Temat tygodnia
Zobacz, jak posiadanie certyfikatów może wpłynąć na wynagrodzenie.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

Trwa ładowanie. Prosimy o chwilę cierpliwości.
Partner serwisu
Rozwiń

Uporządkuj swoją karierę na wiosnę!
Aplikuj na programy stażowe w Credit Suisse

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

Skuteczne zarządzanie ryzykiem ma istotny wpływ na efektywność osiągania przez firmy celów biznesowych. Choć jeszcze kilka lat temu zaangażowanie firm w zarządzanie ryzykiem było niewielkie, obecnie staje się niemal koniecznością.
12.06.2013

CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) jest międzynarodową kwalifikacją z zakresu zarządzania ryzykiem przeznaczoną dla specjalistów IT.


 

Dane podstawowe

CRISC jest najmłodszą kwalifikacją oferowaną przez organizację ISACA. ISACA – dawniej Information Systems Audit and Control Association, obecnie funkcjonuje wyłącznie skrót – jest organizacją o zasięgu globalnym, zrzeszającą specjalistów z całego świata działających w zakresie audytu i kontroli. Obecnie do organizacji należy ponad 100 tysięcy specjalistów z zakresu IT pochodzących z niemal wszystkich krajów świata.

 

Zobacz oferty pracy w zarządzaniu ryzykiem »


 

Zakres wiedzy

Aby otrzymać certyfikat należy posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania ryzykiem lub kontroli systemów informatycznych, zgodne z co najmniej trzema z pięciu elementów wymienionych poniżej w wymaganiach egzaminacyjnych, a także uzyskać pozytywny wynik egzaminu CRISC. Zakres materiału wymagany na egzaminie został podzielony na pięć części.

 

Wymagania:

 

DOMAIN 1

RISK IDENTIFICATION, ASSESSMENT AND EVALUATION - 31 %

Identyfikacja, szacowanie i ocena ryzyka, w celu umożliwienia realizacji strategii zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

DOMAIN 2

RISK RESPONSE - 17 %

Opracowanie i wdrożenie opłacalnych i zgodnych z celami przedsiębiorstwa strategii postępowania wobec ryzyka.

DOMAIN 3

RISK MONITORING - 17 %

Monitorowanie ryzyka i przekazywanie informacji przedsiębiorstwu w celu zapewnienia trwałej skuteczności strategii zarządzania ryzykiem.

DOMAIN 4

INFORMATION SYSTEMS CONTROL DESIGN AND IMPLEMENTATION – 17%

Opracowanie i wdrożenie kontroli systemów informatycznych zgodnie z akceptowalnym poziomem ryzyka i celami przedsiębiorstwa.

DOMAIN 5

INFORMATION SYSTEMS CONTROL MONITORING AND MAINTENANCE – 18%

Monitorowanie i utrzymywanie kontroli systemów informatycznych w celu zapewnienia efektywności i skuteczności działania.

 

Czas trwania: 4 godziny

Typ: test jednokrotnego wyboru

Objętość: 200 pytań

 

Zapoznaj się ze słownikiem pojęć dotyczących kwalifikacji CRISC »

 

Organizacja ISACA posiada kilkadziesiąt centrów egzaminacyjnych na sześciu kontynentach. W Polsce centra egzaminacyjne znajdują się w Warszawie oraz Katowicach.

 

Egzamin przeprowadzany jest wyłącznie w języku angielskim. Organizacja nie przewiduje przygotowania polskiej wersji językowej.

 

Do egzaminu można przystępować dwa razy w roku – w czerwcu lub grudniu.

 

Osoby zainteresowane kwalifikacją CRISC mogą przygotować się do egzaminu samodzielnie lub zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu. W Polsce kursy przygotowujące do zdobycia certyfikatu CRISC organizowane są między innymi przez firmę szkoleniową ITtraining, działającą w porozumieniu z oddziałem ISACA w Katowicach. Koszt zapisania się na kurs wynosi 2600 zł netto. Więcej informacji na temat kursu znajduje się na stronie internetowej ITtraining: www.ittraining.pl.

 

Zobacz oferty pracy w zarządzaniu ryzykiem »

 

Koszt przystąpienia do egzaminu waha się między kwotą 410$ a 710$. Wysokość opłaty uzależniona jest od terminu i formy zgłoszenia, a także członkowstwa w organizacji ISACA. Najniższy możliwy koszt przystąpienia do egzaminu dla osób niebędących członkami organizacji to 585$.

 

Posiadacze kwalifikacji CRISC, w celu jej podtrzymania muszą uczestniczyć w Programie Ustawicznego Dokształcania (CPE). 


 

Perspektywy rozwoju

Kwalifikacja CRISC przeznaczona jest przede wszystkim dla specjalistów IT zawodowo zajmujących się identyfikacją i zarządzaniem ryzykiem poprzez wdrażanie, rozwój i utrzymanie mechanizmów kontroli.

 

Przykładowe stanowiska, które łatwiej osiągnąć posiadając kwalifikację CRISC:

Działy finansowo-księgowe:

Kontroler finansowy

Dyrektor finansowy

 

Opracowanie na podstawie ISACA.