Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
CIMA
Kwalifikacja CIMA, uznawana globalnie za najbardziej aktualny program finansowy dla osób poszukujących kariery w biznesie, jest doskonałą odpowiedzią na zmiany w zakresie wymaganych od nich kompetencji. Zobaczcie, jaka jest droga do zdobycia tej kwalifikacji.
Fot. Unsplash

Rachunkowość zarządcza jest jedną z dynamiczniej rozwijających się gałęzi doradztwa biznesowego, a specjaliści z tej dziedziny pełnią coraz ważniejsze funkcje w swoich organizacjach. Założony w 1919 roku Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) jest czołową i jednocześnie największą organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej, liczącą ponad 228 000 członków i studentów w 179 krajach. CIMA jest także częścią Association of International Certified Professional Accountants – instytucji utworzonej wspólnie z American Institute of CPAs (AICPA), zrzeszającej ponad 657 000 finansistów z całego świata, czyli niemal 24% populacji kadry finansowej.

Specjaliści z dyplomem CIMA pracują w samym sercu biznesu. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami, nieustannie aktualizując swój program nauczania, aby być pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu w dziedzinie finansów. Kwalifikacja, przez to, że łączy aspekty biznesu i rachunkowości, stanowi zbiór profesjonalnych narzędzi niezbędnych do podejmowania strategicznych i operacyjnych decyzji biznesowych i doskonale przygotowuje do pracy w branży finansowej bez względu na poziom obejmowanego stanowiska. Kwalifikacja od lat cieszy się wysoką renomą, co sprawia, że osoby z jej uprawnieniami są chętnie zatrudniane zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym czy non-profit.

– Studenci CIMA uczą się języka świata finansów, aby w przyszłości móc podejmować właściwe decyzje biznesowe w organizacjach. Osoby legitymujące się dyplomem CIMA są świetnie przygotowanymi ekspertami, których poszukuje nie tylko lokalny rynek pracy, lecz także globalny. Kwalifikacja specjalisty ds. rachunkowości zarządczej otwiera możliwości zatrudnienia w wielu sektorach gospodarki – tłumaczy Robert Jasiński, Członek Zarządu w Track Tec S.A.

Odpowiedź CIMA na zachodzące zmiany

Cyfryzacja i automatyzacja zmieniają na stałe sposób funkcjonowania działów finansowych. To duże wyzwanie, ale i szansa, ponieważ nowe technologie ułatwiają specjalistom ds. finansów wejście w rolę partnerów biznesowych zapewniających doradztwo i wsparcie w organizacjach. Wpływ nowych technologii na świat biznesu wymaga od nich jednak przygotowania się do nowych sposobów pracy. Dlatego sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA jest stale dostosowywany do wymogów przyszłości finansów i obejmuje tematykę m.in. umiejętności cyfrowych, technologii blockchain, sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwa.

Dzięki decyzji podjętej przez CIMA w 2019 roku o zniesieniu wszystkich opłat za zwolnienia z egzaminów studenci, którzy posiadają odpowiedni stopień naukowy lub kwalifikacje, nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Co więcej, w związku z pandemią COVID-19 CIMA od maja 2020 r. umożliwia zdalne zdawanie egzaminów, stwarzając alternatywną ścieżkę zdobycia kwalifikacji i będąc tym samym pierwszą organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości w Polsce, która zdecydowała się na takie rozwiązanie.

– Było to dla CIMA szczególnie ważne, gdyż członkowie i studenci CIMA dysponują nieocenionymi umiejętnościami i mogą odegrać istotną rolę w opracowywaniu scenariuszy i strategii biznesowych, które pomogą organizacjom maksymalizować wartość, minimalizować ryzyka, a przede wszystkim przetrwać obecne niepewne czasy – tłumaczy Robert Jasiński.

Zakres wiedzy

Wymagania stawiane ubiegającym się o dyplom CIMA składają się z trzech filarów: Enterprise (E, przedsiębiorstwo), Performance (P, efektywność) i Financial (F, finanse). Program każdego z tych obszarów podzielony jest na trzy kolejne poziomy: operacyjny, zarządzania i strategiczny. Taki układ ma na celu zachęcenie studentów do ciągłego angażowania się w rozwój na każdym z tych poziomów. Dla każdego z etapów przewidziany jest osobny egzamin oraz dyplom po jego ukończeniu.

– Studenci i członkowie CIMA wychodzą poza klasycznie pojęte finanse i potrafią zrozumieć zależności zachodzące pomiędzy poszczególnymi procesami czy też funkcjami w ramach organizacji, zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym. Patrzą zatem na kwestie finansowe i biznesowe z szerszej perspektywy. Co więcej, rozumieją, na czym polega nie tylko controlling czy też rachunkowość zarządcza, ale również HR, marketing, zarządzanie łańcuchem dostaw czy też IT. Taka szeroka znajomość organizacji umożliwia monetyzację procesów, a następnie ich optymalizację – przekonuje Robert Jasiński.

Czas trwania

Studenci, którzy łączą naukę z pracą zawodową, zazwyczaj poświęcają na zdobycie kwalifikacji od dwóch do czterech lat. CIMA daje słuchaczom swobodę zdawania egzaminów i dostosowania tempa nauki do ich indywidualnych potrzeb. Kandydaci mogą w każdej chwili przerwać proces certyfikacyjny, a następnie powrócić do zdawania egzaminów w dogodnym dla nich terminie. Można przygotować się do nich w trybie eksternistycznym, skorzystać z kursów dostępnych online lub z kursów przygotowawczych oferowanych przez akredytowane ośrodki szkoleniowe. Wszystkie egzaminy przeprowadzane są metodą komputerową.

Do tzw. testów obiektywnych (Objective Tests; OT) kandydaci przystępują na żądanie, czyli w dowolnym czasie, zaś do egzaminów wieńczących każdy poziom (Case Studies; CS), opartych na studium przypadku konkretnej firmy, podchodzić można w czterech sesjach w roku.

– Uzyskanie tytułu CGMA wiąże się ze wszechstronną znajomością różnych obszarów działalności biznesowej. Pozyskana wiedza świetnie sprawdzi się dla przedstawicieli szerokiego wachlarza branż i stanowisk. Jest solidnym fundamentem nie tylko dla kontrolera finansowego, kierownika działu analiz, specjalisty ds. finansów, lecz także dla pozycji C-level, w szczególności dla CFO, a nawet CEO – mówi Robert Jasiński.

Perspektywy rozwoju

Po uzyskaniu kwalifikacji CIMA, czyli przejściu czterech poziomów, z których dwa można zrealizować już w trakcie studiów, zostaje się członkiem Instytutu oraz otrzymuje tytuł Chartered Global Management Accountant (CGMA). Od października CIMA umożliwia także w Europie korzystanie z CGMA Finance Leadership Program (CGMA FLP) – platformy e-learningowej, której zakres merytoryczny obejmuje sylabus Kwalifikacji Profesjonalnej CIMA. Ta nowa, cyfrowa ścieżka do zdobycia tytułu CGMA poprzez naukę i egzaminy online to odpowiedź na zmieniający się charakter edukacji biznesowej.

Do korzyści wynikających z uzyskania dyplomu CIMA zalicza się m.in. możliwość dołączenia do elitarnej społeczności profesjonalistów zarządzających światowymi finansami, zdobycia gruntownej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania finansami, pozyskania umiejętności strategicznego myślenia i podejmowania decyzji oraz rozumienia skomplikowanych procesów biznesowych. Kwalifikacja może też otwierać drzwi do międzynarodowej kariery dzięki temu, że jest globalnie uznawanym standardem jakości i stanowi potwierdzenie nie tylko doskonałej wiedzy z zakresu biznesu, lecz także biegłej znajomości języka angielskiego.

Dyplom CIMA jest dobrym wyróżnikiem na rynku pracy. Co więcej, w miarę postępów w zdobywaniu kwalifikacji wynagrodzenie kandydatów może zacząć rosnąć już od momentu rozpoczęcia nauki, co – jak pokazują badania – może oznaczać wzrost nawet o 86% w perspektywie 10 lat. 

Źródła:

  • „Goldman Recruitment Salary Survey 2019”, 2019.
  • „Future of Finance”, CIMA, 2019.  

Wywiad z Elizą Le-Burdą, która posiada kwalifikację CIMA

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Robert Jasiński
Członek Zarządu Track Tec S.A.

Senior Executive z 25-letnim międzynarodowym doświadczeniem w branży Oil & Energy (PKN Orlen – notowany na liście Fortune 500) i telekomunikacyjnej (Orange, Netia) oraz audycie (firmy z wielkiej czwórki). Posiada doświadczenie w maksymalizacji wartości biznesowej w oparciu o: realizację strategii biznesowej, ciągły rozwój, nadzór nad spółkami zależnymi, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, fuzje i przejęcia, integrację po przejęciu, transformację biznesową, zarządzanie zmianą, restrukturyzację i programy optymalizacyjne.

Fot. Unsplash

Fot. Unsplash

Tytuł CGMA jest nie tylko potwierdzeniem posiadanych wysokich kompetencji i umiejętności, lecz także oznaką profesjonalizmu i zaangażowania – cech cenionych w oczach pracodawców.

Robert Jasiński, Członek Zarządu w Track Tec S.A.
 

PEŁNA LISTA EGZAMINÓW CIMA:

CERTIFICATE LEVEL
• BA1 Fundamentals of Business Economics
• BA2 Fundamentals of Management Accounting
• BA3 Fundamentals of Financial Accounting
• BA4 Fundamentals of Ethics, Corporate Governance and Business Law

Certyfikat: CIMA Certificate in Business Accounting (tytuł: CIMA Cert BA)

OPERATIONAL LEVEL
• E1 Managing Finance in a Digital World
• P1 Management Accounting
• F1 Financial Reporting

Dyplom: CIMA Diploma in Management Accounting (tytuł: CIMA Dip MA)

MANAGEMENT LEVEL
• E2 Managing Performance
• P2 Advanced Management Accounting
• F2 Advanced Financial Reporting

Dyplom: CIMA Advanced Diploma in Management Accounting (tytuł: CIMA Adv Dip MA)

STRATEGIC LEVEL
• E3 Strategic Management
• P3 Risk Management
• F3 Financial Strategy

Assessment of practical experience requirements (PER) = Tytuł CGMA® oraz członkostwo w CIMA (ACMA/FCMA)