Temat tygodnia
Najbardziej pożądane stanowiska i kompetencje w 2023 roku
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Audyt
Jak rozwój technologii wpływa na audyt? Jak wygląda praca w audycie i jakie umiejętności są potrzebne, aby rozpocząć przygodę z tą branżą? Przeczytaj artykuł, który stworzyliśmy we współpracy z EY.

Audyt jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia kariery w finansach. Bardzo szybko pozwala zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją w praktyce podczas projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych, jak i w projektach doradczych. Budowane przez nas zespoły przez lata nabywają wiedzę i doświadczenie, które zapewniają rynkowi kapitałowemu najwyższą jakość realizowanych usług przez EY  – Agnieszka Nalewajko, partnerka w dziale audytu EY.

Firmy audytorskie odpowiadają za zapewnienie wiarygodności publikowanych sprawozdań finansowych i tym samym pełnią bardzo istotną rolę na rynkach kapitałowych. Poprzez badanie podmiotów gospodarczych zajmują się weryfikacją i potwierdzaniem poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz monitorowaniem przygotowywanych przez nie sprawozdań finansowych. Procedury badania koncentrują się na istotnych ryzykach oraz sprawdzeniu danych, które finalnie znajdą się w publikowanych sprawozdaniach finansowych.

– Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, z czym wiąże się ogromna odpowiedzialność pracy audytorów. Zmiany w regulacjach sprawozdawczych, prawnych czy podatkowych oceniamy z perspektywy finansowo-księgowej oraz podatkowej, a następnie przekładamy na sferę sprawozdawczości badanego podmiotu. Na podstawie opinii biegłego rewidenta inwestorzy, banki, właściciele firm i inni czytelnicy sprawozdań finansowych opierają swoje kluczowe decyzje. Muszą więc być pewni jakości pracy wykonanej przez audytorów – mówi Agnieszka Nalewajko, partnerka w dziale audytu EY.

Znamienne dla firm audytorskich jest to, że posiadają one swój samorząd – Polską Izbę Biegłych Rewidentów – który wzmacnia rolę zawodu biegłego rewidenta, dba o poszerzanie kompetencji osób z tym tytułem, kształci kandydatów na biegłych rewidentów, a także bierze udział w opiniowaniu zmian w prawie dotyczącym sprawozdawczości. Działalność firm audytorskich w Polsce podlega nadzorowi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA).

– Jeżeli nie wskażemy na istotne niepewności lub nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych, inwestorzy lub banki finansujące spółki mogą podjąć błędne decyzje. Ich efekt bywa bardzo niekorzystny zarówno dla tych interesariuszy, jak i dla samej spółki czy szeroko rozumianego społeczeństwa. Z tego względu audytorzy muszą na bieżąco śledzić zmiany wpływające na rynek, które związane są z przepisami prawa czy rozwojem technologicznym, ale także dążyć do nieustannego pogłębiania swojej wiedzy – podkreśla ekspertka.

Technologia

Ewolucja audytu postępuje wraz z rozwojem nowych technologii i zmieniającego się otoczenia biznesowego. Od lat wykorzystywane są nowoczesne narzędzia, które pozwoliły m.in. na realizację audytów w czasie pandemii. Usprawniają one pracę zespołów audytorskich, co ma znaczący wpływ na sposób współpracy z klientami i potrzebę rozwoju nowych kompetencji pracowników.

Postęp technologiczny spowodował z jednej strony zwiększenie kompleksowości wielu biznesów ze względu na liczbę transakcji, jak i zmieniające się modele działalności biznesowej firm, które odpowiadają na potrzeby swoich klientów. Z drugiej strony pozwolił na zwiększenie efektywności pracy i współpracy z klientami. Szeroko rozumiany obszar IT zajmuje się nie tylko systemami informatycznymi i finansowo- księgowymi, ale także budowaniem różnych wspomagających aplikacji oraz automatyzacją procesów.

– Dużą zmianą w audycie, która dokonała się dzięki rozwojowi technologii, jest wykorzystanie analizy danych. Korzystając z ustrukturyzowanych zbiorów danych np. w postaci plików JPK (jednolity plik kontrolny), uzyskujemy dostęp do pełnego zbioru zapisów księgowych klienta. Dzięki narzędziom rozwijanym przez lata analiza takich zbiorów danych pozwala nam na relatywnie szybkie wyciągnięcie wniosków w odniesieniu do całej populacji zapisów księgowych. Pomaga nam w tym globalna platforma, za pośrednictwem której jesteśmy w stanie znaleźć nietypowe i niespójne z oczekiwaniami transakcje, a następnie zestawić je z naszą wiedzą opartą na znajomości biznesu klienta – wyjaśnia Agnieszka Nalewajko.

