Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

CIA (Certified Internal Auditor)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej CIA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIA.
Kategoria: Audyt
23.08.2012

CIA (the Certified Internal Auditor) jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny audytu wewnętrznego.

 
 

Dane podstawowe

Międzynarodowa kwalifikacja CIA (the Certified Internal Auditor) jest oparta o najlepsze praktyki oraz standardy, których jakość gwarantuje The Institute of Internal Auditors (w skrócie IIA/IIA Global), organizacja zrzeszająca ponad 180 tys. członków na całym świecie (samym tytułem CIA legitymuje się ponad 130 tys. profesjonalistów). W Polsce IIA Global jest reprezentowany od 2002 roku przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. IIA Global powstał w 1941 roku i nieustannie pełni rolę światowego lidera w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Więcej można dowiedzieć się na stronie global.theiia.org oraz www.iia.org.pl.

Co ważne, kwalifikacja CIA upoważnia do wykonywania czynności audytora wewnętrznego w Polsce zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (Dz. U. 09.157.1240).

 

Zakres wiedzy

Od 2013 roku, aby otrzymać certyfikat CIA, należy zdać trzy egzaminy, które przede wszystkim potwierdzają wiedzę oraz doświadczenie zawodowe posiadane przez profesjonalistę zajmującego się audytem wewnętrznym. Zakres tematyczny poszczególnych części egzaminów to Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wypracowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Global oraz zagadnienia z zakresu zarządzania, nadzoru korporacyjnego, finansów, rachunkowości, zagadnień bezpieczeństwa informatycznego, analizy biznesowej czy zarządzania ryzykiem. Certyfikacja kładzie największy nacisk na zagadnienia praktyczne z obszaru wykonywania zadań audytorskich, jak i zarządzania funkcją audytu wewnętrznego. 

Pełna lista egzaminów:

Część I: Internal Audit Basics
Mandatory Guidance (5-45 proc.)
Internal Control/Risk – Awareness Level (A) (25-35 proc.)
Conducting Internal Audit Engagements – Audit Tools and Techniques (25-35 proc.)

Część II: Internal Audit Practice
Managing the Internal Audit Function (40-50 proc.)
Managing Individual Engagements (40-50 proc.)
Fraud Risks and Controls (5-15 proc.)

Część III: Internal Audit Knowledge Elements
Governance/Business Ethics (5-15 proc.)
Risk Management – Proficiency Level (P) (10-20 proc.)
Organizational Structure/Business Processes and Risks (15-25 proc.)
Communication 5-10 proc.
Management/Leadership Principles (10-20 proc.)
IT/Business Continuity (15-25 proc.)
Financial Management (10-20 proc.)
Global Business Environment (0-10 proc.)

Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – computer based exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim. Struktura trzech egzaminów:

  • CIA I liczy 125 pytań, na które przewidziane są 2 godziny i 30 minut;
  • CIA II i III liczą po 100 pytań, na które należy przeznaczyć po 2 godziny.

Każde pytanie ma cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. Maksymalny wynik do uzyskania to 750 punktów. Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 600 punktów.

Po zgłoszeniu się do programu certyfikacyjnego CIA i zatwierdzeniu złożonych dokumentów kandydat ma cztery lata na ukończenie całego procesu, tj. zdanie egzaminów i otrzymanie certyfikatu. Zanim jednak kandydat przystąpi do egzaminu potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Do niedawna wymogiem koniecznym było posiadanie odpowiedniego wykształcenia, czyli ukończenie studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjatu, oraz zdobycie minimum dwuletniego doświadczenia w audycie wewnętrznym lub w podobnym obszarze. Od niedawna jednak IIA Global dopuszcza do kwalifikacji również osoby posiadające dwuletnie wykształcenie policealne (ang. post-secondary) oraz pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym czy obszarze pokrewnym. Ponadto, do programu certyfikacyjnego może przystąpić również osoba posiadająca siedem lat doświadczenia w audycie wewnętrznym lub w dziedzinie pokrewnej. Wspomniane obszary pokrewne, wliczające się w czas zdobytego doświadczenia, to m.in. kontrola wewnętrzna, zapewnienie jakości, audyt prawny, audyt zewnętrzny i wszelkie inne zajęcia wymagające sprawdzania zgodności z przepisami lub zbliżone do obowiązków audytora wewnętrznego.

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin szkoleniowych CPE (40 CPE; continuing professional education) do 31 grudnia każdego roku.
 

Czas trwania

Program certyfikacji trwa cztery lata. Wysokość opłaty aplikacyjnej jest uzależniona od statusu osoby przystępującej do egzaminu, tzn.:

  • członkowie IIA wnoszą opłatę rejestracyjną (jednorazowo) w wysokości 100 dolarów amerykańskich, a poszczególne egzaminy kosztują: cz. I (250 dol.), cz. II (200 dol.) oraz cz. III (200 dol.);
  • osoby niebędące członkami IIA wnoszą opłatę rejestracyjną (jednorazowo) w wysokości 100 dolarów amerykańskich, a poszczególne egzaminy kosztują:  cz. I (350 dol.), cz. II (300 dol.) oraz cz. III (300 dol.).

Od momentu dokonania opłaty egzaminacyjnej jest 180 dni na wyznaczenie terminu i podejście do egzaminu. Kursy przygotowujące do poszczególnych części egzaminu CIA kosztują pow. 7 tys. zł.
 

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacje CIA są zalecane dla profesjonalistów, którzy chcą rozpocząć karierę w audycie wewnętrznym lub którzy mają minimum 2-letnie doświadczenie w tym obszarze. Wiedza nabywana w trakcie kursu jest również przydatna na stanowisku dyrektora finansowego, kontrolera finansowego oraz coraz więcej członków zarządu legitymuje się również tym międzynarodowym tytułem.

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CIA

Audyt wewnętrzny:

Dyrektor audytu

Manager audytu

Audytor wewnętrzny

Oprac. na podstawie The Institute of Internal Auditors