Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Księgowy i finansista – dwie role na jednym stanowisku

Obecnie obserwujemy wzrost liczby projektów rekrutacyjnych na stanowiska, które są związane z łączeniem funkcji księgowych i finansowych w organizacji (stricte powiązanych z kontrolingiem i analizami). Dzieje się tak z kilku ważnych powodów.
Akcja redakcyjna: Okiem eksperta
Kategoria: Wiadomości
22.06.2015

Pozycje, o których mówimy, mogą być nazywane bardzo różnorodnie. Często jest to uzależnione od nomenklatury funkcjonującej w zagranicznych jednostkach firmy. Mówimy tutaj o profilach, np. Financial Controller, Accounting Manager, Finance Specialist, Independent Accountant czy też Finance & Accounting Manager. Nie należy jednak skupiać się na samej nazwie stanowiska, gdyż, jak można łatwo zauważyć, jej konotacje z polskim rynkiem mogą być zupełnie inne, a sama posada obejmuje odmienny zakres obowiązków i kompetencji. Natomiast opisywana przez nas obserwacja na pewno dotyczy firm z kapitałem zagranicznym, które w Polsce posiadają swoje oddziały lub wchodzą w skład większych, międzynarodowych grup, a więc z formalnego punktu widzenia, podlegają pod struktury zagraniczne.


 

Czym właściwie zajmuje się taka osoba? 

Odpowiada za całość spraw związanych z obszarem rachunkowości statutowej i zarządczej w organizacji, a więc za procesowanie dokumentów, wszelkie rozliczenia, deklaracje podatkowe, transakcje walutowe, przygotowywanie płatności, współpracę z urzędami i audytorami, transakcje wewnątrz grupy, a także za przygotowywanie analiz, raportów dla zarządu, wszelkich zestawień, sprawozdań finansowych, budżetowanie, cash flow, kontroling oraz za raportowanie do centrali firmy. Można powiedzieć, że w jednych rękach skupione są co najmniej dwa stanowiska. Jeśli liczba dokumentów, a co za tym idzie ilość pracy, jest zbyt duża, można liczyć na wsparcie asystenta bądź firmy zewnętrznej. Bywa, że osoba na takim stanowisku staje się koordynatorem jednego z wymienionych obszarów, bo np. jest zatrudniony księgowy, a nasz specjalista samodzielnie, bardziej operacyjnie, skupia się wtedy na kontrolingu – lub odwrotnie. Jeśli firma dynamicznie się rozwija, to możemy liczyć na szansę tworzenia zespołu i rozwijania struktury. Często jednak nie ma takiej możliwości, bo skala biznesu jest na tyle mała, że jedna osoba spokojnie zabezpieczy interesy firmy. W tym drugim przypadku jest to zdecydowanie oferta dla osób, które poszukują większej stabilizacji i lubią pracę samodzielną, ale jednocześnie nie planują rozwijać swojej kariery w kierunku menedżerskim. Takie osoby bardzo szybko znudziłyby się takim stanowiskiem i poczułyby, że nie jest to miejsce dla nich.

Zobacz oferty prac w kontrolingu »

Jakimi kompetencjami i doświadczeniem powinien dysponować nasz specjalista? Ze względu na bardzo szeroki zakres obowiązków, oczekiwania wobec kandydatów na tego typu stanowiska są również bardzo wysokie i skonkretyzowane. Przede wszystkim osoba na takim stanowisku musi wyróżniać się doskonałą wiedzą merytoryczną i co najmniej kilkuletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w różnych organizacjach lub przynajmniej różnych działach jednej firmy. Ważna jest umiejętność całościowego spojrzenia na biznes i procesy finansowo-księgowe zachodzące w firmie. Jest to możliwe w przypadku osób, które zdobywały doświadczenie w działach zarówno kontrolingowych, jak i księgowych lub też w przypadku osób, które specjalizowały się w audycie, a następnie rozwijały się w działach wewnętrznych konkretnych firm, a więc w tzw. biznesie. Istotne są również dodatkowe uprawnienia zawodowe, jak np. certyfikat Ministerstwa Finansów (jeśli osoba ta ma być odpowiedzialna za podpisywanie dokumentów), ukończone studia podyplomowe, przy wyższych profilach także ACCA lub CIMA. Wymogiem koniecznym jest bardzo dobra, praktyczna znajomość najczęściej języka angielskiego lub też języka obcego obowiązującego w kraju, w którym potencjalny pracodawca posiada swoją siedzibę główną (jest to linia raportowania dla kandydata).

Firmy, które poszukują tego typu specjalistów, często dopiero wchodzą na polski rynek lub są na nim obecne stosunkowo niedługo. W przypadku takich organizacji często można spotkać się z sytuacją przejmowania procesów księgowych od biura rachunkowego (firmy decydują się na taki krok na pewnym etapie rozwoju) lub z zadaniem ustawienia procesów finansowo-księgowych (w przypadku tzw. start-upów). Połączenie tych dwóch funkcji jest możliwe jedynie w małych i średnich spółkach.

Dla pracodawców jest to pożyteczne rozwiązanie, które pozwala zabezpieczyć ważne interesy firmy i skupić odpowiedzialność w jednych rękach. Dzięki temu mają oni duże wsparcie merytoryczne doświadczonego eksperta, a także mogą łatwo kontrolować zachodzące procesy i mieć na nie wpływ. Dzięki temu, że procesy nie są przekazywane do outsourcingu, pracodawcy są blisko takich tematów. Takie oferty budzą zainteresowanie pracowników i potencjalnych kandydatów, bowiem dają możliwość prawdziwie samodzielnej pracy, posiadania realnego wpływu na procesy zachodzące w firmie, wykorzystania swoich różnorodnych kompetencji i kwalifikacji, a także niekiedy rozwijania struktur od podstaw – czyli tworzenia czegoś „od zera”. Minusami tego typu stanowisk mogą być zbyt szerokie zakresy obowiązków, oczekiwania wielozadaniowości na najwyższym poziomie, swego rodzaju „szklany sufit” lub ograniczone możliwości rozwoju merytorycznego – po pierwszej fazie budowania struktur, ustalania procedur i wdrażania systemów następuje stabilizacja, która w dłuższej perspektywie może zamienić się w rutynę i stagnację.

Zobacz oferty prac w kontrolingu »

Problem w znalezieniu odpowiednich kandydatów na takie stanowiska ma wiele przyczyn. Jedną z nich jest niezrozumienie polskich przepisów i wymogów formalnych, które są niezbędne w pracy księgowych i finansistów. Szeroka wiedza merytoryczna oraz zdolność do szerokiego spojrzenia na całość procesów nie są umiejętnościami powszechnymi na polskim rynku. Problem stanowi również niedopasowanie poziomu stanowiska do oczekiwań kandydatów oraz wynagrodzenie często nieadekwatne do odpowiedzialności stanowiska.

Na końcu barierą może być też nieznajomość języka obcego, najczęściej angielskiego, który jest niezbędny w samodzielnej pracy finansisty. W przypadku tego typu stanowiska potencjalny pracodawca nie może sobie pozwolić na zatrudnienie osoby bez znajomości języka na poziomie bardzo dobrym (w mowie i piśmie). Niestety finansiści nadal często zapominają o swoim rozwoju językowym.

Karolina Lis-Sosnowska – Team Leader/Senior Consultant Accountancy & Finance. Dołączyła do warszawskiego zespołu Hays Poland w sierpniu 2010 roku. Od tego czasu wspiera dywizję Accountancy & Finance, początkowo jako konsultant, a obecnie Team Leader. Specjalizuje się w rekrutacji na menedżerskie stanowiska w obszarze księgowości, payroll i doradztwa podatkowego. Realizuje projekty rekrutacyjne na stanowiska wyższego szczebla; najczęściej są to księgowy, starszy księgowy, główny księgowy, kierownik działu księgowości, kierownik działu finansowo-księgowego, starszy specjalista ds. podatków, manager ds. podatków, payroll Manager. W trakcie studiów pracowała w firmie Ernst & Young Academy of Business przy administracji szkoleń z zakresu ACCA, CFA, US GAAP, IFRS i innych szkoleń organizowanych przez firmę. Zdobyła tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na kierunku Polityka Społeczna. Dzięki bardzo dobrym wynikom pracy została wyróżniona w Hays jako konsultant roku 2011, a także w 2014 roku została wyróżniona w kategorii Best Customer Service.

Zobacz również