Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CICA (Certified Internal Controls Auditor)

Kwalifikację CICA mogą otrzymać audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni wyłącznie na podstawie zdobytego doświadczenia zawodowego i kompetencji. W drugiej połowie 2014 roku jednym z głównych wymogów stanie się pozytywny wynik z egzaminu certyfikacyjnego.
Kategoria: Audyt
05.06.2013

CICA (Certified Internal Controls Auditor) jest międzynarodową kwalifikacją w dziedzinie audytu wewnętrznego.

Dane podstawowe

Certyfikat CICA przyznawany jest przez TheIIC (The Institute For Internal Controls), międzynarodową organizację zrzeszającą specjalistów w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego. TheIIC zajmuje się promowaniem środowiska kontroli i audytu w organizacjach, poprzez wykrywanie oszustw gospodarczych i kształcenie w zakresie kontroli wewnętrznej. Jeden z oddziałów TheIIC znajduje się w Polsce. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej instytutu: www.iic-polska.pl.

Zakres

O uzyskanie certyfikatu CICA mogą ubiegać się osoby zajmujące się zawodowo audytem, kontrolą wewnętrzną, konsultingiem lub księgowością, które posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie audytu lub oceny kontroli.

Wszystkim kwestiom związanym z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym i już zdobytymi certyfikatami zostały przydzielone punkty. Aby otrzymać certyfikat należy zdobyć co najmniej 70 punktów.

I. Edukacja – max. 40 punktów.

  1. Wykształcenie na poziomie licencjata lub magistra ze specjalizacją Rachunkowość lub Informatyka (dotyczy tylko Audytorów IT) – 40pkt;
  2. Zdobycie co najmniej 24 punktów CPE (Program Ustawicznego Kształcenia) w zakresie rachunkowości na studiach stacjonarnych lub podyplomowych – 40 pkt;
  3. Wykształcenie na poziomie licencjata ze specjalizacją inną niż Rachunkowość i Informatyka – 20 pkt.

II. Stopnie akademickie 

  1. MBA (Master of Business Administration ), MPA, MS/MA w zakresie Zarządzania lub Informatyki  –10 pkt;
  2. DBA, DPA, Ed.D., J.D., Ph.D. – 10 pkt.

III. Certyfikaty

  1. CA, CBA, CGAP, CIA, CISA, CPA, CQA – 10 pkt;
  2. CFE, CFM, CGFM, CITP, CISM, CMA  – 5 pkt.

Posiadacze innego certyfikatu związanego z kontrolą wewnętrzną mogą otrzymać za niego 5 punktów.

IV. Doświadczenie zawodowe 

Każdy rok doświadczenia zawodowego, gdzie co najmniej 50% obowiązków związanych jest z kontrolą wewnętrzną – 10 pkt.
Absolwenci studiów podyplomowych na uczelniach współpracujących z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej (PIKW) mogą ubiegać się o uzyskanie certyfikatu CICA po wcześniejszym udokumentowaniu trzyletniego doświadczenia zawodowego w zakresie audytu lub kontroli wewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej PIKW: www.pikw.pl

Czas trwania

Aby podtrzymać kwalifikację CICA należy uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE).  Wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 punktów CPE w każdym roku.

Perspektywy rozwoju

Certyfikat CICA jest potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia w zakresie audytu wewnętrznego oraz kontroli wewnętrznej. Posiadacz kwalifikacji CICA może pracować jako audytor, manager audytu czy dyrektor audytu.

Opracowanie na podstawie The Institute For Internal Controls.

Stanowiska, które łatwiej osiągnąć