Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma istotny wpływ na efektywność osiągania przez firmy celów biznesowych. Choć jeszcze kilka lat temu zaangażowanie firm w zarządzanie ryzykiem było niewielkie, obecnie staje się niemal koniecznością.
16.12.2021

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania ryzykiem przeznaczoną dla specjalistów IT. Kwalifikację przeprowadza ISACA  – organizacja o zasięgu globalnym, zrzeszająca specjalistów z całego świata działających w zakresie audytu i kontroli. 

Zakres

Aby uzyskać certyfikat CRISC, kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:

  • pomyślnie ukończyć egzamin CRISC,
  • przestrzegać Kodeksu Etyki Zawodowej,
  • przestrzegać programu Continuing Professional Education (CPE),
  • wykazać wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie łączne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań profesjonalisty CRISC w co najmniej dwóch z czterech domen CRISC. Doświadczenie zawodowe należy zdobyć w ciągu 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o certyfikację. 

Czas trwania

Posiadacze kwalifikacji CRISC, w celu jej podtrzymania muszą uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE). 

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja CRISC przeznaczona jest przede wszystkim dla specjalistów IT zawodowo zajmujących się identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem poprzez wdrażanie, rozwój i utrzymanie mechanizmów kontroli.

Opracowanie na podstawie ISACA.