Temat tygodnia
Wywiad z Gabrielą Plencler-Borecką, Employer Branding Process Lead w Capgemini Polska.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Broker ubezpieczeniowy

Czy wiesz, że broker ubezpieczeniowy to jedna z najbardziej przyszłościowych specjalizacji na rynku ubezpieczeniowym? Dowiedz się więcej na temat brokera ubezpieczeniowego: szkolenia, egzaminy, perspektywy rozwoju.
Kategoria: Ubezpieczenia
03.04.2013
Broker ubezpieczeniowy jest polską kwalifikacją z dziedziny ubezpieczeń i reasekuracji. Rodzaj pośrednika ubezpieczeniowego, reprezentuje interesy ubezpieczeniowe klienta: identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia (likwidacja szkody).

Dane podstawowe

Zawód brokera ubezpieczeniowego polega na pośrednictwie pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym (w skrócie: TU). Należy pamiętać, że zawód ten ściśle związany jest z funkcją doradczą, ponieważ broker reprezentuje interesy klienta (od niego otrzymuje pełnomocnictwo), a nie zakładu ubezpieczeń. Do głównych zadań brokera należy ocena ryzyka i próba znalezienia jak najlepszego wariantu ubezpieczenia dla klienta przy uwzględnieniu jego możliwości finansowych, a następnie pomoc w kontaktach z ubezpieczycielem. Broker ubezpieczeniowy powinien systematycznie analizować potrzeby swojego klienta w kontekście aktualnej sytuacji gospodarczo-politycznej, tak aby nie działać na szkodę interesów swojego podopiecznego.
 
W Polsce działalność brokera ubezpieczeniowego można rozpocząć po pozytywnym zaliczeniu egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, który reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz po wpisaniu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronach Komisji Nadzoru Finansowego (KNF): www.knf.gov.pl.

Zakres

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego ma charakter państwowy. Aby do niego przystąpić, należy złożyć w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu oraz wnieść opłatę egzaminacyjną. Komisja ustala również terminy egzaminów, które przeprowadzanie są w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Egzamin trwa 3 godziny. Maksymalna liczba punktów, jaką kandydaci mogą zdobyć podczas egzaminu, to 100 punktów. Osoby, które nie wypełniły poprawnie minimum 80 proc. testu, zapraszane są przez egzaminatorów do etapu ustnego. Uczestnicy, którzy nie przejdą pomyślnie egzaminu ustnego, mogą ponownie przystąpić do testu, ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach od dnia ogłoszenia wyników.

Egzamin na brokera ubezpieczeniowego obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Podstawowe wiadomości z historii ubezpieczeń gospodarczych;
 2. Cechy rozwoju współczesnych ubezpieczeń gospodarczych;
 3. Gospodarcze i społeczne znaczenie ubezpieczeń;
 4. Funkcje i zasady ubezpieczeń;
 5. Prawo cywilne i gospodarcze – wybrane aspekty
 6. Źródła i zasady polskiego prawa ubezpieczeniowego;
 7. Podstawy prawne działalności brokerskiej;
 8. Podstawy prawne działalności agencyjnej w zakresie ubezpieczeń;
 9. Umowa ubezpieczenia i stosunek ubezpieczenia;
 10. Polski rynek ubezpieczeniowy i reasekuracyjny;
 11. Rola i znaczenie reasekuracji i koasekuracji w podziale ryzyka;
 12. Kryteria wyboru i oceny zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracyjnego;
 13. Etyka zawodowa brokera;
 14. Opodatkowanie działalności brokerskiej podatkiem od towarów i usług;
 15. Czytanie i analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat
 16. Podstawowe pojęcia związane z obsługą ubezpieczeń gospodarczych;
 17. Procedury zarządzania ryzykiem;
 18. Umowa brokerska i odpowiedzialność brokera;
 19. Umowa o współpracy z zakładem ubezpieczeń oraz o wysokości prowizji;
 20. Ubezpieczenia nietypowe;
 21. Oferta brokerska, slip brokerski, nota prowizoryczna, dokument ubezpieczenia.

Czas trwania

Jak wspomniano powyżej egzamin na brokera ubezpieczeniowego trwa trzy godziny i odbywa się nie rzadziej niż cztery razy w roku. Termin egzaminu ustala Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, mając na względzie liczbę zgłoszeń (min. 25 osób) i ogłasza go nie później niż dwa miesiące przed wyznaczonym terminem egzaminu.

Tuż przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do egzaminu warto pomyśleć o kursach przygotowawczych, które trwają średnio trzy dni i pomagają zapoznać się z najważniejszymi aspektami egzaminu. Średni koszt to ok. 1,5–2 tys. złotych.

Perspektywy rozwoju

Praca brokera ubezpieczeniowego charakteryzuje się dużą mobilnością i dyspozycyjnością. Ponieważ jest to zawód ściśle powiązany z sprzedażą oraz doradztwem ubezpieczeniowym, brokerzy rzadko spędzają czas w biurze. Czas pracy wypełniają im spotkania z klientami. Dlatego udaną karierę gwarantują wysoko rozwinięte kompetencje miękkie jak komunikatywność czy umiejętność negocjowania.

W zakres obowiązków brokera wchodzi:

 • udzielanie porad i informacji w dziedzinach w pełni pokrywających się z jego kompetencjami;
 • w przypadku wystąpienia szkody dbanie o prawidłowe prowadzenie sprawy w celu uzyskania odpowiedniego odszkodowania;
 • przedkładanie uzasadnionego interesu klienta nad własny zysk.

Warto podkreślić, że w związku z dużą odpowiedzialnością, jaką posiada broker ubezpieczeniowy, ustawodawca w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym zobowiązał osoby fizyczne i prawne, świadczące usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego, do posiadania polisy OC. Szczegółowo zakres i przedmiot ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2005 roku o obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, według którego minimalna suma gwarancyjna wynosi równowartość w złotych miliona euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 1,5 miliona euro w stosunku do wszystkich zdarzeń.

Osoby, które rozważają karierę brokera ubezpieczeniowego, mogą liczyć na wysokie zarobki, które zależą od liczby zawartych umów ubezpieczeniowych (system prowizyjny). Najlepsi zarabiają nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Średnia kwota wynagrodzenia na tym stanowisku to 5500 złotych brutto.Wysokość wynagrodzenia zależy również od sukcesu całej firmy brokerskiej – wypracowany przez nią zysk dzielony jest między jej pracownikami.

Opracowanie na podstawie www.knf.gov.pl.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć