Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CIA (Certified Internal Auditor)

Informacje na temat kwalifikacji zawodowej CIA: kursy, zarobki, czas trwania kursów, perspektywy rozwoju. Dowiedz się więcej o kwalifikacji CIA.
Kategoria: Audyt
23.08.2012

CIA (the Certified Internal Auditor) jest międzynarodową kwalifikacją z dziedziny audytu wewnętrznego.

Dane podstawowe

Międzynarodowa kwalifikacja CIA (the Certified Internal Auditor) jest oparta o najlepsze praktyki oraz standardy, których jakość gwarantuje The Institute of Internal Auditors (w skrócie IIA/IIA Global), organizacja zrzeszająca ponad 180 tys. członków na całym świecie (samym tytułem CIA legitymuje się ponad 130 tys. profesjonalistów). W Polsce IIA Global jest reprezentowany od 2002 roku przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. IIA Global powstał w 1941 roku i nieustannie pełni rolę światowego lidera w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Więcej można dowiedzieć się na stronie global.theiia.org oraz www.iia.org.pl.

Co ważne, kwalifikacja CIA upoważnia do wykonywania czynności audytora wewnętrznego w Polsce zgodnie z Ustawą o finansach publicznych (Dz. U. 09.157.1240).

Zakres

Od 2013 roku, aby otrzymać certyfikat CIA, należy zdać trzy egzaminy, które przede wszystkim potwierdzają wiedzę oraz doświadczenie zawodowe posiadane przez profesjonalistę zajmującego się audytem wewnętrznym.  Zakres tematyczny poszczególnych części egzaminów to Międzynarodowe Standardy Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego wypracowane przez Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Global oraz zagadnienia z zakresu zarządzania, nadzoru korporacyjnego, finansów, rachunkowości, zagadnień bezpieczeństwa informatycznego, analizy biznesowej czy zarządzania ryzykiem. Certyfikacja kładzie największy nacisk na zagadnienia praktyczne z obszaru wykonywania zadań audytorskich, jak i zarządzania funkcją audytu wewnętrznego. 

Pełna lista egzaminów:

Część I: Internal Audit Basics

Mandatory Guidance (5-45 proc.)
Internal Control/Risk – Awareness Level (A) (25-35 proc.)
Conducting Internal Audit Engagements – Audit Tools and Techniques (25-35 proc.)

Część II: Internal Audit Practice

Managing the Internal Audit Function (40-50 proc.)
Managing Individual Engagements (40-50 proc.)
Fraud Risks and Controls (5-15 proc.)

Część III: Internal Audit Knowledge Elements

Governance/Business Ethics (5-15 proc.)
Risk Management – Proficiency Level (P) (10-20 proc.)
Organizational Structure/Business Processes and Risks (15-25 proc.)
Communication 5-10 proc.
Management/Leadership Principles (10-20 proc.)
IT/Business Continuity (15-25 proc.)
Financial Management (10-20 proc.)
Global Business Environment (0-10 proc.)

Egzaminy zdaje się w formie testów komputerowych (CBE – computer based exams), organizowanych przez cały rok w dowolnie wybranym przez kandydata terminie. Egzaminy można zdawać w języku polskim. Struktura trzech egzaminów:

  • CIA I liczy 125 pytań, na które przewidziane są 2 godziny i 30 minut;
  • CIA II i III liczą po 100 pytań, na które należy przeznaczyć po 2 godziny.

Są to pytania testowe. Maksymalny wynik do uzyskania to 750 punktów. Do zdania egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 600 punktów.

