Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Asset & Fund Services
Branża Asset & Fund Services skupia swoje działania na obsłudze rynku funduszy inwestycyjnych. Ma istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy z kilku powodów wyjaśnionych w poniższym artykule.

Po pierwsze branża Assrt & Found Services znacząco przyczynia się do efektywnego działania rynków kapitałowych poprzez zakres usług, który oferuje swoim klientom – zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Działania te skupiają się na procesach post-trade, czyli tych, które wykonuje się po zawarciu transakcji na rynku. Po drugie Asset & Fund Services wpisuje się w globalny model tzw. one-stop shop. Dzięki niemu klient ma możliwość spełnienia swoich potrzeb biznesowych oraz skorzystania z usług i produktów w ramach jednej grupy dla różnorodnych, często bardzo odmiennych aktywności. Po trzecie branża ta jest istotną składową generowanego przez grupę przychodu i finalnie zysku.

– W zależności od danego działu praca i zadania w Asset & Fund Services są odmienne. Można je scharakteryzować jako obsługę rynku funduszy inwestycyjnych – w różnych jego wymiarach i na różnym etapie łańcucha usług – mówi Daniel Owczarczak, Head of Hedge Fund Services & Fund Accounting w BNP Paribas SA.

– Na przykład dział Fund Accountingu, czyli księgowości funduszy, zajmuje się wyliczaniem tzw. wartości aktywów netto. W uproszczeniu jest to cena, za jaką inwestor może zbyć lub nabyć jednostkę uczestnictwa funduszu. W ten sposób zainwestuje swoje pieniądze w wyspecjalizowany fundusz, wedle profilu ryzyka i wybranej strategii inwestycyjnej, czego być może indywidualnie nie mógłby zrobić z racji bariery wejścia, czyli minimalnej wartości inwestycji – tłumaczy.

Technologie

Technologia w branży Asset & Fund Services pełni rolę wspierającą i usprawniającą pracę specjalistów w ich codziennych obowiązkach. Dzięki temu umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników.

Z drugiej strony, zwłaszcza w obszarze nowych technologii, potrafi redefiniować i kształtować produkty oraz usługi, nadając im nowy wymiar. Dodatkowo szereg narzędzi związanych z szeroko rozumianymi rozwiązaniami artificial intelligence (AI) np. robotic process automation (RPA), natural language processing/understanding (NLP/NLU) czy process mining pozwalają odciążyć specjalistów, by Ci mogli skoncentrować się na bardziej twórczych aspektach pracy. W branży używane są również te bardziej „tradycyjne” narzędzia, jak arkusz kalkulacyjny Excel wraz z makrami czy Power BI.

– W świecie Fund Accountingu przykładem zastosowania technologii robotów RPA w interakcji z systemem księgowym jest automatyczne rozliczanie odsetek od obligacji czy dywidend od akcji (lub innych zdarzeń korporacyjnych) wraz z towarzyszącymi im przewalutowaniami. Przy dużej liczbie funduszy i akcji lub obligacji w portfelach funduszy pozwala to na uzyskanie dużej efektywności – podkreśla Daniel Owczarczak.

– Natural language processing (NLP), czyli uczenie maszynowe pozwala replikować prace specjalistów, ucząc się od nich procesu pozyskiwania kluczowych, potrzebnych danych z jakiegoś dokumentu. Może to być e-mail, dokument PDF, arkusz Excel, itp. Zastosowaniem praktycznym może być na przykład pozyskiwanie kluczowych informacji z prospektów emisyjnych spółek czy funduszy inwestycyjnych. Umożliwia to sparametryzowanie w systemach księgowych lub innych aplikacjach na potrzeby raportowania do regulatorów, np. do KNF w Polsce – dodaje.

Powiązanym z NLP jest OCR (optical character recognition), który podczas pracy w branży Asset & Fund Services pozwala na rozpoznanie znaków tekstów pisanych odręcznie i przeformatowanie ich do bardziej edytowalnej wersji celem dalszej automatyzacji – nawet na skanie lub zdjęciu dokumentu (np. instrukcja zlecenia transakcji). Innym przykładem wykorzystania nowych technologii jest chatbot, którego można wykorzystać w procesie szkoleniowym. Dzięki niemu pracownicy mogą zadawać konkretne pytania z interesujących ich dziedzin, aby szybko uzyskać pomoc i odpowiedź na nurtujące pytania.

Poszukiwane umiejętności

W zależności od profilu stanowiska wymagania stawiane kandydatom mogą się różnić. Dla osób, które rozpoczynają karierę zawodową, pomocna będzie wiedza uzyskana na kierunkach ekonomicznych, takich jak finanse, rachunkowość, rynki kapitałowe. To jednak nie jest konieczne. Na początku istotniejsze są kompetencje związane z myśleniem analitycznym, budowaniem relacji czy efektywną komunikacją.

– Każdy dział charakteryzuje się własną specyfiką. Przykładami wyzwań w branży mogą być presja czasu, prowadzenie dogłębnej analizy i powiązanie wielu czynników w spójną całość. Jest to konieczne, by można było podjąć optymalną decyzję – punktuje Daniel Owczarczak.

– Z pewnością studenci kierunków finansowych czy szerzej ekonomicznych odnajdą się w branży Asset & Fund Services. Niemniej warsztatu można się nauczyć podczas programów szkoleniowych oraz pracując pod nadzorem i ze wsparciem doświadczonych kolegów i koleżanek. W zależności od działu i ścieżki rozwojowej potrafią się tu dobrze odnaleźć zarówno absolwenci filologii, jak i matematyki czy mniej oczywistych kierunków – zapewnia.

Z racji dynamicznie zachodzących zmian w otoczeniu przedsiębiorstw podtrzymywanie rozwoju stało się standardem również w obszarze Asset & Fund Services. Zmiany technologiczne, regulacyjne czy te związane z instrumentami finansowymi i strukturami funduszy wymagają zrozumienia ich funkcjonowania na rynku kapitałowym i finansowym, np.: mechanizmów ich wyceny, rozliczeń itd. Praca w Asset & Fund Services wymaga stałego dokształcania się i śledzenia trendów, do czego potrzebna jest chęć i motywacja do nauki. Ponadto ważna jest znajomość języków obcych.

– Oprócz języka angielskiego, który jest obligatoryjny w dzisiejszym świecie, pomocna będzie też znajomość takich języków jak: francuski, z racji siedziby i charakteru firmy, niemiecki, włoski czy hiszpański. Znajomość konkretnych języków obcych i związana z nimi potrzeba biznesowa jest podyktowana rynkami i klientami, z którymi na co dzień współpracujemy – tłumaczy Daniel Owczarczak.

Ścieżki kariery

Asset & Fund Services w BNP Paribas oferuje 6 głównych ścieżek rozwoju zawodowego: managerska, ekspercka, zarządzania projektami, analizy biznesowej, szkoleniowa i zarządzania relacjami z klientem. Dynamicznie ewoluuje też część związana z obszarem IT, w której można rozwijać się jako np. developer czy analityk biznesu.

W ramach branży Asset & Fund Services funkcjonuje wiele działów o różnym profilu i zakresie działań. Począwszy od Middle Office, Fund Dealing Services, poprzez Transfer Agency, Data Administration, Fund Accounting, skończywszy na Investment Performance Reporting czy Regulatory, Financial Reporting oraz Client Relationship Management. Nie jest to wyczerpująca lista, ponieważ w zakres działalności Asset & Fund Services wchodzą także zespoły projektowe (PMO), zespoły analityków biznesowych (BA) czy zespoły zajmujące się automatyzacją i zastosowaniem technologii z zakresu robotyki (np. rozwiązania typu RPA, NLP). Co ważne – pracownicy mogą zmieniać obszary pracy w trakcie kariery w firmie celem rozszerzenia swojej wiedzy i kompetencji.

– Praca w Asset & Fund Services może być ciekawa, dlatego że umożliwia wybór spośród wielu różnych ścieżek kariery. Jeśli ktoś jest zainteresowany rynkami kapitałowymi czy obsługą funduszy inwestycyjnych od podszewki lub np. rachunkowością funduszy, praca w tym obszarze będzie strzałem w dziesiątkę – podsumowuje Daniel Owczarczak.

Czytaj także – Asset & Fund Services. Wywiad z Kamilem Wnukiem-Lipińskim

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Daniel Owczarczak
Head of Hedge Fund Services & Fund Accounting BNP Paribas SA

Absolwent finansów oraz filozofii na UMK w Toruniu. Pracuje w obszarze funduszy inwestycyjnych od 2008 roku.

Miłośnik górskich wędrówek.

Przy dużej liczbie funduszy i akcji lub obligacji w portfelach robotic process automation (RPA) pozwala na uzyskanie dużej efektywności" Daniel Owczarczak, Head of Hedge Fund Services & Fund Accounting w BNP Paribas SA.