Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Quant
Kim jest quant? Pod tą tajemniczą nazwą kryje się bardzo ciekawy zawód, który wykonują osoby często pałające miłością do matematyki i statystyki. Dowiedzcie się, co leży w zakresie obowiązków quanta i kto najlepiej odnajdzie się w tej roli.

Quant – czy inaczej – analityk ilościowy, interpretuje duże zasoby danych i, posługując się różnymi metodami, sprawdza poprawność modeli, które te dane wykorzystują, a także stara się odpowiednio zrozumieć wyniki i je zinterpretować.

W ramach projektów, które są realizowane przez firmy konsultingowe dla klientów, quanci tworzą rozwiązania odpowiadające konkretnemu zapotrzebowaniu. Ich praca koncentruje się na doprecyzowaniu z klientem oczekiwanych rezultatów, zdefiniowaniu odpowiedniego rozwiązania merytorycznego i jego implementacji w postaci nowego produktu lub też dostosowaniu już istniejącego tak, by dostarczył oczekiwanych wyników. W końcowej części projektu kluczowa jest odpowiednia interpretacja i podsumowanie uzyskanych rezultatów oraz ich dokumentacja.

– Jako typowy przykład takiego projektu mogę wskazać budowę modelu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W pierwszej kolejności zaproponowaliśmy postać modelu, zdefiniowaliśmy dane niezbędne do wyznaczenia jego parametrów i w końcu na podstawie przekazanych danych oszacowaliśmy parametry w Pythonie. Ostatecznie też zaaplikowaliśmy ten model otrzymując finalne wyniki. W tym przypadku model dotyczył rezerwy na straty związane z portfelem hipotek franków szwajcarskich, finalnym wynikiem była zatem wysokość straty. Był to temat niezwykle aktualny w sektorze bankowym, z ciekawym podłożem merytorycznym oraz implementacyjnym – mówi Szymon Turkowski, Dyrektor w zespole Quant and Risk Advisory w Mazars.

Oprócz pracy dla klientów, quanci realizują też wewnętrznie tzw. projekty developmentowe. Odważne pomysły przekształcają w konkretne rozwiązania, które są następnie oferowane klientom. W tym aspekcie praca specjalistów przybiera charakter bardziej kreatywny, gdyż sami definiują docelowy rezultat, a następnie dążą do jego realizacji.

– Często zdarza się, że klienci zainteresowani są wsparciem naszych specjalistów w ich projektach wewnętrznych. Wówczas nasi konsultanci są włączani, na jakiś czas, do zespołu projektowego klienta i realizują razem z jego pracownikami określone zadania – dodaje Szymon Turkowski.

Na zawód quanta pozytywnie wpływa rozwój możliwości technicznych. Quanci mają dostęp do coraz większej liczby danych, bardziej pojemnych przestrzeni dyskowych oraz silniejszych mocy obliczeniowych, dzięki czemu mogą tworzyć nowe algorytmy, stosować nowatorskie techniki lub korzystać z tych bardziej wymagających.

– Odwieczną zmorą quantów jest kwestia jakości danych. Często w projektach 70-80% czasu jest związane z przygotowaniem i czyszczeniem danych. Bywa, że jedynym celem niektórych projektów jest poprawa jakości danych czy przeprowadzenie analiz wskazujących, które z nich są nieprawidłowe. Im więcej przetwarzanych danych, tym wyzwanie będzie większe. W tym zakresie widać duży potencjał automatyzacji oraz zagadnień EDA (Exploratory Data Analysis), do których opracowania potrzeba osób o kompetencjach quanta – wskazuje Szymon Turkowski.

Poszukiwane umiejętności

W pracy quanta przydatne są cechy takie jak uporządkowanie, dokładność, dociekliwość, umiejętność opowiadania o tym, nad czym się pracuje oraz łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi.

