ na kształtowanie biznesu i aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu firm.

Ireneusz Miski FCCA, Prezes zarządu w SNTE
 

PEŁNA LISTA EGZAMINÓW ACCA:

APPLIED KNOWLEDGE
• Accountant in Business (AB)
• Management Accounting (MA)
• Financial Accounting (FA)

APPLIED SKILLS
• Corporate and Business Law (LW)*
• Performance Management (PM)
• Taxation (TX)*
• Financial Reporting (FR)
• Audit and Assurance (AA)
• Financial Management (FM)

STRATEGIC PROFESSIONAL

Essentials (obowiązkowe):
• Strategic Business Reporting (SBR)

Options (dwa do wyboru):
• Advanced Financial Management (AFM)
• Advanced Performance Management (APM)
• Advanced Taxation (ATX)
• Advanced Audit and Assurance (AAA)

* dostępne również w wariantach lokalnych lub regionalnych