Temat tygodnia
Kto powinien zainteresować się karierą w dziale FP&A?
Partner serwisu
EY
Rozwiń
 
A Ty jakie masz plany
na jesień?
Zdobądź doświadczenie w prestiżowych konkursach dla studentów organizowanych przez EY.
Chcę się sprawdzić w wyzwaniu
na styku prawa i ekonomii.
Chcę wejść do świata wielkich transakcji.
KarierawFinansach.pl jest patronem medialnym obu konkursów.
 
A Ty jakie masz plany
na jesień?
Zdobądź doświadczenie w prestiżowych konkursach dla studentów organizowanych przez EY.
Chcę się sprawdzić w wyzwaniu
na styku prawa i ekonomii.
Chcę wejść do świata wielkich transakcji.
KarierawFinansach.pl jest patronem medialnym obu konkursów.
Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Chartered Banker

Uzyskanie kwalifikacji zawodowej o zasięgu międzynarodowym otwiera szerokie perspektywy rozwoju dalszej ścieżki kariery zawodowej. Jedną z kwalifikacji umożliwiającą wyróżnienie się na polskim i zagranicznym rynku pracy jest Chartered Banker.
Kategoria: Finanse/Bankowość
13.06.2013

Chartered Banker jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu bankowości.

 

Dane podstawowe

Kwalifikacja Chartered Banker przyznawana jest od 2011 roku przez The Chartered Institute of Bankers in Scotland – powstały w 1875 roku najstarszy instytut bankowości na świecie i jednocześnie jedyny w Wielkiej Brytanii. Chartered Banker jest najwyższą kwalifikacją przyznawaną przez The Chartered Bankers Institute. Jest ona zatem potwierdzeniem posiadania bardzo obszernej wiedzy z zakresu bankowości. Tytuł „Chartered Banker” został zarezerwowany przez instytucję, są więc oni jedyną organizacją uprawnioną do wydania certyfikatu o takiej nazwie.

 

Zobacz oferty pracy w bankowości » 


 

Zakres wiedzy

Istnieją cztery drogi do uzyskania tytułu Chartered Banker:

 

I. OPEN

 

Jest to długa i złożona droga, jednak jednocześnie otwarta dla wszystkich. 

 

Wymagane jest zdobycie certyfikatu najniższego szczebla - Professional Banker Certificate, następnie Professional Banker Diploma, Associate Chartered Banker Diploma (dawniej Advanced Diploma) i na końcu kwalifikacji Chartered Banker.

 

PROFESSIONAL BANKER CERTIFICATE

 

PBC jest podstawową kwalifikacją wprowadzającą do świata bankowości. Polecana jest osobom związanym z bankowością, handlem lub biznesem, jednak nie zostały w niej zdefiniowane żadne wymagania wobec kandydatów, wobec czego do egzaminu certyfikacyjnego może przystąpić każdy.

 

Wymagania: Egzamin PBC sprawdza wiedzę kandydata z zakresu:

· norm etycznych i zawodowych w bankowości,

· znajomości branż finansowych

· ram prawnych regulujących sektor usług finansowych

· obsługi klienta

· zrozumienia kredytów i pożyczek

· znajomości i zrozumienia typów ryzyka

 

Czas trwania: 2 godziny

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objetość: 200 pytań

 

Osoby ubiegające się o certyfikat PBC są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 260 funtów brytyjskich. Cena zawiera materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość jednokrotnego przystąpienia do egzaminu, roczne członkowstwo w organizacji, a także roczną subskrypcję magazynu „Chartered Banker”.

 

Do egzaminu należy przystąpić w ciągu roku od chwili wniesienia opłaty.

 

PROFESSIONAL BANKER DIPLOMA

 

Professional Banker Diploma stanowi rozszerzenie Professional Banker Certificate. Dlatego przystąpienie do egzaminów PBD musi być poprzedzone uzyskaniem wyżej opisanego certyfikatu PBC. Wobec kandydatów do dyplomu PBD rówież nie istnieją żadne wymagania dotyczące wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

 

Aby otrzymać dyplom PBD należy wybrać dwa tematy z poniższej puli i uzyskać pozytywny wynik z egzaminów sprawdzających wiedzę w danym zakresie.

 

Pula pytań:

· Banking Operations

· Commercial Property

· Financial Crime and Money Laundering

· Introduction to Credit

· Introduction to Risk

· Introduction to Business Banking

· Complaint Handling

· One or more Chartered Banker Institute Accredited / Bespoke modules designed to meet employer needs

 

Czas trwania egzaminu: 2 godziny

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objetość: 200 pytań

 

Organizacja zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli tematów.

 

Koszt przystąpienia do każdego z egzaminów wynosi 195 funtów brytyjskich. Cena, tak jak w przypadku opłaty certyfikacyjnej PBC, zawiera materiały szkoleniowe, dostęp do platformy e-learningowej, możliwość jednokrotnego przystąpienia do egzaminu, roczne członkowstwo w organizacji, a także roczną subskrypcję magazynu „Chartered Banker”.