– Korzystanie ze złożonych algorytmów, często zaszytych w zewnętrznych bibliotekach, powoduje, że wyjaśnienie merytoryczne sposobu dojścia do uzyskanych wyników może być trudne. Zwłaszcza wtedy, gdy odbiorca nie jest specjalistą w obszarze statystyki i, co więcej, nie akceptuje rozwiązań i analiz, których nie rozumie. Dlatego cechą dobrego quanta jest umiejętność prostego i zrozumiałego wyjaśnienia, w jaki sposób wyniki zostały osiągnięte i co oznaczają – tłumaczy Szymon Turkowski.

Quantem może zostać każdy, kto posiada odpowiednie kompetencje. W roli tej najlepiej odnajdują się absolwenci tych kierunków studiów, w których programach znajdują się przedmioty z silnym podłożem matematycznym. Dobrymi przykładami są: matematyka, analiza danych, metody ilościowe, ekonometria i informatyka, a także fizyka, biologia czy elektronika.

Do podstawowych wymagań wobec kandydatów do pracy w tym zawodzie zalicza się znajomość podstaw matematyki, statystyki oraz programowania. Mile widziana bywa znajomość określonych środowisk/ języków programowania, np. R, Python, SQL.

– Przede wszystkim oczekiwana jest chęć szybkiego pozyskiwania wiedzy i otwartość na nowe rozwiązania. Trzeba też lubić spędzać dużo czasu przed komputerem w kodzie – mówi Szymon Turkowski.

Ścieżki kariery

W firmach konsultingowych ścieżka kariery quantów wiedzie przez stanowiska: Junior Consultant, Consultant, Senior Consultant, gdzie każde z nich może mieć dodatkową gradację. Następnie są stanowiska kierownicze i eksperckie. Ścieżka ekspercka dedykowana jest osobom, które bardziej interesuje dzielenie się wiedzą i realizacja ambitnych projektów niż sprzedaż i zarządzanie zespołem.

– Mój zespół Risk & Quant Advisory w Mazars rozwijamy dopiero od kilku miesięcy, dlatego panuje w nim start-upowa atmosfera. To też sprawia, że stanowiska mają nieco mniejsze znaczenie, a liczą się pomysły, zaangażowanie i realny wkład pracowników w rozwój zespołu – wskazuje Szymon Turkowski.

Stałe dokształcanie się i śledzenie trendów jest pożądane we wszystkich zawodach, ale dla quantów jest to wręcz konieczność. Jest to konsekwencją stale rozwijających się narzędzi pozwalających na coraz lepsze lub bardziej efektywne realizowanie zadań.

– Warto w tym kontekście śledzić nowinki technologiczne w zakresie rozwoju dostępnych narzędzi i bibliotek wykorzystywanych w analizie danych oraz rozwoju samych języków programowania. Dobrze jest też pogłębiać wiedzę na temat zagadnień optymalizacji (np. kwestii partycjonowania i indeksowania baz danych, złożoności przeliczeń) oraz struktur programistycznych charakterystycznych dla danego języka. Ich znajomość pozwala znacząco zredukować czasy obliczeń i zwiększyć przejrzystość kodów, co poprawia komfort analiz i redukuje liczbę błędów – zaznacza Szymon Turkowski.

Dodatkowo mile widziana jest wiedza biznesowa oraz certyfikaty branżowe. W przypadku tematu zarządzania ryzykiem i instytucji finansowych najbardziej rozpoznawalne są certyfikaty takie jak: CFA, FRM, PRM, licencja doradcy inwestycyjnego lub aktuariusza.

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Szymon Turkowski
Dyrektor w dziale Financial Services Audit and Advisory, lider zespołu Quant and Risk Advisory Mazars

"Praca quanta jest ciekawa i, w przypadku konsultingu, niezwykle różnorodna. Daje dużą satysfakcję wtedy, gdy uzyskuje się ciekawe wyniki, zrozumie się dogłębnie dany temat lub zrealizuje wyzwanie, które z początku wydaje się trudne do zaimplementowania".

Szymon Turkowski, Dyrektor w dziale Financial Services Audit and Advisory, lider zespołu Quant and Risk Advisory w Mazars