Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Biegły rewident. Wywiad z Michałem Nowakiem
Michał Nowak, Senior III w Dziale Audytu Ogólnego w Mazars opowiada o tym, dlaczego chce zdobyć tytuł biegłego rewidenta oraz jak przebiega jego nauka do egzaminów.

Redakcja: Dlaczego zdecydował się Pan zdobyć tę kwalifikację?

Michał Nowak, Senior III w Dziale Audytu Ogólnego w Mazars: Jednym z zadań biegłego rewidenta jest zapewnienie, że audytowane sprawozdania finansowe i inne informacje finansowe są rzetelne i nie wprowadzają użytkowników zewnętrznych w błąd. Aby właściwie rozumieć proces badania sprawozdania finansowego, niezbędne jest zrozumienie tego procesu, a postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta pozwala na zdobycie teoretycznej podstawy do zadań realizowanych w ramach pracy zawodowej.

Co więcej, uzyskanie kwalifikacji biegłego rewidenta może stanowić dodatkowe potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, a także umożliwia rozwijanie kariery zawodowej w innych kierunkach niż tylko bezpośrednio związanymi z rewizją finansową. Dodatkową motywację stanowi prestiż związany z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego.

Czy wiele osób z Pana branży posiada taką kwalifikację?

Kwalifikacja biegły rewident jest niezbędna do uzyskania uprawnień umożliwiających przeprowadzanie czynności rewizji finansowej. Wiele osób pracujących w branży audytorskiej albo posiada już tę kwalifikacje, albo jest w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.

Jak przygotowuje się Pan do egzaminów? Jak bardzo angażujące jest przygotowanie do egzaminu?

Zwykle rozpoczynam przygotowania do egzaminu około 1-2 miesiące przed terminem egzaminu. Taki czas wydaje mi się wystarczający ze względu na łączenie przygotowań z pracą zawodową. W trakcie przygotowań do egzaminu korzystam z literatury przedmiotu, która odpowiada zakresowi poszczególnych egzaminów, a także ze szkoleń. Przygotowywanie się do egzaminów jest angażujące, ponieważ pozytywny wynik egzaminu wymaga zdobycia szczegółowej wiedzy.

Czy pamięta Pan, jakie zadanie na egzaminie sprawiło Panu dotąd największą trudność?

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta składa się z 10 egzaminów z wiedzy, praktyki i aplikacji (lub tylko aplikacji) i egzaminu dyplomowego. W mojej ocenie jednym z trudniejszych jest egzamin z ekonomii i kontroli wewnętrznej ze względu na szeroki zakres zagadnień wchodzących w jego skład, a także egzamin z finansów i zarządzania finansami, w szczególności w zakresie regulacji dotyczących wymogów kapitałowych banków, instytucji finansowych i zakładów ubezpieczeń. Obszar ten jest uregulowany na poziomie Unii Europejskiej oraz na poziomie krajowym i egzamin wymaga szczegółowego zrozumienia tych zagadnień.

Co może być pomocne w przygotowywaniu się do egzaminu?

Ucząc się do egzaminu, warto korzystać z dedykowanych szkoleń organizowanych przez firmy szkoleniowe oraz z literatury dotyczącej zagadnień wskazanych przez Komisję Egzaminacyjną PIBR do poszczególnych egzaminów. Dodatkowo na stronie PIBR udostępniane są przykładowe egzaminy z poszczególnych przedmiotów, z których można skorzystać w trakcie nauki.

Jak przygotowanie do uzyskania tej kwalifikacji przydaje się w Pana pracy?

Przygotowywanie do egzaminów pozwala na uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy niż ta zdobyta podczas studiów na kierunkach związanych z rachunkowością i rewizją finansową.

W pracy w audycie w dużej mierze wykorzystuje się wiedzę teoretyczną zdobytą w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta, która pozwala na zrozumienie sensu i przyczyn, dla których wykonuje się określone procedury w trakcie badania sprawozdania finansowego.

Jakie perspektywy zawodowe otwierają się po uzyskaniu kwalifikacji biegły rewident?

Pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta i wpis do rejestru biegłych rewidentów uprawnia do realizowania czynności rewizji finansowej przewidzianych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Czynnościami rewizji finansowej są takie usługi jak m.in. badanie i przeglądy sprawozdań finansowych. Biegły rewident jest postrzegany na rynku pracy jako ekspert, w związku z czym może świadczyć również inne usługi, takie jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe, przygotowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych. Dodatkowo uprawnienia biegłego rewidenta ułatwiają w przyszłości pracę jako główny księgowy czy dyrektor finansowy.

Czy planuje Pan zdobyć jeszcze jakieś kwalifikacje?

Obecnie moim priorytetem jest zakończenie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Natomiast zastanawiam się nad zdobyciem w przyszłości również kwalifikacji ACCA.

Jakie egzaminy zdał Pan do tej pory?

Dotychczas zdawałem egzaminy dotyczące takich zagadnień jak m.in. ekonomia i kontrola wewnętrzna, rachunkowość finansowa, finanse. Egzaminy na biegłego rewidenta organizowane przez Komisję Egzaminacyjną Polskiej Izby Biegłych Rewidentów są wymagające i niezbędnym jest opanowanie zagadnień wchodzących w zakres poszczególnych egzaminów w znaczącym stopniu. Każdy egzamin składa się z 2-3 bloków tematycznych, dla których wymagane jest zdobycie 60% liczby punktów ogółem. W każdym bloku tematycznym znajdują się pytania testowe i zadania sytuacyjne. Za błędną odpowiedź w pytaniach testowych otrzymuje się punkt ujemny.

Dziękuję za rozmowę. 

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Michał Nowak
Senior III w Dziale Audytu Ogólnego Mazars