Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Polacy (nie)spełnieni zawodowo, czyli co ma wpływ na zadowolenie w pracy

Praca stanowi dużą część życia człowieka i po części kształtuje jego tożsamość. Spełnienie zawodowe odgrywa znaczącą rolę podczas rozwoju osobistego każdego z pracowników. Zobacz, co jest wyznacznikiem zadowolenia w pracy Polaków.
Kategoria: Raporty
22.07.2019
Fot. Alexandre Chambon / Unsplash

Spełnienie zawodowe pracowników nie wpływa tylko na ich dobre samopoczucie w pracy. Jest to również ogromna korzyść dla pracodawców. Zadowolenie z pracy pozytywnie wpływa na zaangażowanie i efektywność zatrudnionych osób. Co więcej, prawdopodobieństwo poszukiwania nowego miejsca pracy przez spełnionych zawodowo pracowników jest zdecydowanie niewielkie.

Satysfakcja z pracy często przejawia się również większą dbałością o swój rozwój osobisty i zawodowy, lojalnością oraz rozprzestrzenianiem pozytywnej opinii o pracodawcy.

(Nie)spełnienie?

89% Polaków przyznaje, że spełnienie zawodowe jest dla nich ważne.

Raport Randstad "(Nie)spełnienie zawodowe Polaków" wskazuje, że im pracownik ma większe doświadczenie zawodowe, tym jest bardziej spełniony w swojej pracy. Zaledwie 4 na 10 młodych osób deklaruje zadowolenie z wykonywanych obowiązków zawodowych. O odczuwaniu takiej satysfakcji zapewnia 63% pracowników w wieku 45-64 lat.

Nie można się temu dziwić. Z biegiem lat pracownicy osiągają coraz to wyższe stanowiska i mają więcej możliwości. Co więcej, doświadczony pracownik ma świadomość swoich umiejętności i kompetencji, co pomaga mu w osiągnięciu spełnienia zawodowego.

Inną grupą, którą należy uwzględnić są pracujący studenci. 43% z nich jest bardzo skoncentrowana na osiągnięciu sukcesu zawodowego. Co więcej, prawie połowa z nich deklaruje skłonność do rezygnacji z życia prywatnego w celu ciągłego doskonalenia zawodowego.

Czym charakteryzuje się spełniony zawodowo pracownik?

 • W pracy może wykorzystywać swoje umiejętności (93%).
 • W pracy daje z siebie wszystko (82%) i jest zadowolony z jakości wykonywanej przez siebie pracy (90%).
 • Robi to, co zawsze chciał robić (67%) i planuje zajmować się tym w przyszłości (88%).
 • Czas po pracy poświęca na realizowanie własnych pasji i zainteresowań (70%).
 • W realizowaniu planów zawodowych ma wsparcie bliskich (66%).

Praca idealna

Badani stwierdzili, że praca, w której mogliby spełniać się zawodowo powinna dawać im możliwość godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Dodatkowo, pracownicy wykazują chęć podejmowania samodzielnych decyzji, które mogą wpływać na organizację.

Satysfakcja zawodowa Polaków jest w dużym stopniu zależna od poczucia sensu wykonywanej pracy oraz podejmowania nowych wyzwań. Jednak to nie wszystko. Relacje z współpracownikami i atmosfera panująca w firmie to równie istotne kwestie, które wpływają na spełnienie zawodowe.

Rzeczywistość

78% ankietowanych przyznało, że zaangażowanie w wykonywane zadania ma wpływ na ich poczucie spełnienia zawodowego. 75% twierdzi, że w ich firmie otrzymują możliwość pogodzenia życia zawodowego z prywatnym. Dodatkowo, ponad połowa polskich pracowników uznaje, że warunkiem ich spełnienia zawodowego jest przyjemność z wykonywanej pracy oraz poczucie przydatności i użyteczności.

Relacje w pracy/komunikacja

Które aspekty dotyczące relacji w pracy/komunikacji są obecne w Twojej firmie?  
Przyjazna atmosfera w pracy/pozytywne relacje z innymi pracownikami. 64%
Partnerskie relacje z przełożonym, wzajemny szacunek. 55%
Jasne komunikowanie przez przełożonego, co należy do moich obowiązków. 53%
Docenienie, np. przez przełożonego, za dobrze wykonaną pracę. 47%

Warunki w pracy

Które aspekty dotyczące warunków pracy są obecne w Twojej firmie?  
Odpowiedni typ umowy, np. umowa o pracę. 75%
Dogodna lokalizacja firmy, np. blisko miejsca zamieszkania. 61%
Odpowiednie (komfortowe) warunki pracy. 54%
Rekompensata za nadgodziny. 53%
Atrakcyjna wysokość wynagrodzenia. 42%
Elastyczny czas pracy. 42%

Możliwość rozwoju/sprawczość

Które aspekty dotyczące możliwości rozwoju/sprawczości są obecne w Twojej firmie?  
Możliwość przekazywania wiedzy innym, dzielenie się doświadczeniem. 44%
Wsparcie rozwoju osobistego przez bezpośredniego przełożonego. 37%
Oferowanie przez firmę przydatnych szkoleń. 35%
Wpływ na to, co dzieje się w firmie, wdrażanie swoich pomysłów. 35%
Zapewnienie możliwości awansu przez firmę. 34%

Do pracodawcy

Raport dokładnie określił oczekiwania pracowników i elementy, które wpływają na ich spełnienie zawodowe. Szczegółowa analiza poruszonej tematyki pozwoli na uświadomienie zarówno pracownikom, jak i pracodawcom, co można zmienić na lepsze.

Oto kilka rad zawartych w raporcie (skierowanych do pracodawców):

 1. Umacniaj w poczuciu sensu  kształtuj świadomość pracownika i podkreślaj znaczenie i wpływ jego pracy na sukces organizacji.
 2. Różnicuj zadania, pozwól się wykazać spraw, by pracownik miał poczucie samorealizacji i dążenia do nowych celów.
 3. Umożliwiaj rozwój wewnątrz firmy  pozwól, aby pracownik odkrywał swój potencjał i zaangażuj przełożonego w kreowanie ścieżki kariery osób, które należą do jego zespołu.
 4. Dbaj o work-life balance – pomóż pracownikowi w osiągnięciu równowagi między życiem zawodowym i prywatnym poprzez, przede wszystkim, umiejętną organizację pracy.  
 5. Wspieraj samodzielność postaraj się, aby pracownik miał świadomość zaufania, szacunku oraz wiary w jego możliwości.
 6. Zadbaj o pozytywną atmosferę spraw, aby pracownik odczuwał zadowolenie w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.
 7. Zapewnij atrakcyjne warunki zatrudnienia weryfikuj rynek pracy i wprowadzaj aktualności, które dotyczą wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych.

Źródło: Raport "(Nie)spełnienie zawodowe Polaków", Randstad, 2018.

Autor: Wiktoria Garczewska
Młodszy redaktor MBE group

Studentka IV roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów licencjackich odbyła staż redaktorski w TVN24. Interesuje się sportem i psychologią.

Zobacz również