Temat tygodnia
M.in. o tym, co wspólnego ma praca w obszarze ryzyka w banku z lotem helikopterem.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Certificate in Treasury Fundamentals (CiTF)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej Certificate in Treasury Fundamentals: kursy, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji Certificate in Treasury Fundamentals.
Kategoria: Analiza
03.03.2016

Certificate in Treasury Fundamentals to międzynarodowa kwalifikacja ceniona w zawodzie specjalisty w departamencie skarbu, coraz częściej – w związku z terminologią angielską – nazywanego Treasurer.

Dane podstawowe

Certificate in Treasury Fundamentals w branży finansowej uznaje się za pierwszy krok w pozyskiwaniu wiedzy eksperckiej i profesjonalizacji zawodu pracownika w dziale skarbu (ang. treasury) i finansów korporacyjnych (ang. corporate finance). Za system certyfikacyjny odpowiada stowarzyszenie ACT (Association of Corporate Treasurers) zrzeszające profesjonalistów pracujących w działach skarbowych.

Certyfikat pozwala przede wszystkim zrozumieć najważniejsze zagadnienia terminologiczne dotyczące roli skarbu w organizacjach. Dział skarbu spotykamy w bankach oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach. Do podstawowych zadań pracowników działu skarbu należą m.in. księgowość bankowa, procesowanie wielkokwotowych płatności, monitorowanie warunków kredytowych klientów przedsiębiorstwa, administrowanie kontami bankowymi, raportowanie oraz przygotowywanie krótkoterminowych i długoterminowych prognoz przepływów pieniężnych dla celów operacyjnych.

Zakres

Certificate in Treasury Fundamentals składa się z trzech części:

 • Część pierwsza: Wprowadzenie do zagadnień finansowych (Introduction to the financial world);
 • Część druga: Zasady operacji skarbowych (Principles of treasury operations);
 • Część trzecia: Przegląd rynków finansowych i finansów korporacyjnych (Overview of financial markets and corporate finance).

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych części kwalifikacji Certificate in Treasury Fundamentals.

Część pierwsza. Introduction to the financial world:

W części pierwszej studenci mogą zapoznać się z takimi zagadnieniami, jak funkcjonowanie rynków finansowych, regulacje finansowe, podatki i legislacje. Dodatkowo w części pierwszej porusza się zagadnienia ryzyka w zawodzie skarbnika, kwestie etyczne i ład korporacyjny z punktu widzenia działu skarbowego.

W części poświęconej podstawowym zagadnieniom świata finansów uczestnicy zaznajamiają się również z głównymi założeniami corporate social responsibility (CSR) instytucji finansowych lub centrów operacyjnych międzynarodowych organizacji (tzw. insourcingowe centra dla biznesu).

Dla pracowników działów skarbowych znaczenie mają również regulacje na rynkach finansowych, stąd w części pierwszej ujęto takie ustawy, jak: Dodd-Frank Act, EMIR (European Market Infrastructure Regulation), Basel III czy Sarbanes-Oxley Act.  

Część druga. Principles of treasury operations

Do najważniejszych zadań działów skarbu należą operacje skarbowe. Dlatego w części drugiej studenci dowiadują się, czym zajmują się skarbnicy, jak wygląda struktura działów skarbu oraz jak tego rodzaju komórki wspierają funkcjonowanie całej organizacji.

Wśród zagadnień poruszanych w części drugiej warto wymienić znaczenie technologii w zawodzie skarbników. Do najważniejszych systemów, z których korzystają pracownicy tego rodzaju działów, należą  treasury management system (TMS), enterprise resource planning (ERP) oraz system electronic funds transfer (EFT).

Część druga dotyczy również krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych. Skarbnicy uczą się zatem, jak zapewnić całej organizacji tzw. gotowość płatniczą, minimalizować koszty zachowania płynności oraz maksymalizować zyski z nadwyżek płynności (podstawowe zagadnienia cash management).  

Część trzecia. Overview of financial markets and corporate finance

Część trzecia opisuje terminologię rynku finansowego i kapitałowego o charakterze udziałowym (zagadnienia: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych) i dłużnym (zagadnienia: depozyty bankowe, kredyty bankowe, obligacje).
Ważnym punktem w trzeciej części są również finanse korporacyjne, opisane głównie pod kątem ryzyka.

Czas trwania

Czas trwania nauki zależy od indywidualnych preferencji studenta. Zazwyczaj na każdą z powyżej opisanych części należy przeznaczyć 50 godzin (łącznie 150). Przy pracy na pełen etat kurs przygotowujący do egzaminu studenci kończą po ok. 6 miesiącach.

Kurs wieńczy egzamin składający się z 75 pytań wielokrotnego wyboru z podziałem na części:

 • Część pierwsza – 22 pytania;
 • Część druga – 21 pytań;
 • Część trzecia – 16 pytań;
 • oraz dodatkowo tzw. calculation questions – 16 pytań.

Sesja egzaminacyjna trwa 90 minut. Aby zaliczyć egzamin, należy udzielić 76 proc. poprawnych odpowiedzi, przy czym w części zawierającej pytania numeryczne trzeba poprawnie rozwiązać 8 z 16 pytań.

Kursy oraz egzamin studenci mają dostęp dzięki platformie internetowej ACT Learning Academy. Co ważne, egzamin odbywa się przy wirtualnej asyście egzaminatora dzięki wykorzystaniu rozwiązań wideo.

Egzaminy w ramach Certificate in Treasury Fundamentals odbywają się cztery razy w roku: w lutym, kwietniu, lipcu oraz październiku.

Koszt za sesję egzaminacyjną wynosi 75 funtów, czyli ok. 420 złotych. To niewiele, jednakże wydatki wzrastają w przypadku kursów internetowych, za które każdy uczestnik całościowo płaci 550 funtów czyli ok. 3 tys. złotych.

Perspektywy rozwoju

Certificate in Treasury Fundamentals jest kwalifikacją rozpoznawalną w branży finansowej głównie na anglosaskim rynku pracy. Jednakże polscy finansiści również powinni pomyśleć o tej kwalifikacji. Potocznie stanowiska skarbowe kojarzą się z sektorem bankowym, ale specjalistów i analityków treasury spotkamy również w centrach usług wspólnych (ang. shared service centres, SSC). 

W systemie kompetencyjnym Certificate in Treasury Fundamentals jest definiowany jako poziom taktyczny w zawodzie skarbnika, czyli wprowadza specjalistów w podstawowe procesy i regulacje powiązane z działami skarbowymi.

Kwalifikacja Certificate in Treasury Fundamentals jest polecana specjalistom pracującym na następujących stanowiskach (nazwy stanowisk w jęz. angielskim):

 • Treasury Administrator;

 • Treasury Finance Officer;

 • Treasury Assistant;

 • Settlements Administrator;

 • Treasury Analyst;

 • Business Analyst.