Po zgłoszeniu się do programu certyfikacyjnego CIA i zatwierdzeniu złożonych dokumentów kandydat ma cztery lata na ukończenie całego procesu, tj. zdanie egzaminów i otrzymanie certyfikatu. Zanim jednak kandydat przystąpi do egzaminu potwierdzającego posiadaną wiedzę z zakresu audytu wewnętrznego, konieczne jest spełnienie kilku warunków. Do niedawna wymogiem koniecznym było posiadanie odpowiedniego wykształcenia, czyli ukończenie studiów wyższych na poziomie co najmniej licencjatu oraz zdobycie minimum dwuletniego doświadczenia w audycie wewnętrznym lub w podobnym obszarze. Od niedawna jednak IIA Global dopuszcza do kwalifikacji również osoby posiadające dwuletnie wykształcenie policealne (ang. post-secondary) oraz pięcioletnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe w audycie wewnętrznym czy obszarze pokrewnym. Ponadto do programu certyfikacyjnego może przystąpić również osoba posiadająca siedem lat doświadczenia w audycie wewnętrznym lub w dziedzinie pokrewnej. Wspomniane obszary pokrewne, wliczające się w czas zdobytego doświadczenia, to m.in. kontrola wewnętrzna, zapewnienie jakości, audyt prawny, audyt zewnętrzny i wszelkie inne zajęcia wymagające sprawdzania zgodności z przepisami lub zbliżone do obowiązków audytora wewnętrznego.

Po uzyskaniu certyfikatu należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością odbycia, udokumentowania i zgłoszenia 40 godzin szkoleniowych CPE (40 CPE; continuing professional education) do 31 grudnia każdego roku.

Nowe egzaminy od 1 stycznia 2019

CIA 1 - zmiany

JEST:

1. Obowiązkowe wytyczne (35-45%),
2. Kontrola wewnętrzna/ ryzyko (25-35%),
3. Wykonywanie zadań audytowych – narzędzia i techniki audytu (25-35%)

BĘDZIE:

1. Podstawy audytu wewnętrznego (15%),
2. Niezależność i obiektywizm (15%),
3. Biegłość i należyta staranność zawodowa (18%),
4. Program zapewnienia i poprawy jakości (7%),
5. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola (35%)
6. Ryzyko oszustwa (10%)

CIA 2 - zmiany

JEST:

1. Zarządzanie audytem wewnętrznym (40-50%)
2. Zarządzanie zadaniami audytowymi (40-50%)
3. Oszustwa – ryzyka i kontrole (5-15%)

BĘDZIE:

1. Zarządzanie audytem wewnętrznym (20%),
2. Planowanie zadań (20%)
3. Wykonywanie zadań (40%)
4. Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów (20%)

CIA 3 - zmiany

JEST:

1. Ład organizacyjny / Etyka biznesu (5-15%),
2. Zarządzanie ryzykiem (10-20%),
3. Struktury organizacyjne / Procesy i ryzyka biznesowe (15-25%),
4. Komunikacja (5-10%),
5. Zasady zarządzania/ przywództwo (10-20%),
6. IT/ zapewnienie ciągłości działania (15-25%),
7. Zarządzanie finansami (10-20%)
8. Gospodarka globalna (0-10%)

BĘDZIE:

1. Przedsiębiorczość (35%),
2. Bezpieczeństwo informacji (25%),
3. Technologie informatyczne (20%),
4. Zarządzanie finansami (20%).

Czas trwania

Program certyfikacji trwa cztery lata. Wysokość opłaty aplikacyjnej jest uzależniona od statusu osoby przystępującej do egzaminu, tzn.:

  • członkowie IIA wnoszą opłatę rejestracyjną (jednorazowo) w wysokości 100 dolarów amerykańskich, a poszczególne egzaminy kosztują: cz. I (250 dol.), cz. II (200 dol.) oraz cz. III (200 dol.);

  • osoby niebędące członkami IIA wnoszą opłatę rejestracyjną (jednorazowo) w wysokości 100 dolarów amerykańskich, a poszczególne egzaminy kosztują:  cz. I (350 dol.), cz. II (300 dol.) oraz cz. III (300 dol.).

Od momentu dokonania opłaty egzaminacyjnej jest 180 dni na wyznaczenie terminu i podejście do egzaminu. Egzaminy trwają cały rok. Kursy przygotowujące do poszczególnych części egzaminu CIA kosztują powyżej 7 tys. złotych.

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacje CIA są zalecane dla profesjonalistów, którzy chcą rozpocząć karierę w audycie wewnętrznym lub którzy mają minimum 2-letnie doświadczenie w tym obszarze. Wiedza nabywana w trakcie kursu jest również przydatna na stanowisku dyrektora finansowego, kontrolera finansowego oraz coraz więcej członków zarządu legitymuje się również tym międzynarodowym tytułem.

 
Opracowanie na podstawie The Institute of Internal Auditors.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć