Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Po tych uczelniach dużo łatwiej znajdziesz pracę. Ranking uczelni wyższych

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Uniwersytet Warszawski? Sprawdź, która uczelnia wyższa zapewni dobry start w przyszłość. Poznaj wyniki rankingu uczelni „Perspektywy” 2023 i podejmij świadomą decyzję.
Kategoria: Wiadomości
30.10.2023
Midjourney

Coroczny ranking uczelni Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przedstawia kompleksowe zestawienie najlepszych uczelni w Polsce, które mogą pomóc studentom i badaczom w podjęciu świadomej decyzji o swojej przyszłości akademickiej.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i – ex aequo – Uniwersytet Warszawski to najlepsze polskie uczelnie w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Politechnika Warszawska zajmuje 3. miejsce, a miejsce 4. ex aequo zajmują Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Akademia Górniczo-Hutnicza.

Jednocześnie wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów aż 22. Za nim jest Politechnika Warszawska – 15 kierunków i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 11 kierunków.

Metodologia

Ranking uczelni akademickich uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

  • prestiż,
  • zdolność do zatrudnienia,
  • potencjał naukowy i badawczy,
  • innowacyjność,
  • efektywność naukowa,
  • warunki kształcenia,
  • umiędzynarodowienie.

Najlepsze uczelnie ekonomiczne i techniczne

Według najnowszego zestawienia „Perspektywy” 2023 top 5 uczelni ekonomicznych stanowią:

Miejsce w rankingu 2023 r. Nazwa uczelni
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
3 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
4 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
5 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wybór uczelni technicznej w Polsce nie należy do najłatwiejszych. Możemy pochwalić się sporą listą cenionych instytucji, z których najbardziej znane i jednocześnie plasujące się na dwóch pierwszych miejscach rankingu to Politechnika Warszawska i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Miejsce w rankingu 2023 r. Nazwa uczelni
1 Politechnika Warszawska
2 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3 Politechnika Gdańska
4 Politechnika Wrocławska
5 Politechnika Łódzka
6= Politechnika Poznańska
6= Politechnika Śląska
8= Politechnika Lubelska
8= Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
10 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Czytaj także: Specjalizacja z współczesności. Nowe rozwiązania edukacyjne w służbie ambitnych finansistów

Prestiż

Decyzja wyboru uczelni wyższej jest często dyktowana prezentowanym poziomem reputacji. Ustala się go z udziałem oceny wystawionej przez kadrę akademicką. Istotną kwestie stanowi liczba pracowników uczelni, którzy uzyskali tytuł profesora lub doktora habilitowanego. Oprócz tego ważne jest uznanie międzynarodowe. O nim stanowi pozycja akademii w globalnych rankingach, takich jak np. ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT oraz Webometrics.

Miejsce w rankingu 2023 r. Nazwa uczelni
1 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2 Uniwersytet Warszawski
3 Politechnika Warszawska
4 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
5 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Zatrudnienie po studiach

Ekonomiczne losy absolwentów odzwierciedla wskaźnik pozycji absolwentów danej uczelni na rynku pracy. Za podstawę danych uznaje się ogólnopolskie badanie „Ekonomiczne Losy Absolwentów” przeprowadzanego przez MEiN z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów (w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania) i zatrudnialność absolwentów (mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania. Dane uwzględniają sytuację w pierwszym roku po zakończeniu studiów.

Miejsce w rankingu 2023 r. Nazwa uczelni 
1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2 Warszawski Uniwersytet Medyczny
3 Akademia Pożarnicza w Warszawie (Szkoła Główna Służby Pożarniczej)
4= Akademia Katolicka w Warszawie
4= Politechnika Warszawska
6 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
7 Politechnika Śląska
8 Politechnika Poznańska
9 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
10= Politechnika Wrocławska
10= Politechnika Gdańska

Czytaj także: Automatyzacja na rynku pracy. Kto straci pracę, a kto zyska?

Innowacyjność

Co decyduje o wynalazczości uczelni? Patenty i prawa ochronne w Polsce i za granicą, czyli ich liczba uzyskana przez uczelnię. Oprócz tego kluczowym wskaźnikiem jest SDG – wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – agenda 2030).

Miejsce w rankingu 2023 r. Nazwa uczelni
1 Politechnika Gdańska
2 Politechnika Lubelska
3 Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
4 Politechnika Łódzka
5 Politechnika Śląska
6 Politechnika Bydgoska Jana i Jędrzeja Śniadeckich
7 Uniwersystet Morski w Gdyni
8 Uniwersytet Gdański
9 Politechnika Bydgoska
10 Politechnika Warszawska

Przyszłościowy kierunek na uczelni marzeń

Opublikowany raport pomaga znaleźć odpowiedź na pytania co i gdzie studiować? W zależności od obranych priorytetów, które mogą oscylować wokół najlepszej kadry naukowej, dobrych kontaktów z biznesem czy szerokiej wymiany zagranicznej, decyzja może być różna. To, na co stale warto zwracać uwagę podczas wyboru przyszłościowego kierunku, to branże, w których panuje deficyt specjalistów. W czasie szybkich zmian cywilizacyjnych – technologicznych, społeczno-politycznych i gospodarczych – ta wiedza jest jeszcze cenniejsza. Co więcej coraz większe znaczenia ma nie tylko kierunek kształcenia, lecz także jego efekt mierzony np. w zdobytych kompetencjach przyszłości.

Autor: Wiktoria Jackowska
Redaktorka Grupa MBE

Magistrantka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Czynna uczestniczka konferencji naukowych. Pasjonatka kultury, lingwistka. 

W Grupie MBE jest odpowiedzialna za redakcję tekstów do magazynu „Kariera w Finansach i Bankowości” oraz na stronę KarierawFinansach.pl.

Członkini Stowarzyszenia Bliżej ADHD działającego z misją edukacji o neuroróżnorodności. 

Zobacz również