Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Audyt
Transformacja, digitalizacja, automatyzacja procesów – to trzy trendy, które w największym stopniu dotykają dzisiaj branżę audytu, wpływają na charakter pracy audytorów i kształtują przyszłość tego zawodu. Sprawdźcie, jak zmieniły się obowiązku audytora wskutek rozwoju nowych technologii i jakie ścieżki kariery oferuje dziś ten obszar.

– Gdy zaczynałam pracę, audytor potrzebował jedynie kartki, długopisu i kalkulatora. Pamiętam, jak w zamkniętej salce przez kilka dni dokonywałam uzgodnień kont do sprawozdania finansowego na wydrukowanym zestawieniu obrotów i sald, przepisując kolejne numery. Dziś te procesy można wykonać w kilka godzin – wspomina Agnieszka Talik, Partner w dziale Audytu w EY. – Praca, która jest powtarzalna, została zautomatyzowana, przez co możemy skupić się na analizie danych i ryzykownych, kluczowych aspektach, które wymagają profesjonalnego osądu lub interpretacji zasad rachunkowości.

Automatyzacja w audycie dotyczy przede wszystkim części procedur rutynowych. Możliwość uzyskania danych zebranych w ustrukturyzowany sposób pozwala audytorom na kompleksowe i całościowe spojrzenie na procesy biznesowe poszczególnych klientów. Dzięki nowym narzędziom i programom komputerowym, audytorzy mogą pracować sprytniej i sprawniej niż kiedyś – przeprowadzać skomplikowane analizy, śledzić korelacje i przepływy transakcji od początku do końca procesu. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, rozwijane zarówno globalnie, jak i lokalnie, wykonują już podstawową obróbkę danych i dostosowują je do formatu, który pozwala na podejmowanie prac analitycznych przez poszczególnych członków zespołu. Dalszy rozwój w tym kierunku jest nieunikniony, ponieważ także wymogi krajowe narzucają pewne standardy, które prowadzą audyt w stronę cyfryzacji.

– Dużym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie audytorzy jest spełnienie wymagań regulatora dotyczących jakości naszej pracy. Musimy kłaść nacisk na poprawne, rzetelne wykonywanie zadań według krajowych standardów badania. Tymczasem środowisko, w którym pracujemy, jest bardzo dynamiczne, co wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie spółek, jak i całą branżę audytorską – mówi Agnieszka Talik.

Chociaż na przestrzeni lat zmienia się wiele, audytorom wciąż przyświeca ten sam nadrzędny cel – dostarczanie wiarygodnych informacji interesariuszom oraz niezależna kontrola i rzetelna ocena działania całej firmy i wszystkich kluczowych, wewnętrznych procesów. Audytorzy weryfikują sprawozdania finansowe i transakcje oraz dokonują ich kompleksowej analizy. Stają się partnerami biznesowymi, którzy doradzają i pomagają spółkom w wypracowaniu najlepszych rozwiązań.

– Praca w audycie to praca z ludźmi, zarówno po stronie zespołów finansowych, kierownictwa w spółkach, jak i po stronie zespołów audytowych – wskazuje Agnieszka Talik. – Nawiązanie kontaktu i budowanie relacji z klientem pozwala lepiej poznać daną firmę i jej branżę. Trudno zrozumieć specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa i procesy, które w nim zachodzą, jeśli nie wychodzimy poza pracę z liczbami czy dokumentami. Przykładowo gdy audyt dotyczy spółki z branży produkcyjnej, to możliwość przyjrzenia się procesowi produkcji w fabryce jest ciekawym doświadczeniem i szansą na zdobycie cennej wiedzy merytorycznej związanej z zakresem działalności danej firmy.

Poszukiwane umiejętności

Spośród różnych cech, najbardziej pożądaną u pracownika działu audytu jest ciekawość i chęć poszerzania wiedzy.

– Audyt nie jest monotonny. Zmieniająca się sytuacja polityczna czy gospodarcza mają wpływ zarówno na spółki, które audytujemy, jak i na naszą profesję, dlatego u kandydatów ceniona jest chęć uczenia się i otwartość na zmiany – wskazuje Agnieszka Talik.

Pracę w audycie można zacząć tuż po ukończeniu studiów lub jeszcze w ich trakcie. Kierunek studiów nie ma większego znaczenia. Osoby, które chciałyby sprawdzić się w audycie czeka na starcie szereg szkoleń technicznych, merytorycznych czy przygotowujących do korzystania z określonych narzędzi. Dobrą okazją, by poznać specyfikę pracy w tej branży może być również udział w konkursach organizowanych przez firmy konsultingowe, np. Audit OdyssEY.

– Znajomość języka angielskiego w pracy audytora jest ważna i powoli staje się wymogiem, ponieważ coraz częściej jest to wiodący język komunikacji z klientem, jak również w ramach międzynarodowych zespołów. – Audytor powinien mieć też zdolność wyciągania wniosków i rozumienia złożonych procesów funkcjonowania spółek. Ważne jest dążenie do osiągania zamierzonych celów, niepoddawanie się i dbanie o swój rozwój – dodaje Agnieszka Talik.

Ścieżki kariery

Standardowa ścieżka kariery w audycie wiedzie przez stanowiska: asystent, konsultant, starszy konsultant, młodszy manager, manager, starszy manager i partner. Do tego dodatkowo można wyróżnić w audycie trzy główne specjalizacje, które otwierają dalsze możliwości rozwoju:

  • audyt ogólny, w którym wykonuje się badania sprawozdań finansowych spółek z różnych branż – produkcyjnej, handlowej, działalności usługowej czy branży nieruchomościowej,
  • audyt sprawozdań finansowych instytucji finansowych – w którego zakres wchodzą banki, ubezpieczyciele, instytucje kredytowe czy fundusze inwestycyjne,
  • audyt centrów usług wspólnych, który skupiony jest na międzynarodowej współpracy z dużymi korporacjami.

Do tego osoby, które są zafascynowane przepisami ustawy o rachunkowości czy międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, i chciałby poszerzać swoją wiedzę merytoryczną w tym kierunku, mogą znaleźć miejsce w zespole wsparcia technicznego dla zespołów audytowych.

– Żeby znaleźć się w kluczowej dla siebie roli, należy przejść przez poszczególne szczeble ścieżki rozwoju. Wraz z nabywaniem doświadczenia, budujemy swój warsztat merytoryczny, techniczny, rozwijamy swoje umiejętności miękkie i budujemy relacje z naszymi klientami – opowiada Agnieszka Talik.

Do najważniejszych kwalifikacji w pracy audytora, które otwierają wiele możliwości kariery w branży, zalicza się ACCA i kwalifikację biegłego rewidenta.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Agnieszka Talik
Partner w dziale Audytu EY

"Audyt to obszar zawodowy pozbawiony rutyny. Wymaga ciągłej nauki i poszerzania wiedzy z przeróżnych obszarów – finansów, rachunkowości, podatków czy prawa, a do tego daje możliwość poznania od podstaw mechanizmów funkcjonowania różnych branż".

Agnieszka Talik, Partner w dziale Audytu w EY