Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Wytrąceni z równowagi, czyli work-life balance Polaków

Jak odetchnąć w tak dynamicznym świecie? Znalezienie równowagi między pracą a życiem prywatnym nie jest łatwe. Zobaczcie, jak Polacy oceniają poszczególne sfery swojego życia i dlaczego nie potrafią dostrzec złotego środka.
Kategoria: Raporty
17.05.2019
Fot. Heidi Sandstrom. / Unsplash

Granice między życiem zawodowym a prywatnym zaczęły zanikać. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy dążą do odzyskania zdrowej równowagi. Ciężko jednak pogodzić rozwój kariery, życie rodzinne i odpoczynek, aby nie zaniedbać żadnej z tych sfer.

Raport "Nowa era motywacji" dostarcza informacje dotyczące zachowania równowagi w życiu prywatnym i zawodowym Polaków. Opisuje wiele aspektów i przybliża nam sytuację polskich pracowników.

Spojrzenie na świat

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zalicza Holandię, Danię i Francję do państw posiadających najlepsze warunki łączenia pracy z życiem prywatnym. Najgorsze pod tym względem okazały się: Turcja i Meksyk.

62% pracowników dużych firm ocenia, że work-life balance jest u nich na dobrym poziomie. Co więcej, ponad połowa pracowników wskazuje, że brak równowagi między życiem prywatnym i zawodowym powoduje u nich chęć zmiany pracy. 22% osób stwierdza, że sprawny work-life balance może pomóc firmie w pozyskiwaniu nowych pracowników.

Sytuacja ogólna

Średnia ocena dotycząca szczęścia w życiu Polaków wynosi 6,38 (w skali od 1 do 10).

Można stwierdzić, że podana średnia jest dosyć satysfakcjonująca. Jednak zagłębienie się w poszczególne sfery życia pokazuje, że istnieje jeszcze wiele nieprawidłowości.

Praca

Praca stanowi dla Polaków przede wszystkim źródło utrzymania. Umożliwia im również wyższy poziom życia.

Mężczyźni częściej niż kobiety twierdzą, że praca ma wpływ na ich poczucie wartości. Może to powodować zaburzenia równowagi i harmonii w ich życiu. Najmłodsi pracownicy traktują pracę jako miejsce spotkań i źródło satysfakcji. Niestety, z wiekiem praca jest utożsamiana wyłącznie z aspektami finansowymi.

Ile procent Polaków zgadza się z poniższymi twierdzeniami?  
Zdarza mi się pracować w weekendy i święta 63%
Pracuję podczas choroby 55%
Zdarza mi się pracować po wyznaczonych godzinach pracy 53%
Moje życie osobiste jest podporządkowane pracy 52%
Pracuję powyżej 40 godzin tygodniowo 50%
Firma kontaktuje się ze mną po moich godzinach pracy 46%
Zdarza mi się pracować podczas urlopu 43%
Pracuję po godzinach z przymusu pracodawcy 34%

Kwestie finansowe

Wysokość wynagrodzenia odgrywa znaczącą rolę w życiu Polaków. Mimo że prawie połowa Polaków jest zadowolona ze swoich zarobków, to nieustanna chęć poprawy jakości swojego życia zmusza ich do pracy po godzinach. Co ciekawe, coraz większa liczba pracodawców decyduje się na podniesienie wynagrodzenia swoich pracowników.

Aż 53% pracowników dużych i średnich firm jest niezadowolonych z osiąganego poziomu wynagrodzenia.

Mimo stosunkowo wysokiej satysfakcji z uzyskiwanych zarobków Polacy odczuwają niski poziom bezpieczeństwa finansowego. Niepokój związany z przyszłością znacznie wpływa na pracę, kreatywność oraz efektywność pracowników. Brak poczucia bezpieczeństwa odgrywa również znaczącą rolę w ich codziennym życiu  zwiększa poziom stresu oraz podatność na wszelkie manipulacje.

  • 64% Polaków nie ma poczucia bezpieczeństwa w związku ze swoją sytuacją finansową.
  • 37% Polaków odczuwa niewielkie lub zerowe poczucie bezpieczeństwa wynikające ze swoich oszczędności.
  • 27% Polaków nie posiada żadnych oszczędności.

Relacje

42% respondentów wskazało, że bliskie relacje utrzymuje tylko z 2-3 osobami. Identyczny wynik dotyczy osób, na które mogą liczyć w trudnej sytuacji.

Duża liczba godzin spędzanych w pracy sprawia, że badani poświęcają swoim partnerom życiowym około 6 godzin tygodniowo, a dzieciom tylko 9. W przypadku managerów czas ten skrócony jest o 3 godziny.

Mniejsza liczba godzin w pracy pomogłaby pracownikom w zwiększeniu równowagi i ilości czasu spędzonego z bliskimi.

Zdrowie

Ponad połowa respondentów twierdzi, że powodem ich stresu jest zbyt duży nakład pracy i presja. Mimo starań pracodawców aż 2/3 pracowników rozważało lub zmieniło pracę ze względu na towarzyszący im stres.

70% Polaków boryka się z fizycznym bólem w swoim życiu.

Zdrowie Polaków jest uzależnione od tego, czy w ich miejscu pracy panuje komfortowa atmosfera. Im więcej presji i napięć, tym bardziej odczuwają oni takie dolegliwości jak: bóle karku, głowy, mięśni lub pleców. Dodatkowo pojawiają się kłopoty ze snem oraz przewlekłe zmęczenie. 1/3 managerów przyznaje się do przeżywania regularnych napadów lęku.

Aktywność fizyczna i relaks

Dolegliwości, których doświadczają pracownicy często spowodowane są brakiem aktywności fizycznej. Respondenci przyznali, że na uprawianie sportu przeznaczają średnio 3 godziny tygodniowo. Z drugiej strony w pozycji siedzącej spędzają około 7,5 godzin dziennie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca co najmniej 150 minut aktywności fizycznej w tygodniu.

Co prawda, Polacy mieszczą się w wyznaczonych granicach, jednak należy pamiętać, że jest to minimalny poziom ruchu potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Wielu Polaków odmawia sobie prawa do wypoczynku. Spotkania towarzyskie i relaks to istotne czynniki poprawy samopoczucia, na które polscy pracownicy nie mają czasu. 21% właścicieli firm przyznaje, że zaniedbują samych siebie, a 17% managerów wysokiego szczebla nie ma czasu na odpoczynek i odpowiednio długi sen.

Źródło: Raport "Nowa era motywacji" HAYS i Mind & Soul Business, 2019.

Autor: Wiktoria Garczewska
Młodszy redaktor MBE group

Studentka IV roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów licencjackich odbyła staż redaktorski w TVN24. Interesuje się sportem i psychologią.

Zobacz również