Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Jan Krzysztof Bielecki Przewodniczącym Rady Partnerów EY Polska

12 stycznia 2015 roku Jan Krzysztof Bielecki rozpoczął pracę na stanowisku Przewodniczącego Rady Partnerów w EY Polska.
Kategoria: Awanse
20.01.2015

W ramach pełnienia tej funkcji do obszarów zaangażowania Jana Krzysztofa Bieleckiego należeć będą działania z zakresu mentoringu i doradztwa świadczone gronu Partnerów EY Polska, reprezentowanie i wspieranie marki EY Polska na rynku polskim i na rynkach międzynarodowych oraz wspieranie firmy w działaniach mających na celu promocję Polski na arenie międzynarodowej jako kraju oferującego przedsiębiorstwom zagranicznym atrakcyjne warunki do inwestowania. Jan Krzysztof Bielecki będzie ponadto odpowiedzialny za współtworzenie strategii firmy EY Polska w zakresie wsparcia udzielanego polskim firmom, a także w zakresie promocji i rozwoju polskiej przedsiębiorczości, między innymi w ramach działań programu EY Przedsiębiorca Roku, edycji polskiej. Ponadto, sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Partnerów EY Polska, Jan Krzysztof Bielecki reprezentował będzie firmę EY (w tym szczególnie regiony EY EMEIA i EY CSE) w relacjach z otoczeniem społecznym oraz regulacyjnym na poziomie międzynarodowym.

Zobacz oferty pracy w EY (dawniej Ernst & Young) »

Jan Krzysztof Bielecki w latach 80. był działaczem demokratycznej opozycji. Jako gospodarczy ekspert Solidarności współpracował z podziemnymi władzami związku. Z rekomendacji Lecha Wałęsy powołany został na stanowisko Prezesa Rady Ministrów RP w roku 1991, a w roku 1992, w kolejnym postsolidarnościowym gabinecie, sprawował funkcję Ministra ds. Integracji Europejskiej. W latach 1993–2003 był przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, a w latach 2003-2010 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Banku Pekao SA, drugiego pod względem wielkości banku w Polsce. Od marca 2010 roku do grudnia roku 2014 kierował pracami Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

Współpraca Jana Krzysztofa Bieleckiego z EY Polska trwała nieprzerwanie przez minione 12 lat, podczas których zasiadał on w jury konkursu EY Przedsiębiorca Roku, a od roku 2006 kierował pracami grona jurorskiego jako przewodniczący.

Na podst. www.ey.com/pl

Zobacz również