Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Wydarzenie archiwalne
8 października
2015
Miasto: Warszawa
Organizator: Financial Conferences

Projekt ustawy implementującej dyrektywę ZAFI oraz UCITS V

Typ wydarzenia: Seminaria i konferencje

V Financial Conferences serdecznie zaprasza Państwa do udziału w warsztatach "Projekt ustawy implementującej dyrektywę ZAFI oraz UCITS V" w dniu 8 października 2015r. w Warszawie.

 

            W dniu 16 stycznia 2015 roku ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Dyrektywa ZAFI”) oraz dyrektywę 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji („Dyrektywa UCITS V”).

            Implementacja obu dyrektyw jednocześnie, w związku z ich komplementarnością, ma na celu ujednolicenie standardów odnoszących się do wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych – zarówno tych objętych dotychczasowym zakresem podmiotowym ustawy o funduszach inwestycyjnych, jak i alternatywnych. Zapraszamy do udziału w warsztatach i wspólnych dyskusji na temat zmian obu dyrektyw!

 

Serdecznie zapraszamy, 

Zespół V Financial Conferences.