Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Finanse a działy IT – transformacja cyfrowa

Wraz z rozwojem ery cyfrowej trendy IT odgrywają coraz bardziej kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości wielu branż, w tym także finansowej. Dlaczego współpraca jednego działu z drugim jest tak istotna? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.
Kategoria: Wiadomości
03.01.2024
Midjourney

W wielu branżach, zwłaszcza w obszarach związanych z usługami finansowymi, główną przeszkodą w transformacji cyfrowej są dostępne technologie. Wiele z nich się zdezaktualizowało, co w konsekwencji przynosi wiele strat dla organizacji.

Jeśli firma nie inwestuje w dobrze działające działy IT, może na tym dużo tracić.

IT w finansach

O zaawansowaniu współpracy pomiędzy działami finansowymi a IT świadczy m.in. sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych. Wszystko to dzieje się za pomocą sieci i wirtualnych platform. W miarę postępu transformacji cyfrowej firmy zyskują dostęp do nowych modeli biznesowych, które pozwalają usprawniać nie tylko raportowanie i analizę danych, ale także obsługę klienta.

Wzmacnianie innowacyjności firm to używanie zautomatyzowanych narzędzi wspierających różne procesy. Mowa np. o planowaniu finansowym,  fakturowaniu czy obsłudze płatności.

Jednak według danych z raportu KPMG nieco ponad połowa przedsiębiorstw wciąż nie zintegrowała systemów lub nie utworzyła wspólnego punktu dostępu do danych, a 14% z nich nie planuje wykonania takiego kroku w najbliższej przyszłości.

Wdrażanie produktów

Finanse są teraz bardziej IT niż kiedykolwiek. Każdy nowy produkt czy rozwiązanie nie zostanie wdrożone bez aktywnego działu technologicznego. Przewaga konkurencyjna na rynku finansów jest związana właśnie z dostępną w organizacji technologią. Wszelkie instytucje finansowe współpracują z IT, więc rola technologii będzie tylko wzrastać.

Automatyzacje, wirtualizacja czy rozwiązania chmurowe – to są kierunki przyszłościowe branży finansowej.

Narzędzia sztucznej inteligencji pozwalają obniżyć koszty, więc jeśli firma nie zainwestuje w technologie, które jej to umożliwią, straci.

Upskilling i reskilling

Automatyzacja jest podstawą do wdrożenia wielu projektów transformacyjnych, które będą właściwie odpowiadać na aktualne potrzeby organizacji finansowych. Do tego celu potrzebni są jednak pracownicy posiadający specjalistyczne kompetencje w dziedzinie automatyzacji procesów. Obok umiejętności czysto informatycznych ważna jest także wiedza na temat branży.

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji otwierają przed firmami możliwość rozwiązania powszechnego problemu – przestarzałych systemów. Upskilling wewnątrz organizacji może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy wydajności procesów automatyzacji.

W obliczu współczesnych wyzwań biznesowych kluczowe staje się skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych. Priorytetem jest także wspieranie i rozwijanie kompetencji pozwalających na efektywne wykorzystywanie zaawansowanej analizy danych oraz obsługę narzędzi finansowych opartych na nowych technologiach. Tymczasem niemal połowa badanych firm wciąż doświadcza częściowych braków kompetencyjnych i kadrowych w działach finansowych. 16% firm zmaga się z jednoznacznym deficytem kompetencji pracowników. Obszar technologii i IT został wskazany przez CFO jako największa luka kompetencyjna i jednocześnie priorytet rozwojowy – czytamy w raporcie KPMG.

Postęp technologiczny i cyfryzacja wymagają więc nie tylko inwestycji w nowe narzędzia i systemy informatyczne, ale także rozwijania umiejętności w dziedzinie finansów cyfrowych.

Atrakcyjne miejsce pracy

Wysokie wynagrodzenie, dostępność technologii i ciekawe projekty oraz praca z domu – to korzyści z pracy w innowacyjnych organizacjach finansowych, które czekają na zainteresowanych.

Działy IT w finansach są idealnym miejscem na rozwój i karierę zawodową. Jeśli ktoś lubi i rozumie technologie, może tu realizować swoje marzenia i być pewnym, że zawsze będzie mieć pracę. Jest to ciekawy obszar, który ma duże możliwości: elastyczności, realizacji pasji, pracy, ale też zapewnia stabilność finansową i pozwala lepiej rozumieć świat. 

Kształcenie się w obszarze technologii pomoże w przyszłości podczas ewentualnych reskillingów i upskillingów. W taki sposób można przygotować do kolejnego skoku technologicznego. Praca w dziale IT pozwala aktywnie uczestniczyć w zmianach, które dzieją się i będą się działy na naszych oczach.

IT to idealne miejsce na rozwój.

Dziś mówimy o współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, o potędze danych. Firmy, które potrafią zarządzać danymi i wyciągnąć z nich wnioski, mają spore szanse na sukces. Za jakiś czas sztuczna inteligencja pozwoli zautomatyzować część zawodowych obowiązków. To motywuje do tego, by monitorować technologiczne trendy i za nimi podążać. Zmiana związana z AI otwiera furtkę do podjęcia bardziej kreatywnych i koncepcyjnych zadań, gdy te powtarzalne zostaną przejęte przez dostępne narzędzia.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również