– Narzędzia, z których korzystamy w firmie, to np. EY Canvas służący do dokumentacji procedur badania czy EY Canvas Client Portal, platforma wykorzystywana do wymiany dokumentacji i informacji z klientem. Pozwala ona bezpiecznie przekazywać wszystkie dane, w tym również dane wrażliwe. Używamy także EY Helix, czyli platformy, która analizuje duże zbiory danych uzyskanych od naszych klientów. Naszym klientom udostępniamy platformę EY Atlas, czyli bibliotekę cyfrową będącą zbiorem informacji dotyczących standardów rachunkowości w różnych krajach, ale również wielu interpretacji przepisów przygotowanych przez EY – dodaje

Poszukiwane umiejętności

Oprócz technologii, która wspiera pracę audytorów, kluczowe są umiejętności i doświadczenie, które pozwalają im precyzyjnie identyfikować błędy lub pominięcia w księgach rachunkowych. Klienci uzyskują od audytorów również dodatkowe wskazówki – co mogą usprawnić lub systemowo poprawić, aby unikać takich nieprawidłowości. Audytorzy dzielą się z klientami także ciekawymi obserwacjami wynikającymi z analizy danych oraz takimi, które dotyczą środowiska kontroli wewnętrznej. Podczas projektów audytowych coraz bardziej istotna staje się też wiedza w obszarze cyberbezpieczeństwa.

W audycie mile widziane są osoby po studiach finansowych i rachunkowych, ale również kandydaci z innych kierunków – chętni do nauki, których pasją są liczby i biznes. Wymagana jest znajomość języka angielskiego, ponieważ komunikacja z klientami i zespołami zagranicznymi często odbywa się w tym języku.

– Uważam, że audyt jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia kariery w finansach, ponieważ bardzo szybko pozwala zdobywać wiedzę i wykorzystywać ją w praktyce podczas projektów związanych z badaniem sprawozdań finansowych, jak i w projektach doradczych. Po 2 latach pracy w EY można wziąć udział w kursach przygotowujących do egzaminów ACCA oraz egzaminów na biegłego rewidenta, które finansujemy. Dbamy także o kompetencje przyszłości w finansach. Tworzymy programy rozwijające naszych pracowników i pokazujemy narzędzia, które pozwalają umiejętnie wykorzystywać technologiczne nowinki w pracy – wyjaśnia Agnieszka Nalewajko.

Ścieżki kariery

W EY ścieżka kariery w audycie standardowo zaczyna się od praktyk. Po 6 miesiącach stażu można objąć stanowisko asystenta, a następnie doświadczonego asystenta. Następnym krokiem jest rola kierownika zespołu, który zarządza asystentami i odpowiada za projekt, bezpośrednio współpracując z klientami jako główna osoba kontaktowa. Po kolejnych 3-4 latach można kierować się na ścieżkę menadżerską, rozwijając kompetencje zarządzania zespołami i portfelem projektowym. Dla tych, którzy odnajdą swoją pasję i mają pomysł na rozwój firmy, następnym etapem może być pozycja partnera.

– W EY istnieje możliwość zmiany działu, jeśli w trakcie pracy jakaś specjalizacja okaże się ciekawa i pracownik będzie chciał sprawdzić ten obszar działalności. Zespół EY Assurance oferuje pracę i rozwój w wielu specjalizacjach związanych z finansami: audycie finansowym, audycie śledczym, doradztwie rachunkowym (CFO Consulting) i doradztwie w zakresie ESG. W każdej części audytu można nauczyć się bardzo ciekawych i poszukiwanych na rynku kompetencji, zdobywać specjalistyczną wiedzę i budować doświadczenie oraz karierę zawodową w przyjaznym środowisku pracy – wymienia Agnieszka Nalewajko.

Czytaj także – Audyt. Wywiad z Wioletą Fortuńską

Autor: Redakcja
KarierawFinansach.pl

Redakcja KarierawFinansach.pl podejmuje tematy ciekawe i ważne dla pracowników branży finansowej i osób, które dopiero myślą o karierze w finansach. 

Ekspert: Agnieszka Nalewajko
liderka innowacji i partnerka w dziale audytu EY

Od 25 lat pracuje w EY Polska, zajmując się przede wszystkim badaniem sprawozdań finansowych i wspieraniem klientów w zakresie rachunkowości i finansów.

Od lat zajmuje się transformacją usług audytorskich w EY Polska, zbudowała od podstaw zespół Center of Excellence w Łodzi, wdrażała narzędzia globalne w Polsce i w regionie centralnej i południowowschodniej Europy takie jak EY Canvas i EY Helix.

Od ponad roku odpowiada za innowacje i inwestycje EY Assurance.

Jest mamą 13 letniej Zosi, z którą uwielbia wspólnie spędzać aktywnie czas. Pasjonują ją przyroda, podróże, czytanie książek i nauka języka hiszpańskiego.