Temat tygodnia
Najbardziej pożądane stanowiska i kompetencje w 2023 roku
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
ACCA
ACCA to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która od prawie 120 lat kształci, a następnie zrzesza, profesjonalistów odpowiedzialnych za finanse, rachunkowość i zarządzaniem finansami.

The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) to jedna z największych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych organizacji, która od prawie 120 lat kształci, a następnie zrzesza, profesjonalistów odpowiedzialnych za finanse, rachunkowośc i zarządzaniem finansami.  

Od momentu powstania w 1904 roku celem organizacji jest zapewnienie szerokiego dostępu do profesji, nieodłącznie kierując się zasadami inkluzywności i różnorodności. Obecnie stowarzyszenie zgromadziło i aktywnie wspiera społeczność ponad 247 tys. członków oraz 526 tys. studentów (osoby w trakcie zdawania egzaminów i uzyskiwania kwalifikacji ACCA) w 181 krajach na całym świecie, w tym ponad 2200 członków i 4700 studentów w Polsce. 

Kwalifikacja ACCA cieszy się dużą popularnością wśród osób, które chcą wykazać się kompetencjami (wiedzą i umiejętnościami) spełniącymi jednolite globalnie kryteria ACCA oraz uzyskać dla nich międzynarodowe rozpoznanie i uznanie. Nie inaczej jest w Polsce - także w naszym kraju zdobycie kwalifikacji ACCA staje się wymogiem w świecie biznesu. Posiadanie tej afiliacji jest nie tylko potwierdzeniem kompetencji biznesowych i menadżerskich, lecz także oznaką ambicji i chęci samodoskonalenia, dzięki czemu może otwierać drogę do oczekiwanego awansu, wyższych zarobków czy międzynarodowej kariery.  

Świadczyć może o tym chociażby sieć ponad 120 Akredytowanych Pracodawców ACCA w Polsce (ACCA Approved Employers), czyli firm, które nie tylko preferują zatrudnianie studentów i członków ACCA, ale też aktywnie wspierają swoich pracowników, finansowo i niefinansowo, w uzyskaniu i utrzymaniu kwalifikacji.  

– Obecnie w sektorze Global Business Services obserwujemy znaczny wzrost popytu na specjalistów w zakresie zaawansowanej księgowości, kontroli wewnętrznej czy też raportowania finansowego. Kwalifikacje ACCA są dla pracodawcy dowodem na wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, która dodatkowo jest poparta kilkuletnią praktyką, a coraz większy odsetek stanowisk wymaga posiadania kwalifikacji międzynarodowych już na początku kariery – komentuje Piotr Laszczak, FCCA, Globalny Dyrektor ds. Kontroli Finansowych w Shell Polska, członek zarządu.   

Zdobycie kwalifikacji ACCA nie jest zastrzeżone wyłącznie dla osób z wykształceniem czy doświadczeniem z zakresu finansów czy rachunkowości. Wręcz przeciwnie - praktyczne kompetencje i wiedzę potrzebną do pracy w środowisku biznesowym mogą od podstaw uzyskać także osoby spoza branży. Niemniej ACCA powinny zainteresować się przede wszystkim osoby, które planują rozwój w kierunku rachunkowości menadżerskiej i finansowej, analizy biznesowej, zarządzania, czy też audytu i podatków. Kwalifikacja szczególnie pożądana jest na stanowiskach najwyższego szczebla, np. u dyrektorów finansowych.  

Kursy, studia, szkolenia

Kwalifikację ACCA można zdobywać na kilka różnych sposobów: w ramach kierunków akredytowanych przez ACCA (zarówno na studiach na poziomie licencjackim, magisterskim, jak i podyplomowym), po ukończeniu których studenci uzyskują zwolnienia z części egzaminów ACCA; ucząc się samodzielnie, np. z podręczników; lub też w ramach kursów oferowanych przez akredytowane przez ACCA firmy szkoleniowe.  

Szczególnie warte uwagi w tym kontekście są akredytowane przez ACCA programy studiów „2 w 1”, które poza zdobyciem dyplomu prestiżowej uczelni wyższej oferują ceniony wśród pracodawców „ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business”. Warto też przyjrzeć się ofercie studiów podyplomowych przygotowujących do 4 ostatnich egzaminów z poziomu Strategic Professional, która jest skierowana do osób z już zaliczonymi 9 egzaminami ACCA.  

Egzaminy

Oferta dla członków i studentów ACCA jest stale ulepszana i aktualizowana pod względem merytorycznym i praktycznym, tak aby stanowiła odpowiedź na potrzeby rynku i zmieniające się realia gospodarcze. Wpływ na to, co znajduje się w sylabusie mają sami pracodawcy, którzy na bieżąco weryfikują umiejętności i kompetencje potrzebne na rynku pracy. 

Kwestie zrównoważonego rozwoju, wymogi raportowania informacji niefinansowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu realnie wpływają na zakres i sposób pracy pracowników branży finansowej, dlatego też stają się nieodłącznym elekementem ścieżki kwalifikacyjnej ACCA. W ramach nauki studenci podnoszą swoje kompetencje cyfowe, poznają nowe technologie, a przede wszystkim wykorzystują je w praktyce podczas zdawania egzaminów ACCA oraz realizowania modułu online The Ethics and Professional Skills module (EPSM). 

Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i rachunkowości; podzielone są na trzy poziomy: Applied Knowledge, Applied Skills i Strategic Professional.  

Rozpoczęcie nauki do egzaminów z poziomu Applied Knowledge i Applied Skills wymaga przynajmniej średnio zaawansowanej znajomości języka angielskiego, która w zakresie słownictwa biznesowego rozwija się wraz z nauką do poszczególnych egzaminów ACCA. Pierwsze dwa poziomy, Applied Knowledge i Applied Skills, stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej oraz zarządczej i pokrywają kluczowe aspekty pracy, których znajomości oczekuje się od finansistów.  

Poziom Strategic Professional stanowi rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane m.in. z zarządzaniem ryzykiem, raportowaniem, audytem czy relacjami z interesariuszami, które są kluczowe pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Dzięki rozbudowanym studiom przypadków (tzw. case studies), wszystkie te zagadnienia odzwierciedlają praktyczne oraz biznesowe aspekty pracy.  

Zgodnie z duchem czasu, wszystkie egazaminy zdawane są wyłącznie komputerowo, a każdy student w Polsce może wybrać pomiędzy sesją stacjonarną w centrum egzaminacyjnym (w Krakowie lub Warszawie), a podejściem do egzaminu zdalnego (online), dzięki formule „remote invigilation” (zdalnego nadzoru).  

Sesje egzaminacyjne dla poziomów Applied Skills (bez LW) i Strategic Professional odbywają się cztery razy w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu, a do egzaminów z poziomu Applied Knowledge oraz LW można podejść w dowolnie wybranym terminie w trybie „on demand” (na życzenie).  

Chociaż celem studentów ACCA jest zaliczenie wszystkich egzaminów i zostanie członkiem organizacji, to już na poszczególnych etapach zdobywają dyplomy, które mają wymierną wartość na rynku, ponieważ poświadczają konkretną wiedzę i umiejętności z obszaru finansów – ACCA Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu 3 pierwszych egzaminów i ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business po zaliczeniu kolejnych 6 egzaminów.  

Perspektywy rozwoju 

Aby przystąpić do elitarnego grona członków ACCA, należy zaliczyć wszystkie egzaminy i spełnić pozostałe warunki (czyli potwierdzić co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości) oraz ukończyć moduł szkoleniowy online, poświęcony etyce i kompetencjom profesjonalnym, tzw. EPSM. 

Od członków ACCA również wymaga się nieustannego podnoszenia swoich kompetencji w ramach programu CPD (Continuing Professional Development). Członkowie ACCA mają dostęp do wszechstronnego repozytorium badań i analiz, np. dotyczących ewolucji funkcji finansowych czy też cyklicznych raportów na temat sytuacji ekonomiczno-gospodarczej na świecie. Mogą też brać udział w szkoleniach z obszarów wiedzy technicznej i umiejętności miękkich, dostępnych zarówno w formule stacjonarnej jak i transmisji online. Spotkania oferowane przez ACCA oraz partnerów organizacji stwarzają członkom przestrzeń na – poza pogłębianiem wiedzy – networking i rozbudowywanie swojej sieci kontaktów biznesowych. 

– ACCA to jedna z najbardziej cenionych i uznanych kwalifikacji księgowych na świecie. Jej globalna rozpoznawalność otwiera szerokie spektrum możliwości zawodowych, między innymi rozwój kariery międzynarodowej w obszarach takich jak księgowość, zarządzanie finansami, audyt, doradztwo finansowe czy też governance & compliance – dodaje Piotr Laszczak. 

Czytaj także – ACCA. Wywiad z Klaudią Zacharą

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Piotr Laszczak
FCCA, globalny dyrektor ds. kontroli finansowych w Shell Polska, członek zarządu Shell

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek ACCA od ponad 20 lat. Karierę zawodową zaczynał w audycie finansowym w PricewaterhouseCoopers, pracując w biurach PwC w Polsce, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. 

Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących systemów kontroli wewnętrznej, zgodności procesów finansowych z wymaganiami regulacji SOX oraz zarządzaniem ryzykiem.   

EGZAMINY ACCA: 

APPLIED KNOWLEDGE 

 • Business and Technology (BT) 
 • Management Accounting (MA) 
 • Financial Accounting (FA) 

APPLIED SKILLS 

 • Corporate and Business Law (LW)* 
 • Performance Management (PM) 
 • Taxation (TX)* 
 • Financial Reporting (FR) 
 • Audit and Assurance (AA) 
 • Financial Management (FM) 

STRATEGIC PROFESSIONAL 

Essentials (obowiązkowe): 

 • Strategic Business Leader (SBL) 
 • Strategic Business Reporting (SBR)* 

Options (dwa do wyboru): 

 • Advanced Financial Management (AFM) 
 • Advanced Performance Management (APM) 
 • Advanced Taxation (ATX)* 
 • Advanced Audit and Assurance (AAA)* 

*dostępne również w wariantach lokalnych lub regionalnych 

„Obecnie w sektorze Global Business Services obserwujemy znaczny wzrost popytu na specjalistów w zakresie zaawansowanej księgowości, kontroli wewnętrznej czy też raportowania finansowego. Kwalifikacje ACCA są dla pracodawcy dowodem na wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, która dodatkowo jest poparta kilkuletnią praktyką, a coraz większy odsetek stanowisk wymaga posiadania kwalifikacji międzynarodowych już na początku kariery".
– Piotr Laszczak, FCCA, globalny dyrektor ds. kontroli finansowych w Shell Polska, członek zarządu