Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Elastyczni w pracy, czyli o popularności pracy zdalnej

Wykonywanie obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca, w którym się znajdujemy, wydaje się idealnym rozwiązaniem. Zobaczcie, czym charakteryzuje się praca zdalna i jak jest postrzegana przez pracowników.
Kategoria: Wiadomości
25.07.2019
Fot. Vadim Sherbakov / Unsplash

Praca zdalna może budzić wiele wątpliwości wśród pracodawców. Z drugiej strony – wielu pracowników ceni sobie możliwość wykonywania obowiązków zawodowych poza siedzibą firmy. Praca zdalna niesie za sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Ważną kwestią jest, aby precyzyjnie przedstawić warunki, na jakich będzie ona wykonywana. Dzięki temu korzyści będą zauważane nie tylko przez pracowników, lecz także przez pracodawców.

Czym jest praca zdalna?

Wielu osobom praca zdalna z pewnością kojarzy się z unikaniem obowiązków zawodowych i mile spędzonym czasem w domu. Rzeczywistość jest zupełnie inna.

Praca zdalna oznacza, że pracownik wykonuje swoje zobowiązania zawodowe poza siedzibą firmy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Dzięki wciąż rozwijającej się technologii pracownik zdalny może być w stałym kontakcie ze swoim przełożonym i ma dostęp do niezbędnych informacji.

Praca zdalna vs. telepraca

Definicje obu pojęć są podobne, dlatego są często ze sobą mylone. Praca zdalna oznacza możliwość wykonywania obowiązków zawodowych poza siedzibą firmy w wyjątkowych sytuacjach lub w terminach, które były wcześniej uzgodnione z pracodawcą. Z kolei telepraca jest uregulowana przepisami prawa i ma charakter stałego wykonywania pracy z domu.

Art. 67(5). Kodeksu pracy

§1. Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

§2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w §1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Zjawisko pracy zdalnej nie jest uwarunkowane prawnie. Praca w trybie home office polega na ustnej umowie między pracodawcą a pracownikiem.

Pracownicy są "na tak"

Elastyczność to jedna z kluczowych kwestii, której oczekują pracownicy. Coraz więcej osób chce unikać spędzania wielu godzin w zatłoczonym biurze. Firma HAYS opracowała "Raport płacowy 2018", w którym 71% pracowników potwierdziło, że w ich firmie istnieje możliwość pracy elastycznej. Co więcej, prawie połowa badanych korzysta z różnych form takiej pracy.

Które z rozwiązań pracy elastycznej funkcjonują w firmie?  
Elastyczne godziny pracy 83%
Praca zdalna/home office 78%
Praca w niepełnym wymiarze godzin 32%
Przepracowanie pełnego wymiaru godzinowego w mniejszą liczbę dni 13%

Elastyczność w pracy ma coraz większe znaczenie. Raport Randstad "Employer brand research 2018" wskazuje, że 27% Polaków szukając zatrudnienia w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kwestię elastyczności (w odniesieniu do 2017 roku wskaźnik ten wzrósł o 2 p.p.).

Aż 72% pracowników korzysta z możliwości pracy zdalnej.

Szanse i zagrożenia

Pracownik

Praca zdalna umożliwia większy komfort podczas wykonywania swoich obowiązków. Dzięki temu pracownik skupia się przede wszystkim na osiągnięciu wyznaczonego celu, a nie na wypracowaniu konkretnej liczby godzin w miejscu pracy. Swobodna atmosfera panująca w domu może przyczynić się do zmniejszenia odczuwania stresu, co skutkuje zwiększeniem efektywności pracy.

Home office jest również szansą dla osób, które mogą podjąć pracę wyłącznie w takiej formie (np. osoby niepełnosprawne, młode mamy).

Osoba, która decyduje się na pracę zdalną musi być pewna swoich umiejętności organizacyjnych. Różnego rodzaju zaniedbania i zbyt duże przenikanie się obowiązków domowych z zawodowymi mogą przyczynić się do nadrabiania zaległości w pracy kosztem snu. Pracownik zdalny jest również narażony na spadek zaangażowania. Co więcej, brak bezpośredniego kontaktu z współpracownikami może negatywnie wpłynąć na identyfikację pracownika z organizacją, dla której pracuje.

Pracodawca

Głównym atutem posiadania pracowników zdalnych jest redukcja kosztów związana z przygotowaniem i utrzymaniem stanowiska pracy. Wzrost efektywności pracowników wiąże się z osiąganiem większych korzyści przez firmę.

Negatywne aspekty dotyczą braku kontroli nad warunkami pracy oraz monitorowaniem postępów w wykonywaniu zadań przez pracownika. Pracodawcy obawiają się, przede wszystkim, zaniedbań w pracy. Jest jednak wiele sposobów, aby temu zaradzić. Pracownik zdalny powinien być dostępny w wyznaczonych godzinach pracy (telefon, e-mail), a jego postępy w pracy można łatwo ocenić dzięki regularnie dostarczanym raportom.

Źródła:

  • Kodeks pracy, Kodekspracy24.pl
  • Raport "Employer brand research 2018", Randstad.
  • "Raport płacowy 2018. Trendy na rynku pracy", HAYS.
  • "Praca zdalna? Tak – jeżeli ją kontrolujesz", Poradnikprzedsiebiorcy.pl
  • "Praca zdalna (home office) a telepraca – przepisy prawne", Infor.pl
Autor: Wiktoria Garczewska
Młodszy redaktor MBE group

Studentka IV roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie SWPS. W trakcie studiów licencjackich odbyła staż redaktorski w TVN24. Interesuje się sportem i psychologią.

Zobacz również