 

ASSOCIATE CHARTERED BANKER DIPLOMA

 

Aby zdobyć tę kwalifikację należy posiadać wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata. W zależności od poziomu wykształcenia zmienia się liczba wymaganych do zaliczenia modułów. Najcześniej jednak należy zdać trzy egzaminy sprawdzające wiedzę z wybranych przez kandydata obszarów:

 

1. PROFESSIONAL ETHICS AND REGULATION (moduł obowiązkowy)

 

- Banks in Society

- History and Development of Banking

- Regulation

- Other Legislation Affecting Financial Services Providers

- Common Law

- Accountabilities

- Complaints and Compensation

- Introduction to Ethics

- Professional Ethics

- Ethics and the Individual

- Putting Ethical Theories into Practice

- Ethics and the Organisation

- Direction

- Management and Ownership

 

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

Zobacz oferty pracy w bankowości » 

 

2. RISK MANAGEMENT IN BANKING

 

- Risk Management Concepts

- Types of Risk and Risk Identification

- Assessment

- Mitigation

- Monitoring and Reporting

- Group Credit Risk Practices

- Applying Credit Risk Practices

- Assessing and Managing Operational Risk

- Business Continuity Management

- Regulatory Risk

- The Impact of the Global Banking Crisis

 

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

3. CONTEMPORARY ISSUES IN BANKING

 

- The Bank as a Financial Intermediary and Deposit Creator

- The Economic Environment

- Monetary Policy

- International Bank Risks

- Securitisation and the Eurozone

- Public Finance

- Regulation and the Competitive Environment

- Innovation and Technology

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

4. CREDIT AND LENDING

 

- The Banker-Customer Relationship

- The Principles of Lending

- Credit Products and Services

- Securities for Lending

- Financial Statements and How to Use Them

- Credit Risk Practices for Retail

- Credit Risk Practices for Business Banking

- Dealing with Financial Difficulties

 

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

 

5. RETAIL BANKING

 

- Retail Banking

- A Client-Centred Approach

- Distribution Channels and The Impact of Technology, People, Processes and Risk

- Leadership and Management

- Regulation

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

6. APPLIED BUSINESS AND CORPORATE BANKING

 

- The Business and Corporate Banking Environment

- The Finance Function

- Financing and Specialised Lending

- Evaluating Investment Projects

- Interest Rate and Currency Exposure Management

- Mergers and Acquisitions

- Building and Maintaining Successful Customer Relationships

 

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

7. BANKING FOR HIGH NET WORTH INDIVIDUALS  

 

- Private Banking

- Customer Segmentation

- Business Models and Competitive Dynamics

- Acquiring and Retaining Customers

- The Regulatory Environment

- Relationship Management

- Products and Services

- The Future of Private Banking

 

Czas przygotowania: 250 godzin

Typ: test (70%), długa forma pisemna (30%)

Koszt przystąpienia do egzaminu z każdego z modułów wynosi 995 funtów brytyjskich. Cena zawiera także wszystkie potrzebne materiały oraz wsparcie e-mailowe i telefoniczne.

 

CHARTERED BANKER

 

Posiadacze Associate Chartered Banker Diploma w celu uzyskania najwyższego tytułu – Chartered Banker, muszą zdać dwa egzaminy z wybranych dwóch kolejnych wyżej wymienionych modułów. Obowiązkowe jest wybranie modułu Credit and Lending, jeśli nie został on wybranych w poprzednim etapie.

 

Zobacz oferty pracy w bankowości » 

 

II. ACCELERATED

 

Dotyczy osób posiadających co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w bankowości. 

 

Aby uzyskać tytuł Chartered Banker tą drogą należy zdać egzaminy z pięciu modułów:

 

1. Professionalism, Ethics and Regulation

2. Credit and Lending i/lub Applied Business and Corporate Banking

3. Oraz trzy (dwa jeśli wybrane zostały oba moduły z pkt. 2) spośród:

- Banking for High Net Worth Individuals

- Contemporary Issues in Banking

- Retail Banking

- Risk Management in Banking

 

(Wszystkie moduły zostały szczegółowo opisane wyżej, jako warunki uzyskania Associate Chartered Banker Diploma.)

 

III. PROFESSIONAL CONVERSION

 

Jest to droga przeznaczona dla osób już wykwalifikowanych. Obecnie w Professional Conversion Route mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające certyfikat CFA oraz certyfikowani księgowi. 

 

Wówczas wystarczy przystąpić i uzyskać pozytywny wynik z zaledwie dwóch egzaminów: 

 

1. Professionalism, Ethics and Regulation 

2. Coverage of Credit and Lending

 

(Wszystkie moduły zostały szczegółowo opisane wyżej, jako warunki uzyskania Associate Chartered Banker Diploma.)

IV. LEARNING PARTNERSHIP

 

The Chartered Banker Institute posiada listę akredytowanych placówek edukacyjnych, które prowadzą programy przygotowujące do uzyskania kwalifikacji Chartered Banker. 

 

Osoby ubiegające się o ten tytuł poprzez akredytowane instytucje, podobnie jak w przypadku drogi Professional Conversion, muszą zdać egzamin z modułów: 

 

1. Professionalism, Ethics and Regulation 

2. Coverage of Credit and Lending

 

Instytucje akredytowane mogą jednak rozszerzyć liczbę wymaganych do zaliczenia modułów zgodnie z własnym programem.

 

(Wszystkie moduły zostały szczegółowo opisane wyżej, jako warunki uzyskania Associate Chartered Banker Diploma.)

Zapoznaj się ze szczegółowym syllabusem dla każdego z tematów »

 

Do egzaminów można przystępować w jednym z czterdziestu pięciu centrów egzaminacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii lub w jednym z czterech centrów znajdujących się w Irlandii.

 

Egzaminy przeprowadzane są wyłącznie w języku angielskim.


 

Perspektywy zawodowe:

Posiadacze kwalifikacji Chartered Banker posiadają szeroką wiedzę z zakresu bankowości detalicznej i korporacyjnej, a także z zarządzania ryzykiem w bankowości. Charteres Bankers zazwyczaj zajmują w bankach stanowiska kierownicze. Mogą także pracować jako specjaliści oraz doradcy.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację Chartered Banker:

 

Bankowość:

Analityk ryzyka

Business Development Manager

Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej

Dyrektor ds. bankowości detalicznej 

 

Opracowanie na podstawie The Chartered Institute of Bankers in Scotland.