03-04-2013 | Jakub Jański

Broker ubezpieczeniowy: kwalifikacja, kursy, zakres wiedzy, egzamin, perspektywy

Czy wiesz, że broker ubezpieczeniowy to jedna z najbardziej przyszłościowych specjalizacji na rynku ubezpieczeniowym? Dowiedz się więcej na temat brokera ubezpieczeniowego: szkolenia, egzaminy, perspektywy rozwoju.
 
Broker ubezpieczeniowy jest polską kwalifikacją z dziedziny ubezpieczeń i reasekuracji.
Dane podstawowe


Zawód brokera ubezpieczeniowego polega na pośrednictwie pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym (w skrócie: TU). Należy pamiętać, że zawód ten ściśle związany jest z funkcją doradczą, ponieważ broker reprezentuje interesy klienta (od niego otrzymuje pełnomocnictwo), a nie zakładu ubezpieczeń.  Do głównych zadań brokera należy ocena ryzyka i próba znalezienia jak najlepszego wariantu ubezpieczenia dla klienta przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych, a następnie pomoc w kontaktach z ubezpieczycielem. Broker ubezpieczeniowy powinien systematycznie analizować potrzeby swojego klienta w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej, tak aby nie działać na szkodę interesów swojego podopiecznego.


W Polsce działalność brokera ubezpieczeniowego można rozpocząć po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, który reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz po wpisaniu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): www.knf.gov.pl.


Zakres wiedzy


Egzamin na brokera ubezpieczeniowego ma charakter państwowy. Aby do niego przystąpić, należy złożyć w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Komisja ustala również terminy egzaminów, które przeprowadzanie są w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Egzamin trwa 3 godziny. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydaci mogą zdobyć podczas egzaminu, to 100 punktów. Osoby, które nie wypełniły poprawnie minimum 80 proc. testu, zapraszane są przez egzaminatorów do etapu ustnego. Uczestnicy, którzy nie przejdą pomyślnie egzaminu ustnego, mogą ponownie przystąpić do testu, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia wyników.

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego obejmuje następujące zagadnienia:
1.Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych
2.Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych
3.Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń
4.Funkcje i zasady ubezpieczeń
5.Prawo cywilne i gospodarcze – wybrane aspekty
6.Źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeniowego
7.Podstawy prawne działalności brokerskiej
8.Podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń
9.Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia
10.Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny
11.Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka
12.Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego
13.Etyka zawodowa brokera
14.Opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług
15.Czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat
16.Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych
17.Procedury zarządzania ryzykiem
18.Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera
19.Umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń oraz o wysokości prowizji
20.Ubezpieczenia nietypowe
21.Oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia


Czas trwania


Jak wspomniano powyżej egzamin na brokera ubezpieczeniowego trwa trzy godziny i odbywa się nie rzadziej niż cztery razy w roku. Termin egzaminu ustala Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, mając na względzie liczbę zgłoszeń (min. 25 osób), i ogłasza go nie później niż dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Tuż przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu warto pomyśleć o kursach przygotowawczych, które trwają średnio trzy dni i pomagają zapoznać się z najważniejszymi aspektami egzaminu. Średni koszt to ok. 1,5–2 tys. zł.


Perspektywy rozwoju


Zawód brokera ubezpieczeniowego do tej pory był słabo wypromowany na polskim rynku pracy. Głośniej o tej profesji zrobiło się w mediach w związku z deregulacją zawodów.

Praca brokera ubezpieczeniowego charakteryzuje się dużą mobilnością i dyspozycyjnością. Ponieważ jest to zawód ściśle powiązany z sprzedażą oraz doradztwem ubezpieczeniowym, brokerzy rzadko spędzają czas w biurze. Czas pracy wypełniają im spotkania z klientami. Dlatego udaną karierę gwarantują wysoko rozwinięte kompetencje miękkie, jak komunikatywność czy umiejętność negocjowania.

Warto podkreślić, że w związku z dużą odpowiedzialnością, jaką posiada broker ubezpieczeniowy, ustawodawca w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym zobowiązał osoby fizyczne i prawne, świadczące usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, do posiadania polisy OC. Szczegółowo zakres i przedmiot ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2005 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, według którego minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1,5 mln euro w stosunku do wszystkich zdarzeń.

Osoby, które rozważają karierę brokera ubezpieczeniowego, mogą liczyć na wysokie zarobki, które zależą od liczby zawartych umów ubezpieczeniowych (system prowizyjny). Najlepsi zarabiają nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy również od sukcesu całej firmy brokerskiej – wypracowany przez nią zysk dzielony jest między jej pracownikami.


Opracowanie na podstawie www.knf.gov.pl.
Temat pod lupą
Na zdj. prof. Krzysztof Jajuga

CFA zyskuje na znaczeniu w polskim sektorze finansowym

Tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) będzie dawał prawo do ubiegania się o wpis na listę maklerów i doradców inwestycyjnych. Projekt został zatwierdzony 13 maja przez Ministra Finansów.

Więcej artykułów
Awanse

Mazars w Polsce powołuje Zhe Qiu na szefa zespołu China Desk

Zhe Qiu posiada ponad ośmioletnie doświadczenie zawodowe, które zdobył pracując w międzynarodowych firmach audytorsko-doradczych w Omanie, na Cyprze i w Stanach Zjednoczonych.

Więcej awansów
Wydarzenie tygodnia

Gala finałowa ogólnopolskiego konkursu Księgowi Przyszłości 2016

Oficjalna gala finałowa odbędzie się 9 czerwca 2016 r. w Restauracji Endorfina Foksal w Pałacu Zamoyskich w Warszawie.

Więcej wydarzeń
UE