Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CIIA (Certified International Investment Analyst)

Umiejętność opracowania unikalnych strategii inwestycyjnych wymaga właściwej wiedzy i doświadczenia. Przyznawany w Polsce przez Związek Maklerów i Doradców tytuł CIIA jest potwierdzeniem posiadania wysokich kwalifikacji o zasięgu globalnym.
Kategoria: Inwestycje
12.06.2013

CIIA (Certified International Investment Analyst) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu inwestycji.

Dane podstawowe

Kwalifikacja CIIA przyznawana jest przez ACIIA (Association of Certified International Investment Analysts). ACIIA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą mniejsze, krajowe stowarzyszenia inwestorów. Obecnie ACIIA zrzesza 36 organizacji, do których łącznie należy ok. 100 000 specjalistów. Głównym zadaniem organizacji jest przyznawanie certyfikatu CIIA i sprawowanie nadzoru nad jego wydawaniem przez instytucje akredytowane.  

Zakres

Do przyznawania certyfikatu CIIA uprawnione są wszystkie stowarzyszenia należące do ACIIA. Należą do nich między innymi EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) oraz polski Związek Maklerów i Doradców (ZMiD). Dzięki temu istnieje możliwość przystępowania do egzaminu CIIA także w Polsce. 

Aby otrzymać kwalifikację należy zdać trzy egzaminy  Egzamin Podstawowy, Egzamin Finałowy oraz Egzamin Regionalny. Pierwsza część wymaganego do opanowania materiału jest wspólna dla wszystkich krajów, w których przyznawana jest CIIA, natomiast druga część uwzględnia specyfikę danego kraju, w związku z czym nad jego stworzeniem pracują członkowie organizacji krajowych. Jeśli jednak zdający przystępuje do egzaminów w organizacji, która uzyskała akredytację ACIIA,  nie jest zobligowany do przystępowania do Egzaminu Podstawowego. Organizacja ZMiD posiada akredytację polskich egzaminów, w związku z czym osoby ubiegające się o CIIA w Polsce, muszą zdać jedynie Egzamin Finałowy.  
Aby móc przystąpić do Egzaminu Finałowego należy być członkiem Związku Maklerów i Doradców, posiadać kwalifikację doradcy inwestycyjnego, a także wnieść opłatę egzaminacyjną.

Egzamin Finałowy

Moduł I

Wymagania:

 • Rachunkowość finansowa i analiza sprawozdań finansowych – 15%;
 • Wycena i analiza akcji – 15%;
 • Finanse przedsiębiorstw – 10%;
 • Ekonomia – 10%.

Czas trwania: 3 godziny

Moduł II

Wymagania:

 • Wycena i analiza dłużnych papierów wartościowych – 15%;
 • Wycena i analiza instrumentów pochodnych – 15%;
 • -Zarządzanie portfelem – 20%.

Czas trwania: 3 godziny 

Egzamin Regionalny

Wymagania:

 • Regulacje;
 • Etyka;
 • Analiza finansowa;
 • Struktury i instrumenty rynkowe.

Czas trwania: 3 godziny 

Istnieje możliwość przystąpienia do obu modułów jednocześnie, jednak nie jest to wymagane.  
Kwalifikację CIIA mogą otrzymać osoby, które uzyskały pozytywny wynik Egzaminu Finałowego CIIA, oraz posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania portfelem, analizy finansowej lub inwestycji. Egzaminy przeprowadzane są w jedenastu językach, także w języku polskim. 

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja CIIA przeznaczona jest dla doświadczonych doradców inwestycyjnych. Może okazać się przydatna wśród doradców inwestycyjnych poszukujących pracy za granicą, działających w środowisku międzynarodowym lub przeprowadzających transakcje międzynarodowe. 

Opracowanie na podstawie Association of Certified International Investment Analysts